Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

IL-PAPA FRANĠISKU LILL-MOVIMENT TIĠDID KARIŻMATIKU

Kull servizz fil-Knisja għandu jkun għal żmien li jiskadi

L-inkarigi, li fir-realta’ huma servizz, għandu jkollhom żmien limitat.  Liders, liders lajċi iridu jagħtu servizz importanti:dan hu li jkabbru u jrawmu lil dawk li jkunu ser jieħdu posthom meta jtemmu s-servizz tagħhom biex jimmaturaw spiritwalment u pastoralment. Kull servizz fil-Knisja għandu jkun għal żmien li jiskadi; fil-ħajja tal-Knisja m’hemmx liders għal għomorhom. Dan iseħħ f’xi pajjiżi fejn hemm dittatura.    [...]


KORS DWAR IL-LITURĠIJA

Għal min jaqdi Ministeru Liturġiku fil-parroċċa

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien mas-Segretarjat tal-Liturġija ħejja dan il-kors, li jibda f’Ottubru ta’ din is-sena (2015) u jintemm f’Mejju tas-sena d-dieħla (2016).  Il-kors għandu l-ħsieb li jagħti togħma tajba ta’ x’inhi tassew il-Liturġija, x’inhu l-isfond storiku u teoloġiku taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, kif ukoll kif wieħed jadatta u jkun krejattiv, biex jgħin lill-Poplu ta’ Alla jqim tassew lil Alla flimkien bħala komunità li temmen u tgħix dak li temmen.   [...]


L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

PARAGRAFU 36

Mill-Enċiklika Laudato Si', paragrafu 36:

Il-prezz tal-ħsara li ssir minħabba fit-traskuraġni egoistika fis-sewwa kollu hu bil-wisq ogħla mill-profitt ekonomiku li wieħed jista’ jaqla’.  [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...



SINODU DWAR IL-FAMILJA - OTTUBRU 2015


 

Is-Sena tal-Ħajja Konsagrata

Is-sena li l-Knisja ddedikat lill-ħajja kkonsagrata, bix-xewqa u bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet evanġeliċi kuraġġjużi li jwasslu għal tiġdid frott il-ferħ. 

Ara aktar riżorsi dwar il-Ħajja Konsagrata ...


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Omelija. Fid-dgħajsa ta' Pietru hemm post għal kulħadd. Sannat. 20/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 19/07/2015.

 Diskorsi tal-Papa Franġisku waqt il-Vjaġġ Appostoliku fl-Ekwador, il-Bolivja u l-Paragwaj. 05/07/2015 - 13/07/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-papà tiegħu, Emanuel. 08/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment Tiġdid fl-Ispirtu. 07/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 29/06/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tat-tberik tal-Pallji għall-Isqfijiet il-ġodda. 29/06/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 28/06/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza tal-Girl Guides. 26/06/2015.

 Messaġġ Tal-Isqof Mario Grech fil-Konferenza Nazzjonali dwar il-Familja fit-Tielet Millenju. 26/06/2015.

 Loppju li jikxef il-bżonn ta' Alla. Diskors tal-Isqof Mario Grech f'San Blas. 25/06/2015.

 Udjenza tal-Papa Franġisku. Il-Familja - Ġrieħi. 24/06/2015.

 Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa mas-Salesjani. 21/06/2015.

 Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa maż-Żgħażagħ. 21/06/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-International Council of Christian Jews. 20/06/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 26 ta' Lulju 2015

  Il-Caritas se twessa’ l-orizzonti tagħha.
  Mandat missjunarju lil grupp li sejrin l-Etjopja.

  Ktieb dwar il-ħajja ta’ Santa Gianna Beretta Molla.
  Forum dwar Dun Mikiel Azzopardi.

  Talab lil Ġesù jmexxih tul il-vjaġġ appostoliku kollu.

  Is-sitwazzjoni f’Gaza tmur ghall-agħar.

  Saċerdot jikteb lill-Papa qabel imut.

  Il-ġnien qaddis li kabbar fjura qaddisa.

  Sejħa għall-għaqal u sens ta’ responsabbiltà

  Retorika u sustanza.

  L-Ispirtu jaġixxi wkoll barra l-Knisja.
  Flok il-moffa daħal is-semm.

  Il-kobor taż-żgħar.

  Qatt messitek xorti kbira?

  L-annimali jgħallmuna

  Nostalġija li m’għandiex tkun

  L-għeżeż teżor tal-familja.

  L-ewwel ktieb bil-Malti dwar il-Beatu Romero.

  Biex l-ilsien Malti jibqa’ ħaj.

Ara l-aħħar Blogs tal-Leħen is-Sewwa  [...]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex.

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża.

 Evangelii Gaudium.

 Ġrajjiet il-Knisja

 Ġublew tal-Ħniena.

 Il-Kelma tal-Ħajja.

 Korsijiet ta' Formazzjoni.

 Raġel u Mara Ħalaqhom.

 Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

 Sinodu dwar il-Familja.

 Wirt Missirijiet il-Knisja.