L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Ma tistax toqtol f’isem Alla, imma ma lanqas tista' tirredikola l-fidi tal-oħrajn.

Rakkont ieħor dwar Ġesù bi stampi animati, kif ukoll bl-awdjo. Il-tempesta kkalmata.

Il-Papa Franġisku lill-Familji fil-Filippini: Titilux il-ħila li toħolmu!

Il-Papa Franġisku qal li din is-sena ser jippublika Enċiklika dwar  il-Ħarsien tal-Ħolqien.

 

Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda fost l-Insara. 18-25 ta’ Jannar 2015. Ara ktejjeb ta’ materjal.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Mar ifittex lil ħuh

L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmun, u qallu: "Sibna l-Messija" . ...

Ara riflessjoni qasira minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej.  [klikkja]

 

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.

Mis-Sri Lanka għall-Filippini

Il-Vjaġġ tal-Papa Franġisku 12-19 ta' Jannar 2015

Fil-laqgħa mal-ġurnalisti tul it-titjira tiegħu mis-Sri Lanka għall-Filippini, il-Papa Franġisku tkellem, fost ħwejjeġ oħra , dwar l-Enċiklika tiegħu fuq l-ekoloġija u l-ħarsien tal-ħolqien u qal li hu maħsub li din tkun publikata wara Ġunju jew Lulju ta’ din is-sena.  … [klikkja …]

Fil-paġna tal-Papa Franġisku, fit-taqsima tal-Vjaġġi, tista’ ssib diskorsi oħra li hu għamel fiż-żjara tiegħu fi Sri Lanka u l-Filippini  … [klikkja …]

F'xi problema, nikteb karta u nqegħidha taħt San Ġużepp

"Irrid anki ntarrfilkom xi ħaġa personali ħafna.  Jiena nħobbu ħafna lil San Ġużepp, għax hu bniedem qawwi u sieket.  Fuq il-mejda tiegħi għandi xbieha ta’ San Ġużepp rieqed.  U waqt l-irqad jieħu ħsieb tal-Knisja!  Iva!  Jista’ jagħmel hekk, dan nafuh.  U meta jkolli xi problema, diffikultà, jien inħarbixha fuq daqsxejn ta’ karta u nqegħidha taħt San Ġużepp, biex joħlomha!  Dan il-ġest ifisser: Itlob fuq din il-problema!"

Mid-diskors tal-Papa lill-Familji f’Manila … [klikkja]      

Żidiet riċenti ...