L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


L-ordni tal-lista hawn taħt hija skont id-data meta dehru fil-Laikos u mhux dik tal-publikazzjoni oriġinali ...

Mill-Udjenzi Ġenerali tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Predestinazzjoni, il-Ħażen u t-Tbatija, u Il-Providenza li tirbaħ il-Ħażin. 1986.


Katekeżi  Nru 11 tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 15/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Morda. Santwarju ta' Santa Tereża, Birkirkara. 11/02/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġuridika tat-Tribunal tar-Rota Ruma. 21/01/2017.


Bħal Omm li Tħobb. Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar normi ġodda fuq każi ta' abbużi fil-Knisja. 04/06/2016.


Intervista minn Radju Vatikan lill-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Motu Proprio tal-Papa Franġisku, Bħal Omm li Tħobb. 09/06/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità tar-rivista, Civiltà Cattolica. 09/02/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lid-delegazzjoni mill-Anti-Defamation League. 09/02/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sitt Ħadd matul is-Sena. 12/02/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. 12/02/2017.


Stqarrija tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Liberta Reliġjuża. Reviżjoni tad-dokument bil-Malti.


Ħadd ma għamilna Ġustizziera ta' Ħadd. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennita  tan-Nawfraġju ta' San Pawl. Munxar. 10/02/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment tal-Fokolari. Sala Pawlu VI. 04/02/2017.


L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 08/02/2017.


Fra Grazzja Gauci OSA. Serata bi tħejjija għall-ftuħ tal-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu. 08/02/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017. Il-Kelma hi don. Il-Persuna l-oħra hi don. 18/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Oncology Centre, l-Imsida. 05/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 05/02/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kan. Lino Vella. Knisja Parrokkjali ta' Kerċem. 04/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju tal-Parroċċa Marija Reġina, l-Marsa. 01/02/2017.


Ir-Raba' Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl - Il-Ħajja fil-Knisja. 22/11/2006.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 05/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-kawża għall-qdusija ta' Patri Avertan Fenech OC. Katidral tal-Imdina. 02/02/2017.


Omelja tal-Isqof Mario Grech fil-festa' tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Katidral ta' Għawdex. 02/02/2017. 

Ara t-test tal-Omelija.


Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Frar 2017.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

IL-KELMA HI DON ... IL-PERSUNA L-OĦRA HI DON

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017

 

Ir-Randan hu bidu ġdid ...

B’mod partikulari, hawn nixtieq nieqaf fuq il-parabbola tar-raġel għani u tal-fqajjar Lazzru ...”

Ara l-Messaġġ tal-Papa għar-Randan ...

   

KAPITLU 8 TAL-AMORIS LÆTITIA

Stedina għall-ħniena u għad-dixxerniment pastorali

 

Linji-gwida mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta’ Kapitlu 8 tal-Amoris Lætitia.   Ħniena u dixxerniment quddiem diversi realtajiet soċjali ta’ żmienna ...

Ara bosta aktar riżorsi dwar l-Amoris lætitia ...

 MIT-TAGĦLIM TAL-PAPA SAN ĠWANNI PAWLU II

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u t-testi kollha miġjuba għall-Malti ...

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

[Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...]

 

IL-KELMA TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Omeliji, diskorsi, messaġġi u tagħlim ieħor ...

 

Tista' ssibhom miġbura f'paġna waħda. Segwi regolarment il-Kelma ta' Monsinjur Arċisqof minn fuq il-Laikos.

[Fittex hawn ...]

EMORRAĠIJA FIL-ĦAJJA KKONSAGRATA

Ninsabu quddiem “emorraġija” li qed iddgħajjef il-ħajja kkonsagrata u l-istess ħajja tal-Knisja.  .. Qed ngħixu mgħaddsa fl-hekk imsejħa kultura tal-frammentazzjoni, tal-proviżorju, li tista’ twassalna biex ngħixu “à la carte” u nkunu lsiera tal-moda.

Ara d-diskors tal-Papa ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22nd February 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

Applikanti Oħra’, għad‑dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja. 23 ta' Frar 2017 ...

Kif indawwlu lil uliedna dwar il-ħbieb. Kummissjoni Djoċesana Familja, Għawdex. 24 ta' Frar 2017 ...

Adorazzjoni Ewkaristika mmexxija mis-Superjur Joe Fenech. Kalendarju għall-Frar 2017 ...

The Role of Scriptures in the lives of the Saints. By the Team, Let's Get Biblical. 5th March 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

 

IS-SEBA' ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 19 ta' Frar 2017

 

 

 

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Hu stess missjunarju l-Brażil għal aktar minn 30 sena, jiktbilna dwar l-esperjenzi ta' missjunarji Maltin f'70 pajjiż  ...

Kompli aqra ...

 

 

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO OFM Cap

Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. 

Inti x'taħseb ... ?

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta