Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

MILJUN TIFEL U TIFLA MAGĦQUDIN F’TALB GĦALL-PAĊI

Stedina lit-tfal madwar id-dinja biex jingħaqdu fit-talb

Nhar il-Ħadd, 18 t’Ottubru 2015: Stedina lit-tfal madwar id-dinja biex jingħaqdu fit-talb tar-Rużarju taħt il-patroċinju ta’ Sidtna Marija.  L-iskop ta’ din l-idea hu li nxerrdu l-bżonn  tat-talb għall-paċi ġewwiena ta’ kull bniedem, kif ukoll għall-għaqda u l-paċi fil-familji, fil-pajjiżi u fid-dinja kollha.

Din il-ġurnata ta’ talb ser issir fid-djar, fil-playgrounds, fil-knejjes u kulfejn it-tfal ikunu qegħdin fid-9.00 ta’ filgħodu. It-tfal li jinsabu l-isptar, f’care centres, jew mhux mal-familji tagħhom huma mħeġġa jipparteċipaw wkoll. 

Ara aktar dettalji [...]

◄ Klikkja fuq il-poster

 

NOTI MIS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA

Is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum

RIKONĊILJAZZJONI U PENITENZA

Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II

Għaddew wieħed u tletin sena mill-publikazzjoni mill-Papa Ġwanni Pawlu II ta' din l-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali, imma dak li kien kiteb dan il-Papa Qaddis, illum jidher aktar f'waqtu u meħtieġ minn dakinhar li kitbu. 

Wara li xi xhur ilu konna ppublikajna bil-Malti, l-Enċiklika tal-istess Papa, Dives in Misericordia, dwar il-Ħniena ta' Alla, illum qed nippublikaw din l-Eżortazzjoni minħabba l-importanza kbira tagħha speċjalment għall-Ġublew tal-Ħniena li ser jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.

Ara l-Eżortazzjoni Appostolika, Rikonċiljazzjoni u Penitenza [...]

Ara aktar riżorsi għall-Ġublew tal-Ġniena [...]

IL-PAPA FRANĠISKU LURA FIL-VATIKAN

"Nixtieq ħafna mmur iċ-Ċina. Inħobbu lil dak il-poplu."

It-Tnejn, 28 ta' Settembru 2015: Wara l-vjaġġ appostoliku tiegħu f'Kuba u fl-Istati Uniti tal-Amerka, il-Papa Franġisku dalgħodu wasal lura Ruma. Matul iż-żjarat tiegħu f'dawn il-pajjiżi huwa għamel mill-inqas 24 diskors, li ħafna minnhom diġà huma miġjuba għall-Malti mill-kollaboraturi ta' dan is-sit. Minbarra l-omeliji li l-Papa għamel f'kull quddiesa tiegħu, hemm ukoll diversi diskorsi, fosthom wieħed lill-Kungress Amerikan u ieħor lill-Ġnus Magħquda.   Matul it-titjira il-Papa wera x-xewqa tiegħu li jagħmel vjaġġ appostoliku fiċ-Ċina.  "Jiena nħobbu l-poplu Ċiniż, irridlu l-ġid", stqarr il-Papa Franġisku mal-ġurnalisti.

Tista' tara l-filmati u taqra d-diskorsi bil-Malti minn din il-paġna.  [...]

Ara wkoll il-Konferenza Stampa fit-titjira lura mill-Istati Uniti tal-Amerka.  [...]

RIFORMA TAL-PROĊESS GĦALL-KAWŻI TA’ DIKJARAZZJONI TAN-NULLITÀ TAŻ-ŻWIEĠ

Is-setgħa tal-imfietaħ għat-twettiq ta' opri ta’ ġustizzja u tas-sewwa

Hi l-preokkupazzjoni dwar is-salvazzjoni tal-erwieħ li – illum bħall-bieraħ – tibqa’ l-iskop aħħari tal-istituzzjoni, tal-liġijiet, tad-drittu, li wasslet lill-Isqof ta’ Ruma sabiex joffri lill-Isqfijiet dan id-dokument ta’ riforma, ħalli huma jaqsmu miegħu l-ħidma tal-Knisja fil-ħarsien tal-għaqda fil-fidi u fid-dixxiplina fir-rigward taż-żwieġ, il-fus u l-bidu tal-familja Kristjana. [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]

 

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna. 

Ara l-qaddis/a li nfakkru llum  [...]

Ara dawk imfakkra f'jiem oħra [...]

IR-RUŻARJU GĦAL KULL JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 18/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' erba' Qaddisin ġodda. 18/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijet. 17/10/2015.

 Wegħdi lit-Tfal. Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 14/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 11/10/2015.

 Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

 Spirtu ta' Familja. Udjenza Ġenerali. Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja. 07/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus as-27 Ħadd matul is-Sena. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb għall-Familja. 03/10/2015.

 Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar Rikonċiljazjoni u Penitenza.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 18 ta' Ottubru 2015,  29 Ħadd matul is-Sena "B"

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 18 ta' Ottubru 2015

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

 Stqarrija mill-Kummissjoni ghall-Harsien tat-Tfal

 Maltin fis-Sinodu dwar il-Familja

 Patri jichad akkuzi li kkorompa guvintur

 Bord tad-Diretturi gdid ghall-RTK

 Intervista mal-Editur ta' Lehen is-Sewwa

 Tislima lill-poeta nazzjonali

 Forum nazzjonali dwar l-ilsien Malti

 Il-komunita' Anglika f'Ghawdex tghin familji fil-bzonn

 Wirja filatelika

 Riforma fil-pensjonijiet

 Appell lill-politici

 

Internazzjonali

 Il-Papa jitlob mahfra

 Il-manipulazzjoni tal-embrijuni diskussa fis-Sinodu

 Noti mis-Sinodu   

 Ktieb siewi dwar l-indissolubbilta' taz-zwieg

 Attenti ghall-weghdi li taghmlu lil uliedkom

 Komplu ttrasmettu l-ferh tal-Vangelu

 Il-Knisja strument ta' medjazzjoni pastorali

 Ir-rabta bejn il-Knisja u l-familja

 

Opinjoni

 Illum il-Gurnata Missjunarja

 L-umilta' fit-tmexxija

 Min jobzoq ghas-sema jigi f'wiccu

 SOS miz-Zejtun

 Sehem il-genituri fl-edukazzjoni ta' wliedhom

 L-Abort: jien se niehu azzjoni

 Il-programmi muzikali radjufonci

 L-ilma jaghti l-hajja

 Id-distakk bejn klassi u ohra

 L-anzjanita' attiva

 

Il-Kelma

 L-IVF (it-tieni parti)

 It-talba ta' Gakbu u Gwanni

 Il-Madonna b'ghajnejha miftuha

 Il-festa liturgika ta' San Gwanni Pawlu II, Papa

 Monsinjur Mikiel Azzopardi

 Ambaxxaturi tal-imhabba ta' Alla

 Il-qassis tal-poplu

Il-ħarġa tal-Ħadd, 18 ta' Ottubru 2015.. [...]

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Iċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana ppublika l-programm ta’ attivitajiet għas-sena 2015-2016.  Ara aktar dettalji minn hawn   […]        -        Inkella fittex hawn  [...]


 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-6.45 u 7.45 pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]