L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

Ħsieb għat-III Ħadd tal-Avvent meħud minn diskorsi tal-Papa Franġisku

L-Istejjer ta’ Ġesù. Produzzjoni għat-tfal maħduma bi stampi animati.

Raġel u Mara għamilhom. Sitt vidjos qosra dwar il-ġmiel taż-Żwieġ

Jekk fil-quddiesa m'hemmx spirtu ta' adorazzjoni  lanqas ikun hemm wara ...

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sena għall-Ħajja Konsagrata, 30/11/2014.

Mill-Ħadd, 30 ta’ Novembru 2014, bidu tal-Avvent Imqaddes u ta’ Sena Liturġika ġdida, tista’ ssib fil-Laikos il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum. Issibu wkoll verżjoni għall-mobile.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Il-Lenti Mirakoluża

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl ...

[It-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena B - 14/12/2014]

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


Sar Kattoliku għall-Ewkaristija.

Wara 42 sena bħala Pastor ta' komunità protestanta, Cliff Bajema u martu saru kattoliċi."Ridt niltaqa' ma' Kristu. Ridt immissu u narah.  Ridt induqu fl-Ewkaristija u fil-liturġija."

Kompla jgħid … “Qatt aktar ma nista’ ngħid li mort il-Knisja għalxejn għax l-omelija kienet fqira.  Il-liturġija tpatti biżżejjed għan-nuqqasijiet tas-saċerdot.”

 

“Qabel ġejt hawn, kont wasalt biex nirtira."

Il-Papa Franġisku f'intervista ma' ġurnal Arġentin.

Is-sinodu mhux parlament ...

Għandi l-uġigħ tiegħi, u fl-età tiegħi l-uġigħ jinħass iżjed ...

Jibżgħu għax jaqraw il-gazzetta, mhux dak li ġie ppubblikat mis-Sinodu ...

X’se nagħmlu għal-divorzjati li reġgħu żżewġu?

Ir-reżistenza hija sinjal tajjeb ...

Lajċi f’ras id-dikasteri?

M’għadnix nilqa’ iżjed politiċi Arġentini f’udjenza privata ...

L-Evangelii Gaudium moqrija bil-Malti

Biex infakkru l-ewwel anniversarju mill-publikazzjoni mill-Papa Franġisku Evangelii Gaudium, qed noffru fuq dan is-sit, t-test kollu ta’ din l-Eżortazzjoni Appostolika moqri bil-Malti. Il-qari sar ġentilment mis-Sur Alfred Mallia fl-istudjo ta’ Radju Marija.  Minn qalbna nroddulhom ħajr.

Segwi test u isma' l-qari tal-Evanglii Gaudium ...

Taqsimiet ewlenin ...

  Il-Bibbja

  Il-Katekiżmu tal-Knisja

  Liturġija

  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

  Mill-Papa Franġisku

  Minn Papiet Oħra

  Mill-Konċilji Ekumeniċi

  Mill-Knisja f’Malta

  Talb u Devozjonijiet

  Arkivju tal-Laikos

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

  Blog

  Facebook

  Ħinijiet tal-Quddies

  Knejjes għall-Adorazzjoni

  Links ma’ siti oħraL-Arċisqof Cremona mal-Papa Franġisku

L-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP u l-Kardinal Malti Prospero Grech kellhom laqgħa qasira mal-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru fi tmiem l-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa, 5 ta' Novembru 2014. [ara filmat qasir]

 


Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►