L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

Dun Pawl Sciberras fi 12-il programm dwar id-Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan II.

Scott Hahn jirrakonta kif minn Kalvinista konvint huwa sar Kattoliku attiv u ferventi …

Hi l-koppja miżżewġa x-xbieha ta’ Alla: ir-raġel u l-mara ...

Il-Knisja ma tistagħx tagħmel il-missjoni jekk mhux permezz tal-familja.

 

Segwi programmi Kattoliċi live, filmati, u dokumentarji oħra.

Tista’ tgħinna fi traduzzjoni, proof reading,  typing, iffilmjar jew recording, tpinġija, inkella għajnuna fil-bini u l-manutenzjoi tal-website?

F'paġni oħra ...

  L-Assemblea Djoċesana 2014

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Novembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

 


 

It-33 Ħadd matul is-Sena

Għaliex tordmu t-talent li għandek?

Il-Ħadd, 16 ta’ Novembru 2014 huwa t-33 Ħadd tas-Sena Liturġika.  Fil-quddiesa naqraw il-parabbola tat-talerti.  Ħadd mill-qaddejja ma baqa’ bla talent.  Imma kollha ħaddmuhom it-talenti li kellhom?  U int?  Kompli …


Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


Marret il-missjoni  biex tikkonverti lill-Kattoliċi imma saret Kattolika hija stess …

Kristine Fraklin u żewġha Marty kienu marru bħala missjunarji fil-Guatemala biex jikkonvertu lill-Kattoliċi mid-dlam tat-twemmin tas-superstizzjonijiet reliġjużi tagħhom u jressquhom għad-dawl tal-Protestaniżmu.   X’wassal lil din il-koppja li minn fundamentalisti Protestanti jsiru Kattoliċi?

Fil-Kredu tal-Appostli nibdew ngħidu ...

"Niżel bejn l-imwiet" minflok "Niżel fil-limbu"

Minn dokument tal-Kummissjoni Teoloġika Internazzjonali jidher ċar li dak li konna nirreferu għalih bħala l-limbu tat-tfal m’għandux jissemma aktar.  Dan qatt ma kien parti mit-tagħlim uffiċjali tal-Knisja. Ara aktar tagħrif mill-Kummissjoni Teoloġika.

 

Il-Papa Franġisku

dwar

il-parabbola tat-talenti

 

"Il-ħofra mħaffra fl-art hija l-biża mir-riskju li tiġġammja l-kreattività."

Angelus, Il-Ħadd, 16 ta' Novembru 2014: "Ġesù ma jitlobniex nieħdu ħsieb il-grazzja tiegħu billi nagħlquha ġo kaxxarizz!  Ma jitlobniex dan Ġesù; dak li jitlobna hu li nużawha għall-ġid tal-oħrajn.  Il-ġid kollu li rċevejna qiegħed hemm biex nagħtuh lill-oħrajn, u hekk jikber." 

Taqsimiet ewlenin ...

  Il-Bibbja

  Il-Katekiżmu tal-Knisja

  Liturġija

  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

  Mill-Papa Franġisku

  Minn Papiet Oħra

  Mill-Konċilji Ekumeniċi

  Mill-Knisja f’Malta

  Talb u Devozjonijiet

  Arkivju tal-Laikos

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

  Blog

  Facebook

  Ħinijiet tal-Quddies

  Knejjes għall-Adorazzjoni

  Links ma’ siti oħraMa nitilfux il-ħeġġa missjunarja

Fr Joe Galea Curmi jitkellem dwar silta tal-Eżortazzjoni Appostolika, Evanġelii Gaudium li fiha l-Papa Franġisku jitkellem dwar it-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali, fosthom dik li ma nitilfux il-ħeġġa missjunarja.


Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►