L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK LIBRERIJA AĦBARIJIET AVVIŻI KUNTATTI

ILLUM:

 


 

IL-PAPA FRANĠISKU F'DAR SANTA MARTA

L-Istinati ma jifhmux il-Ħniena ta' Alla

Dawk li qalbhom stinata ma jifhmux x’inhi l-ħniena t’Alla. Huma bħal Ġona, qal il-Papa, ma jafux jiftħu qlubhom għall-Mulej. Dawn il-bnedmin huma ta’ qalb dgħajfa, qlub ċkejknin magħluqin għall-ħniena u marbutin biss mar-rettitudni stretta. Jinsew li l-ġustizzja t’Alla saret laħam f’Ibnu, saret ħniena u maħfra. Jinsew li l-qalb t’Alla hi dejjem miftuħa għall-maħfra.

Ara r-rapport dwar l-omelija minn Dar Santa Marta, 10/10/2017 ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Henjin dawk li jmutu fil-Mulej.  Is-37 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 18/10/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni. Pjazza San Pietru. 15/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġsku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena A.  Pjazza San Pietru. 15/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa dwar id-dinjità tat-tfal f'dinja diġitali. 06/10/2017.


L-Istennija Attenta. Is-36 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 11/10/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna u Cesena. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Immigranti. 01/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 08/10/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena.  Laqgħa mal-Kleru, Reliġjużi, Lajċi tal-Kunsilli Pastorali, membri tal-Kurja u rappreżentanti tal-parroċċi. 01/10/2017.


Presbyterorum Ordinis.  Id-digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri.  Publikat fi-18 ta' Novembru 1965. Reviżjoni tat-test bil-Malti.


Il-Ħajja hi l-akbar Don ta' Alla lill-bniedem. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgha tal-Istitut Taljan tad-Donazzjoni. 02/10/2017.


Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Sensiela ta' programmi awdjo dwar Missirijiet il-Knisja. Produzzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. 05/10/2017.


Il-Vidjo tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ottubru 2017. Id-Drittijiet tal-Ħaddiema u ta' dawk bla xogħol. 01/10/2017.


Missjunarji tat-Tama. Il-35 Katekeżi tal-Papa Franġsku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/10/2017.


Il-Missjoni fil-Qalba tal-Fidi Nisranija. Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Missjoni li din is-sena jkun imfakkar fit-22 ta' Ottubru 2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Ottubru 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/10/2017,


Il-Quddiesa. Sensiela ta' 12-il vidjo qasir dwar il-quddiesa. Preżentati minn Fr Michael Bugeja. 03/10/2017.


Il-Fidi taż-Żgħażagħ u d-dixxerniment vokazzjonali.  Messaġġ mill-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 01/10/2017.


Messaġġ finali tal-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej f'Minsk.  Il-Knisja tħobb l-Ewropa u temmen fil-futur tagħha. (Verżjoni bl-Ingliż) 01/10/2017.


Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fl-okkażjoni tal-World Habitat Day, Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u bi prezzijiet li jintlaħqu. 02/10/2017.


Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Laqgħa ma' dawk fid-dinja tax-Xogħol, ma' dawk bla Xogħol, u oħrajn. 01/10/2017.


Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Diskors tal-Angelus.  01/10/2017.


Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Pranzu ta' Solidarjetà mal-Foqra, ir-Refuġjati u l-Ħabsin. 01/10/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Omelija. 01/10/2017.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Ottubru 2017. 01/10/2017.


Rispett lejn il-ħajja fil-forom kollha tagħha. Position Paper mill-Kummisjoni Interdjoċesana Ambjent. 30/09/2017.

Sommarju tal-istess Position Paper tal-Kummissjoni Ambjent.


Diskors tal-Papa Franġisku lid-Diretturi Nazzjonali tal-Pastorali għall-Immigranti. 22/09/2017.


Tirċievi biex tagħti. Diskors ta' Fr Martin Cilia MSSP waqt seminar dwar il-pastorali. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/09/2017.


L-Għedewwa tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 27/09/2017,


Id-Dixxerniment Spiritwali u Pastorali. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 14/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 24/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Pontifiċja għall-Ħarsien tal-Minorenni. 21/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Parlamentari kontra l-Mafja. 21/09/2017.


Nedukaw għat-Tama.  It-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 20/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 17/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Kolombja. 10/09/2017.


Summa Familiae Cura. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Teoloġiku Ġwanni Pawlu II ġħax-Xjenzi taż-Żwieġ u tal-Familja.  08/09/2017.


Stqarrija dwar l-Abort maħruga mill-Kummissjoni Djoċesana għaż-Żgħażagħ, MCYN.


Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk li ħadu sehem fit-68 edizzjoni tal-Ġimgħa Liturġika Nazzjonali. 24/08/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors waqt il-laqgħa ta' talb għar-Rikonċiljazzjoni. 08/09/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors lill-Kumitat Eżekuttiv taċ-CELAM. 07/09/2017.


Il-Papa Franġisku jitkellem fl-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku tieghu fil-Kolombja. 13/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Konferenza Stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 11/09/2017.


Magnum Principiu. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju tal-Papa Franġisku li biha jiġi modifikat il-Kan. 838 tal-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 03/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija f'Cartagena de Indias. 10/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Omelija fl-Ajruport ta' Medellin. 09/09/2017.


Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Publikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Nru 4. 11/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Quddies u Beatifikazzjoni f'Villavicencio. 08/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Fraqnġisku fil-Kolombja. Il-Papa jsellem lill-poplu mill-gallarija tal-Palazz Kardinalizju. 07/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. 07/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Park Simón Bolivar. 07/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku fil-Kolombja. Diskors lill-Awtoritajiet. 07/09/2017.


Katekeżi dwar ir-relazzjoni ta' Marija ma' Kristu. Kitba riprodotta mir-Rivista Pastor.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa li kellu maż-Żgħażagħ f'Ġenova. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 03/09/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Settembru 2017.  Fuljett mill-Moviment tal-Fokolarini. 01/09/2017.


Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

"Bir-Rużarju, il-poplu nisrani jpoġġi ruħu fl-iskola ta’ Marija,  u jasal biex  jikkontempla l-ġmiel tal-wiċċ ta’ Kristu u  jagħmel esperjenza tal-kobor bla qies ta’ l-imħabba  tiegħu."  Rosarium Virginis Mariae, par. 1.

ID-DUTTRINA TAL-ĠUSTIFIKAZZJONI

Flimkien nistqarru li l-bnedmin kollha jiddependu kompletament mill- grazzja salvifika t’Alla għas-salvazzjoni tagħhom.

 

500 SENA MIR-RIFORMA PROTESTANTA

Aħna nagħtu daharna lill-ġrajjiet tal-istorja li jtaqqluna, u inwegħdu li flimkien nagħtu xhieda tal-grazzja ħanina ta’ Alla.

 

IL-PAPA FRANĠISKU LIL-LUTERANI

Lil hemm minn tant kwistjonijiet miftuħa li għadhom jifirduna, aħna ġa magħqudin. Dak li jgħaqqadna hu wisq aktar minn dak li jifridna!

Dikjarazzjoni mill-Kattoliċi u Luterani 1999 ...

Dikjarazzjoni mill-Kattoliċi u Luterani 2016...

Diskors tal-Papa Franġisku lil-Luterani 2016 ...

ĊELEBRAZZJONIJIET FIL-100 SENA MID-DEHRIET TAL-MADONNA F'FATIMA

Il-Knisja f'Malta ser tkompli tfakkar dawn id-dehriet u l-messaġġ li waslitilna Marija

 Sar il-Pellegrinaġġ mit-Tfal ...

 Quddiesa għall-Morda u d-Dilka tal-Morda ...

 Pellegrinaġġ Nazzjonali Aux Flambeux ...

 Stqarrija dwar iċ-Celebrazzjonijiet ...

 

IL-PAPA DWAR ATTITUDNI LEJN L-IMMIGRANTI

Ma nistax ma nurix il-preokkupazzjoni tiegħi dwar il-manifestazzjonijiet  ta’ intolleranza, diskriminazzjoni u stmellija għall-barranin li wieħed jiltaqa’ magħhom f’diversi partijiet tal-Ewropa ...

 

ID-DISA' U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA

Il-Ħadd, 22 ta' Ottubru 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Dennis Mifsud ...

 Lectio Divina dwar l-Evangelju tal-Ħadd ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Il-Qari għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

IL-QUDDIESA MFISSRA BIĊĊA BIĊĊA

Fr Michael Bugeja f'sensiela ta' 12-il vidjo qasir dwar il-partijiet differenti tal-quddiesa ...

 

IL-MISSJONI FIL-QALBA TAL-FIDI NISRANIJA

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Missjoni 2017 li jkun imfakkar fit-22 ta' Ottubru ...

 

SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IR-RUŻARJU

Bi tħejjija għax-xahar tar-Rużarju, bil-Malti fil-Laikos. l-Ittra Appostolika dwar ir-Rużarju ...

MISSIRIJIET IL-KNISJA

Seniela ta' programmi awdjo mis-Sjetá Patristika Maltija dwar Missirijiet il-Knisja ...

 

X'TGĦALLEM IL-KNISJA DWAR IL-FAMILJA ?

Dwar diversi temi marbuta mal-ħajja u l-familja. Tweġibiet mill-Amoris Laetitia ...

 

NITOLBU SKONT

IL-FEHMA TAL-PAPA

Matul Ottubru nitolbu għall-parroċċi tagħna ...

 

PATRI MARIO ATTARD JAĦDEM L-ISPTAR

Dwar l-esperjenzi li jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

SHORT REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Forgiveness and reconciliation are important in my life ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

 

EWTN EUROPE ON LAIKOS

Follow EWTN on Laikos ...

EWTN TV GUIDE ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta