L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

Kliem li ta' min wieħed jixtarru

"Nemmen li meta statista jwarrab il-kuxjenza privata tiegħu minħabba d-doveri publiċi tiegħu, ikun qed iressaq lil pajjiżu lejn triq il-kaos."

Thomas More lill-Kardinal Wolsey fil-film, “A Man for all Seasons"    [klikkja]

ILLUM:

 


 

Minkejja xi tgħid il-liġi,

iż-żwieġ jibqa' rabta

esklussiva  bejn raġel u mara

L-ISQFIJIET MALTIN DWAR ...

Żwieġ bejn Raġel u Mara

Il-Ħamis, 13 Lulju 2017: Il-Parlament Malti lbieraħ approva l-Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn. Din il-liġi tieħu t-tifsira taż-żwieġ u tapplikaha wkoll għal relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess.

Minkejja dak li tgħid il‑liġi, li tqis l‑istess dak li mhuwiex l‑istess, iż‑żwieġ jibqa’ dejjem ir‑rabta esklussiva bejn raġel u mara, li hu miftuħ għat‑tnissil tal‑ulied.

Kompli ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 16/07/2017.


Omelija tal-Arċisqof ta' Tirana fl-Albanija, Mons. George Frendo fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Palju. 02/07/2017.


The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church. [vidjo]


L-Isqfijiet Maltin dwar l-Impenn tal-Knisja dwar żwieġ bejn ragel u mara. 13/07/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/07/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa għall-ħaddiema taċ-Ċentru Industrijali tal-Vatikan. 07/07/2017.


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II. Att ta' Affidament tal-Bnedmin u tal-Ġnus lill-Verġni Marija. 24/03/1984.


Optatam Totius. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Formazzjoni Saċerdotali. Publikat 28/10/1965.


Intervisti ma' Fr Richard McAlear waqt iż-żjara tiegħu f'Malta f'Ġunju 2017.


Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Lulju 2017. Puljett mill-Moviment tal-Fokolari. 02/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus at-13-il Ħadd matul is-Sena. 02/07/2017.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal matul ix-xahar ta' Lulju. 01/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawlu.  Pjazza San Pietru. 29/06/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Pjazza San Pietru. 29/06/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorku Ordinarju Publiku għall-Ħolqien ta' 5 Kardinali ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 28/06/2017.


It-Tama, qawwa tal-martri. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 28/06/2017.


Raġel u Mara Ħalaqhom.  Ġabra ta' kwotazzjonijiet u riżorsi dwar il-koppja, raġel u mara.


L-għażla tagħkom hi li tmorru kontra l-kurrent. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-Ordinazzjoni ta' seba' djakni ġodda. KonKatidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/06/2017.

Ara aktar omeliji u diskorsi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.


Newsletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. L-Ewwel Ħarġa. 27/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena. 25/06/2017.


Raġel u Mara. Omelija tal-Arċisqof Charles J Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi. 25/06/2017.


Christopher West. The Theology of Mary's Body: Hidden Mysteries of Our Lady of Guadalupe. [vidjos]


Christopher West. It-Teoloġija tal-Ġisem u temi oħra relatati. [vidjos]


L-Amoris Laetitia dwar is-sessi differenti u l-identità tar-raġel u tal-mara. Ġabra ta' kwotazzjonijiet.


Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-1.00 pm: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù, mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu f'Għawdex.


Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-7.30 am: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.


Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/06/2017.


Vidjo-Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Pellegrini Maltin u Għawdxin miġbura f'Ta Pinu, Għawdex għall-inawgurazzjoni tal-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. 18/06/2017.


Messaġġ tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan lill-Isqof Mario Grech bl-awgurju tal-Papa Franġisku fl-inawgurazzjoni ta' mużajċi ġodda fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 11/06/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Pjazza San Ġwann Lateran. 18/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 18/06/2017.


Ecclesia de Eucharistia. Ittra Enciklika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ewkaristija fil-Ħajja tal-Knisja. Publikata 17/04/2003.


Orientalium Ecclesiarum. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Knejjes tal-Lvant. Publikat 21/11/1964.


Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon ċelebrata fl-1 ta' Lulju. Fuljett bil-kolletta, qari u talb ieħor propju fil-quddiesa tal-ġurnata.


Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 14/06/2017.


Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena, 19 ta' Novembru 2017.  Publikat 13/06/2017.


Dettalji ta' Korsijiet offruti mill-Fakulta tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta minn Ottbru 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 11/06/2017.


Nostra Ætate. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. 28/10/1965. Edizzjoni Maltija online riveduta.


Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatiku tal-Konċilju Ekumenika Vatikan II dwar il-Knisja.  21/11/1964.  Edizzjoni Maltija online riveduta.


Il-Paternità ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tat-Tiġdid Kariżmatiku waqt il-Velja ta' Talb fil-Vġili tal-Għid. 03/06/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennita ta' Għid il-Ħamsin. 04/06/2017.


Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. Fl-2017 il-Jum Dinji Missjunarju ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.


Il-Vidjo bl-intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju.


Erba' vidjos oħra bit-talba tar-Rużarju.  Fihom minbarra awdjo hemm ukoll stampat il-kliem ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-waqt.


Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2017. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

L-Għaqda bejn Raġel u Mara:-

Meta [Ġesù] jirriferi għall-pjan oriġinali għall-koppja umana, jerġa’ jagħfas fuq ir-rabta li ma tinħallx bejn raġel u mara. (Amoris lætitia, par. 62)

Żwieġ jew koabitazzjoni?

Quddiem in-numru allarmanti ta’ żwiġijiet li jfallu, ma tkunx idea tajba li qabel jiżżewġu l-għarajjes jagħmlu żmien jgħixu flimkien biex jaraw humiex kompatibbli bejniethom?

 

OMOSESSWALITÀ

Persuni li sabu t-tweġiba għall-omosesswalità tagħhom fit-tagħlim tal-Knisja Kattolika u t-tama ġdida li huma skoprew f’Alla ...

 

ŻWIEĠ FIL-KNISJA?

Għaliex intom tridu tiżżewġu u mhux toqgħodu flimkien? Għaliex tridu iż-Żwieġ Sagrament u ma għażiltux Żwieġ Ċivili? 

 

RAĠEL U MARA BISS

L-Arċisqof Charles Scicluna: Iż-żwieġ veru hu bejn raġel u mara. Il-liġi tal-pajjiż tista’ tbiddel il-kliem, imma ma tbiddilx ir-realtà ...

 

MIN HUMA L-ĠUSTI

L-Isqof Frendo: Il-ġust huwa dak id-deputat li ma jibżax joħodha kontra abbozz ta’ liġi li jmur kontra l-prinċipji morali tiegħu ...

IL-MESSAĠĠ GĦAL ŻMIENNA

Christopher West dwar kif ġo Fatima, Marija tkellmet fuq dak li kien ser jiġri fi żmienna ...

 

MA ĠIETX BIEX NARAWHA

Hi ma ġietx  biex narawha: imma biex wissietna fuq il-periklu tal-Infern ...

 

40 JUM F'MONASTERU

L-esperjenza ta' 5 persuni li mill-ħajja ta' barra jgħaddu 40 jum f'monasteru ...

 

FR RICHARD McALEAR

Waqt iż-żjara tiegħu f'Malta, Fr Richard McAlear kien intervistat dwar il-Ministeru tal-Fejqan ...

 

HAS SCIENCE BURIED GOD?

John Lennox u Richard Dawkins jiddiskutu jekk l-univers kienx maħluq minn Alla jew sarx waħdu ...

Trid tiddefendi l-fidi? Attenti minn dawn l-iżbalji ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Trasport minn Malta u Għawdex ...

Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IS-SITTAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 23 ta' Lulju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta