Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA ...

Nilmħu wiċċ Kristu f'dak tal-marid u f'dak ta' min imur iżuru ...

Il-Papa Franġisku jgħid li Ġesù huwa wiċċ il-Ħniena tal-Missier.  Dan il-wiċċ tal-Ħniena jrid jidher fuq wiċċna lkoll ħdejn kull persuna marida. ... Imma l-Ħniena ta’ Alla jrid jgħixha wkoll min hu marid.  Anke minn fuq is-sodda tal-mard, il-marid jista’ juri ħniena mal-oħrajn.  

F’sensiela ta’ vidjos qosra bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, Fr Hayden OFMCap juri kif il-Ħniena Divina tidher magħna anke fil-mard.     [ ...]

 


LAUDATO SI' ...

L-Enċiklika tal-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni ...

 

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

 

Ara l-Enċiklika kollha bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha, inklużi bosta awdjo-viżivi.  [...]

 

 Sinodu tal-Familja

Is-Sinodu tal-Familja

"Dan l-appuntament importanti jitlob is-sehem tal-Poplu kollu ta’ Alla, Isqfijiet, saċerdoti, persuni kkonsagrati u fidili lajċi tal-Knejjes partikulari tad-dinja kollha, li jieħdu sehem ħaj fit-tħejjija tiegħu b’suġġerimenti konkreti u bil-kontribut indispensabbli tat-talb."

Kompli ...


 

Is-Sena tal-Ħajja Konsagrata

Is-sena li l-Knisja ddedikat lill-ħajja kkonsagrata, bix-xewqa u bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet evanġeliċi kuraġġjużi li jwasslu għal tiġdid frott il-ferħ. 

Ara aktar riżorsi dwar il-Ħajja Konsagrata ...


Stazzjonijiet Kattoliċi tat-TV u tar-Radju u bosta vidjos

Segwi minn hawn stess stazzjonijiet Kattoliċi tat-TV u tar-Radju, flimkien ma' bosta vidjos b'temi reliġjużi.   Kompli ...

 


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

FIL-LEĦEN IS-SEWWA TAL-ĦADD LI ĠEJ ...

 Il-verità, il-Knisja u l-ambjent. Editorjal.

 Il-familja fit-tielet millenju. L-Isqof Mario Grech.

 Dmir il-ġenituri. J.M. Bonnici.

 Il-palk tal-ħajja. It-Tabib Carmelo Palmier Cecy.

 L-istorja nkredibbli ta’ Johanna u Leonie. Fr J.Cassar.

 Id-dehriet tal-Madonna f'Lourdes. Fr Charles Buttigieg.

 L-Enċiklika Laudato Si'. L-Avukat Tonio Borg.

Fil-Blogs tal-Leħen is-Sewwa [...]

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-papà tiegħu, Emanuel. 08/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment Tiġdid fl-Ispirtu. 07/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 29/06/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tat-tberik tal-Pallji għall-Isqfijiet il-ġodda. 29/06/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. 28/06/2015.

 Messaġġ Tal-Isqof Mario Grech fil-Konferenza Nazzjonali dwar il-Familja fit-Tielet Millenju. 26/06/2015.

 Loppju li jikxef il-bżonn ta' Alla. Diskors tal-Isqof Mario Grech f'San Blas. 25/06/2015.

 Udjenza tal-Papa Franġisku. Il-Familja - Ġrieħi. 24/06/2015.

 Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa mas-Salesjani. 21/06/2015.

 Żjara tal-Papa Franġisku f'Turin. Laqgħa maż-Żgħażagħ. 21/06/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex.

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża.

 Wirt Missirijiet il-Knisja.

 Is-Sinodu dwar il-Familja.

 Il-Kelma tal-Ħajja.

 Evangelii Gaudium.

 Raġel u Mara Ħalaqhom.

 Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

 Ġrajjiet il-Knisja

 Korsijiet ta' Formazzjoni.