L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Lectio Divina

għar-Raba Ħadd

tar-Randan

 

Matul ir-Randan qed issir Lectio Divina minn Fr Martin Micallef, Kapuċċin. [klikkja]

 

 

 

Il-Vanġelu tar-Raba' Ħadd tar-Randan bi stampi animati, kliem u mużika. [klikkja]

Id-Duluri

ta’ Marija

Riflessjonijiet minn omeliji u diskorsi tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP.  [klikkja]

 

Jim Caviezel dwar il-parti ta’ Kristu fil-film, The Passion of the Christ. [klikkja]

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

 

 

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. [klikkja]

Intenzjoni tal-Papa Franġisku - Marzu

Biex dawk involuti fir-riċerka xjentifika jfittxu l-ġid tal-persuna umana kollha kemm hi.

[klikkja]

Messaġġ tal-Papa Franġisku

għal Jum iż-Żgħażagħ 2015

It-tema tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 jum Dinji taż-Żgħażagħ hija, “Henjin is-safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla”.  Dan il-Jum Dinji jkun ċelebrat f’Ħadd il-Palm, li din is-sena ser jaħbat fid-29 ta’ Marzu.   [klikkja]


Fuljett għal kull jum tar-Randan

Fuljett mill-Parroċċa ta’ Pembroke. Fih silta mill-Kelma ta’ Alla,  riflessjoni mill-Papa Franġisku, eżami tal-kuxjenza, u talba.  [klikkja]

Ktejjeb ta' Talb mill-Papa

Il-ktejjeb ta’ talb li l-Papa Franġisku qassam b’don lill-familji fi Pjazza San Pietru f’Diċembru 2014 issa jinsab ukoll bil-Malti.

Fih hemm ukoll il-proposti tal-Papa dwar intenzjonijiet partikolari fit-talb u li bħala għajnuna wieħed jista’ jfassalhom fuq il-ħames swaba tal-id.

 [klikkja]


 Pastoral għar-Randan 2015 mill-Isqof Charles J. Scicluna: Sawm: Stennija, Antiċipazzjoni, Wens, Maħfra.  [klikkja]


 Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan:  Ir-Randan huwa żmien ta’ tiġdid għall-Knisja, ... fuq kollox huwa żmien ta’ grazzja.  Qawwu qalbkom. [klikkja]


 App ġdida mill-Oratorju MSSP bħala kumpann diġitali għall-mixja tar-Randan. Għalissa hi offruta biss għall- Android u tinkludi il-Vanġelu ta’ kuljum, meditazzjoni qasira fuqu u ftit mistoqsijiet li persuna tista' tuża għar-riflessjoni personali. [klikka]


 Ħsibijiet spiritwali għal kull jum tar-Randan 2015 miktuba minn Monsinjur Joe Farrugia (Għawdex).  [klikkja]

 

L-Ingress tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral

Iċ-ċerimonja tal-ingress tal-Arċisqof il-ġdid, Monsinjur Charles J Scicluna hija maqsuma f’żewġ partijiet importanti.  L-ewwel parti hija l-mixja li l-Arċisqof ser jagħmel mill-Kunvent tal-Patrijiet Dumnikani fir-Rabat, fejn illum huwa residenti l-Arċisqof  Emeritu

Monsinjur Pawlu Cremona OP sal-Katidral tal-Imdina.  It-tieni parti hija l-Ewkaristija li l-Arċisqof jiċċelebra flimkien mal-Knisja kollha.  F’filmat qasir, Fr Michael Bugeja semma l-mumenti differenti taċ-ċelebrazzjoni u spjegalna t-tifsira tagħhom.

[klikkja]

Il-Papa Franġisku jħabbar il-Ġublew tal-Ħniena.

"Għeżież ħuti, spiss ħsibt fuq kif il-Knisja tista’ tagħmel iżjed evidenti l-missjoni tagħha ta’ xhud tal-ħniena.  Hi mixja li titlaq minn konverżjoni spiritwali; u jeħtieġ nagħmluha din il-mixja.  Għalhekk iddeċidejt li nsejjaħ Ġublew straordinarju li jkollu fil-qalba tiegħu l-ħniena ta’ Alla.  Sa tkun Sena Mqaddsa tal-Ħniena.  Irridu ngħixuha fid-dawl tal-kelma ta’ Alla.  “Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom” (ara Lq 6:36).  U dan ngħidu b’mod speċjali għall-konfessuri!  Ħafna ħniena."

[klikkja]

Il-Papiet Benedittu XVI u Franġisku dwar il-Liżar ta' Kristu

 Meditazzjoni ta' Benedittu XVI dwar il-Liżar ta’ Kristu. Turin 2010. [klikkja]

 Messaġġ bil-Vidjo tal-Papa Franġisku fl-Okkażjoni tal-Ostensjoni straordinarja tal-Liżar ta’ Turin. 30/03/2013. [klikkja]

Żidiet riċenti ...