L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Talb għall-Paċi fis-Sirja. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 16/12/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 14/12/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet 2017. 27/11/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-50 Jum Dinji tal-Paċi 2017. 08/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 11/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Joseph Curmi bħala Arċipriet tal-parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 11/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Familji.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/12/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-presepju għall-Pjazza San Pietru lill-Papa Franġisku. 09/12/2016.


Tislima tal-Papa Franġisku lid-Donaturi tas-Siġra tal-Milied u l-Presepju fi Pjazza San Pietru. 09/12/2016.


Talba tal-Papa Franġisku fis-Solennnità tal-Immakulata Kunċizzjoni Verġni Marija. Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Kunċizzjoni.  08/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tas-Solennità tal-Kunċizzjoni. Knisja ta' San Franġisku, Victoria. 07/12/2016.


L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 07/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti mill-Iskejjel tal-Istat. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 06/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports., Pembroke. 05/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Università, Tal-Qroqq. 05/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 04/12/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-kxif ta' Mafkar f'ġieħ l-Isqof Nikol Cauchi. 04/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Baatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/12/2016.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2016. Biex titneħħa mid-dinja il-pjaga tat-tfal suldati. 01/12/2016.


 

Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Misericordia et Misera

L-Ittra Appostolika tal-QT il-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. Ġesù hu il-Miżerikordja. Il-miżera hija l-midinba li fil-persuna tagħha hemm aħna lkoll.

Aqra l-ittra tal-Papa ...

 

Il-Papa jibda katekeżi dwar it-Tama

L-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2016: Illum nibdew serje ġdida ta’ katekeżi, fuq it-tema tat-tama Nisranija. Hi importanti ħafna, għax it-tama ma tqarraq qatt bina. L-ottimiżmu jqarraq bina, it-tama le! Għandna bżonnha ħafna, f’dawn iż-żminijiet li jidhru mudlama, meta xi drabi nħossuna mitlufin quddiem il-ħażen u l-vjolenza li jdawruna, quddiem it-tbatija ta’ tant minn ħutna.  ...

Ara din l-ewwel katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama ...

MESSAĠĠ GĦALL-50 JUM DINJI GĦALL-PAĊI

 

L-ARĊISQOF FI TMIEM IL-ĠUBLEW

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

In-Non Vjolenza bħala stil ta' politika għall-paċi ...

Il-Papa Franġisku:-

"Jekk il-vjolenza tibda mill-qalb tal-bnedmin, allura hu fundamentali nfittxu t-triq tan-non-vjolenza qabelxejn fi ħdan il-familja nfisha  [Kompli ...]

 

L-Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena u l-Festa ta' Kristu Sultan ...

 

Fil-Laikos tista ssib ukoll id-diskorsi u omeliji ta' Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ...

 

  KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ TARA ...


PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

Adorazzjonijiet matul Novembru 2016. Jitmexxew mis-Superjur Joe Fenech.

CIS - An Advent Retreat in the Countryside. Mt St Joseph Retreat Hse, Mosta. 2nd-4th December 2016.

Malta Stand Up for Life. Candlelight March. 3rd December 2016.

Advent Retreat by Fr Hayden. Confessions by Fr Mario Mule Stagno. 7 th December 2016. More details ....

Konferenza: Dieu misericordieux ta’ S. Tereża ta’ Lisieux. 13 ta' Diċembru 2016.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 7th October 2016.

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba għall-Malti

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 
 

APPELL URĠENTI

 

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

IL-PAPA F'LAQGĦA MAX-XJENZATI

 

Preżenti wkoll max-xjenzati l-oħra, il-famuż Stephen Hawking li llum huwa fi stat ta' paraliżi minħabba l-marda li għandu.

 

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

   

IT-TIELET ĦADD TAL-AVVENT. SENA "A"

Il-Ħadd, 11 ta' Diċembru 2016

 

Qari tat-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena "A" ...

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

Idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 11 ta' Diċembru 2016

Aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]