L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

It-Teoloġija tal-Ġisem

129 katekeżi minn San Ġwanni Pawlu II

L-Imħabba Umana fil-Pjan Divin

Bejn Settembru 1979 u Novembru 1984, fl-Udjenzi Ġenerali tiegħu ta’ nhar ta’ Erbgħa, il-Papa Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Il-Papa kien beda dawn ir-riflessjonijiet propju qabel ma kien fetaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-familja li wara li intemm, Ġwanni  Pawlu nnifsu kien ippublika l-Eżortazzjoni  Appostolika Familiaris Consortio, dwar il-ħidma tal-Familja Nisranija fid-dinja tal-llum.

Fil-Laikos tista’ ssib dawn il-129 katekeżi kollha bil-Malti ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon ċelebrata fl-1 ta' Lulju. Fuljett bil-kolletta, qari u talb ieħor propju fil-quddiesa tal-ġurnata.


Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 14/06/2017.


Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena, 19 ta' Novembru 2017.  Publikat 13/06/2017.


Dettalji ta' Korsijiet offruti mill-Fakulta tat-Teoloġija fl-Universitą ta' Malta minn Ottbru 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennitą tat-Trinitą Qaddisa. Pjazza San Pietru. 11/06/2017.


Nostra Ętate. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. 28/10/1965. Edizzjoni Maltija online riveduta.


Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatiku tal-Konċilju Ekumenika Vatikan II dwar il-Knisja.  21/11/1964.  Edizzjoni Maltija online riveduta.


Il-Paternitą ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tat-Tiġdid Kariżmatiku waqt il-Velja ta' Talb fil-Vġili tal-Għid. 03/06/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennita ta' Għid il-Ħamsin. 04/06/2017.


Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. Fl-2017 il-Jum Dinji Missjunarju ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.


Il-Vidjo bl-intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju.


Erba' vidjos oħra bit-talba tar-Rużarju.  Fihom minbarra awdjo hemm ukoll stampat il-kliem ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-waqt.


Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2017. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Il-Papa Franġisku, Amoris Lętitia 48

L-ewtanasja u s-suwiċidju assistit huma theddida gravi għall-familji fid-dinja kollha. Il-prattika tagħhom hi legali f’ħafna Stati. Il-Knisja, waqt li teħodha bil-qawwa kontra dawn il-prassi, tħossha fid-dmir li tgħin lill-familji li qed jieħdu ħsieb tal-membri anzjani u morda tagħhom.

Alla u l-Fidi kontra x-Xjenza?

Din it-tema hija trattata minn John Lennox, Professur tal-Matematika fl-Universitą ta' Oxford.  Ara l-filmat ...

 

ŻWIEĠ U FAMILJA

Alice von Hildebrand dwar it-tema Ir-Raġel u l-Mara  invenzjoni divina ...

 

 

 

TIĠDID U QADI

Il-Papa tkellem mal-Membri tal-Moviment Kariżmatiku dwar ir-rabta bejn t-tiġdid kariżmatiku u l-qadi lill-bniedem ...

 

TKUNUX DWANA

Ma tistgħux tkunu restrittivi aktar mill-Knisja u papisti aktar mill-Papa.  Il-Papa Franġisku fl-laqgħa mal-membri tal-Azzjoni Kattolika ...

 

TV U VIDJOS

Għamel għażla skont il-valuri li tħaddan. Fittex stazzjonijiet  u vidjos kattoliċi għalik u għall-familja tiegħek ...

IL-BEATU NAZJU FALZON

Fl-1 ta' Lulju l-Knisja f'Malta tfakkar lill-Beatu Nazju Falzon.  Ara fuljett bil-kolletta, qari, etc ...

 

TAMA FL-ULIED MAĦBUBA

L-Ulied maħbuba huma ċertezza tat-Tama.  Din kien it-tema tal-katekeżi tal-Papa fl-Udjenza ...

 

JUM DINJI TAL-FOQRA

Publikat il-Messaġġ tal-Papa għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. "Ma nħobbux bil-kliem imma b'għemil" ...

 

MINN ŻEWĠ PAPIET

L-Enċiklika dwar il-Fidi, mibdija minn Benedittu XVI u mitmuma u publikata minn Franġisku ...

 

KONTRA TIXRID TAL-ARMI

Hija kontradizzjoni assurda li nitkellmu dwar il-paċi u fl-istess ħin nippromwovu il-bejgħ tal-armi ...

KATINA DINJIJA TA' RUŻARJU - 23 ta' Ġunju 2017

Bis-sehem ta' Malta u Għawdex ... katina li ser iddawwar id-dinja bit-talba tar-Rużarju.

Ara aktar dettalji ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Katina ta' Rużarju madwar id-dinja kollha bis-sehem ukoll tas-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa u dak tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex ...

Tberik ta' Tarbija fil-Ġuf tal-Omm. Santwarju Madonna ta' Pinu. 24 ta' Ġunju 2017 ...

Għeluq il-100 sena tad-dehriet ta' Fatima. Programm ta' ċelebrazzjonijiet fil-Knisja ta' Ħamet, Għawdex ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

FID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX: Vġili ta’ talb bi tħejjija għaċ-Ċentinarju mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima u l-Kanonizzazzjoni ta’ Francisco u Jacinta Marto ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultą tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Theology Research Seminars mill-Fakultą tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

SOLENNITĄ TAL-ĠISEM U D-DEMM TAL-MULEJ

Il-Ħadd, 18 ta' Ġunju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta