L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Aktar videos dwar l-Evangelii Gaudium u t-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali.  [klikkja]

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan bi stampi animati, kliem u mużika. [klikkja]

Pastorali għar-Randan 2015

Pastoral għar- Randan 2015: Sawm: Stennija, Antiċipazzjoni, Wens, Maħfra. .. [klikkja]

Ras ir-Randan

fit-18 ta' Frar 2015

Paġna b’diversi riżorsi pastorali għal matul ir-Randan.[klikkja]

Is-Sitt Ħadd

matul is-Sena

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. [klikkja]

Kristu Jixxotta d-Dmugħ

Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech għar-Randan 2015.

... [klikkja]


Matul ir-Randan ser issir Lectio Divina minn Fr Martin Micallef, Kapuċċin. Din ser issir fil-knisja tal-Kapuċċini, Floriana bejn l-4.00 l-5.00 p.m.  Il-qari jkun mis-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd li jkun imiss. 

Saċerdoti, membri ta’ Ħajja kkonsagrata u lajċi huma mistiedna jieħdu sehem.

Il-Ħamis, 19 ta’ Frar. [Mk 1:12-15]

Il-Ħamis, 26 ta’ Frar. [Mk 9:2-10]

Il-Ħamis, 5 ta’ Marzu. [Ġw 2:13-25]

Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu. [Ġw 3:14-21]

L-Erbgħa,18 ta’ Marzu. [Ġw 12:20-33]


It-Teoloġija tal-Ġisem

Minn San Ġwanni Pawlu II

Bejn is-snin 1979 u 1984, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Kien propju fil-bidu ta’ waħda minn dawn l-Udjenzi tiegħu li huwa kien milqut minn tir ta’ pistola sparata lejl minn Mehmet Ali Ağca.  

It-testi kollha ta’ dawn id-diskorsi kienu miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb u tista’ ssibhom miġbura fil-Laikos.  [klikkja]


Mill-istess paġna tista’ tisma’ recording tal-Ittra Appostolika moqrija bil-Malti minn Alfred Mallia.

Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►

 

 

Ġrajjiet il-Knisja

Sensiela ta’ programmi li fihom Fr Konrad Grech SJ jitkellem dwar il-ġrajjiet ewlenin li flimkien ma' tant oħrajn sawwru l-elfejn sena ta’ storja tal-Kristjaneżmu.  [klikkja]


Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan

Belt tal-Vatikan, It-Tlieta, 27 ta’ Jannar 2015: Dalgħodu s-Santa Sede publikat il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015. Ras ir-Randan din is-sena tkun fit-18 ta’ Frar.  Ara l-messaġġ tal-Papa bil-Malti ...  [klikkja]


Wirt Missirijiet il-Knisja

Fr Mario Delmar jitkellem dwar is-Santi Padri u l-attwalità tal-kitbiet tagħhom għal żmienna. Programm ta’ kull ġimgħa fuq Radju Marija u arkivjati fil-Laikos. [klikkja]


Sena għall-Ħajja Konsagrata

Fid-29 ta’ Novembru 2014 fetħet dak li l-Papa Franġisku ddikjarha bħala s-Sena għall-Ħajja Konsagrata.  Fl-Ittra Appostolika tiegħu għal din l-okkażjoni huwa ma jkellimx biss lir-reliġjużi, imma jindirizza wkoll lil-lajċi li magħhom huma jaqsmu l-ideali, l-ispirtu u l-missjoni … [klikkja]

Ara wkoll aktar riżorsi

Żidiet riċenti ...