L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

 

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Ekkleżjali tad-Djoċesi ta' Ruma. San Ġwann Lateran. 16/06/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Knisja tas-Sirja tal-Orjent. 17/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 17/11/2016.


Nistabru b'min idejjaqna. katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' Jum it-Tifkira. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 13/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 13/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Persuni li huma mwarrba mis-soċjetà. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ. Parrocca Sant' Elena, Birkirkara. 13/11/2016.


Ħniena u Inklużjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl- Udjenza Ġubilari. 12/11/2016.


Żur il-morda u l-ħabsin. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 09/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa dwar il-kummerċ tal-persuni. 07/11/2016.


Intervista mal-Papa Franġisku publikata fir-rivista, Civiltà Cattolica. 28/10/2016.


Il-Prietka tal-Milied.  Għadd ta' prietki li jistgħu isiru mit-tfal fiċ-ċelebrazzjoni tal-Milied u aktar riżorsi relatati.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. 06/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħabsin. 06/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħabsin. Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 06/11/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-150 anniversarju tas-Seminarju ta' Għawdex. 04/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 04/11/2016.


Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ta' Buenos Aires dwar il-kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 08/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt Udjenza mar-rappreżentanti ta' diversi reliġjonijiet li huma impenjati f'ħidma ta' karità. 03/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku b'tifkira tal-Fidili Mejtin kollha. Ċimiterju ta' Prima Porta. 02/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' tifkira tal-Mejtin Kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/11/2016.


Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-Titjira Papali lura mill-Iżvezja. 01/11/2016.


Diskors tal-Papa Frangisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Malmő, Svezja. 01/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fl-Istadju ta Swedbank, f'Malmő. 01/11/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. 01/11/2016.


Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru. Għall-pajjiżi li jirċievi l-immigranti. 01/11/2016.


Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Novembru 2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni Ekumenika fl-Arena tal-Malmő, Svezja. 31/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Katidral Luteran ta' Lund, L-Isvezja. 31/10/2016.


Dikjarazzjoni Komuni fl-okkażjoni tal-Kommemorazzjoni Komuni Kattolika - Luterana tar-Riforma. 31/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew tal-Familja. Seminarju. 31/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta' San Ġiljan. 30/10/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Konferenza Nazzjonali tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku.  Skola ta' Sant Agara, Rabat. 30/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Moviment tal-Iscouts f'Għawdex. 30/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeluq il-kwaranturi. Xewkija. 30/10/2016. [awdjo]


Amoris Lætitia bil-Malti Flimkien ma' werrej tematiku u ġabra ta' kwotazzjonijiet.


Diskors tal-Papa Frangisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. 30/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Komunità Ġermaniża f'Malta. Knisja ta' San Franġisk, Valletta. 30/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 28/10/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Opri tal-Ħniena. Ilqa lill-barrani u libbes lil min hu għarwien. 26/10/2016.


Talb għax-Xita. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Ghawdex Mons. Mario Grech. 26/10/2016.


Istruzzjoni, Ad resurgendum cum Christo, dwar id-dfin tal-mejtin u l-konservazzjoni tar-rmied f'każ ta' kremazzjoni. 15/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lis-36 Kongregazzjoni Ġenerali tal-Kumpanija ta' Ġesù - (il-Ġiżwiti). 24/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.


Apostolicam Actuositatem. It-Tieni Edizjoni bil-Malti tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Appostolat tal-Lajċi. 18/11/1965.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena.  23/10/2016.


Ħniena u Djalogu. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 22/10/2016.

Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

   

Intervista tal-Papa maċ-Ċiviltà Cattolica

Intervista ma’ Papa Franġisku li saritlu mill-patrijiet Ġiżwiti: P. Ulf Jonsson,  editur tar-rivista kulturali tal-Ġiżwiti fl-Isvezja Signum u P. Antonio Spadaro taċ-Civilta’ Cattolica.  L-intervista sħiħa dehret fit-28 ta’ Ottubru, 2016, lejlet iż-Żjara tal-Papa fl-Isvezja għaċ-ċelebrazzjoni ekumenika tal-500 sena tar-Riforma. Il-Papa jispjega r-raġuni eżatt tal-Viżta tiegħu ekumenika u x’jixtieq minnha.  Huwa jitkellem ukoll dwar diversi problemi oħra tal-Knisja llum, il-vjolenza f’isem ir-reliġjon, il-valur tar-reliġjon fil-ħajja tal-bniedem u fil-ħajja pubblika u x-xhieda li l-insara, ukoll meta huma ftit, għandhom jagħtu llum l-aktar b’ħajjithom.   [aktar ...]

◄   Mill-Amoris Lætitia tal-Papa Franġisku

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

B'filmati u Testi miġjuba għall-Malti

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 

  KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ TARA ...


Mozart Requiem and other Sacred Works. Divine Mercy Sanctuary, Naxxar. 12th November 2016.

It-Talba tal-Ħniena fil-Liturġija u l-Ministeru tal-Ħniena. Fr Michael Bugeja. 17 ta' Novembru 2016.

Assemblea Djoċesana fil-Katekumenju l-Mosta. Il-Konverżjoni għall-Pastorali tal-Ħniena. 18 u 19 ta' Novembru 2016.

Niċċelebraw il-Ħniena ta' Alla f'għeluq il-Ġublew tal-Ħniena. Parroċċa Santa Marija Birkirkira. 19-20 ta' Novembru 2016.

Festa ta' Kristu Re u għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. Katidral tal-Imdina, 20 ta' November 2016.

20th Annual St Augustine Lecture - 2016. Political Augustinianism. 21st-22nd November 2016.

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

Adorazzjonijiet matul Novembru 2016. Jitmexxew mis-Superjur Joe Fenech.

CIS - An Advent Retreat in the Countryside. Mt St Joseph Retreat Hse, Mosta. 2nd-4th December 2016.

Malta Stand Up for Life. Candlelight March. 3rd December 2016.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 7th October 2016.

IX-XITAN M'GĦANDU EBDA' SETA' FUQNA

Patri Elija, "Taħsbux li nħobb nitkellem dwar ix-xitan" ...

 

DAN INSEJNIEH QABEL INTEMMA IL-ĠUBLEW?

L-Innu tal-Ġublew tal-Ħniena

 

ĦNIENA U DJALOGU

 

Udjenza Ġubilari

mill-Papa Franġisku

Hawn l-innu tal-Ġublew tal-Ħniena huwa kantat mis-Sorijiet Benedittini ta’ Orte. Imma fil-knejjes u ċ-ċelebrazzjonijiet tagħna għadna nkantawh?

klikkja hawn jekk tixtieq terġa tisemgħu ...

Li niddjalogaw jgħinna nagħmlu iżjed umani r-relazzjonijiet ta’ bejnietna u negħlbu n-nuqqas ta’ ftehim li jkollna.

il-katekeżi bil-Malti flimkien ma' filmat ...

 

L-INTENZJONI TAL-PAPA GĦAL NOVEMBRU

Il-pajjiżi li jilqgħu numru kbir ta' immigranti

 

Biex il-pajjiżi li jirċievu numru kbir ta’ immigranti jsibu l-għajnuna fl-isforzi tagħhom ta’ solidarjetà.  ...

ara l-video tal-Papa ...

aktar dettalji ...

 

X'JIĠRI META MMUTU?

DFIN JEW KREMAZZJONI ?

Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

 

Il-prassi tal-kremazzjoni xterdet qatigħ f’kemm-il pajjiż, imma fl-istess waqt xterdu wkoll ideat ġodda li ma jaqblux mal-fidi tal-Knisja.

ara l-Istruzzjoni kollha ...

   

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

It-34 Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 23: 35-43

20 ta' Novembru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 20 ta' Novembru 2016

aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]