Gaudete et Exsultate - Mistoqsijiet li jistgħu jqumu

Mal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, il-Vatikan ippublika wkoll ħdax-il mistoqsija li jistgħu jqumu dwarha. Fosthom: X’wassal lill-Papa biex jikteb din l-Eżortazzjoni, u għaliex issa?  X’hemm ġdid f’Gaudete et Exsultate?  Fid-dokument insibu kapitlu sħiħ iddedikat għal żewġ ereżiji antiki. Għaliex il-Papa jidher daqshekk imħasseb dwarhom? Insibu wkoll attakk qawwi kontra dawk li jridu jagħmlu l-Knisja bħal xi biċċa arti f’mużew jew klabb għal xi ftit magħżula. Il-Papa dwar min qed jitkellem?

Ara test kollu ta' dawn il-mistoqsijiet u t-tweġiba għalihom ...

Macron irid relazzjonijiet aħjar mal-Knisja

Il-president Franċiż, Emmanuel Macron radd ħajr lill-Knisja Kattolika tas-sehem importanti tagħha fl-istorja ta’ pajjiżu u faħħar l-impenn tagħha speċjalment lejn dawk l-aktar vulnerabbli u kompla li jittama li permezz tad-djalogu huwa jkun jista’ jtejjeb il-relazzjonijiet tal-Istat Franċiż mal-Knisja.

Aktar fit-taqsima tal-Aħbarijiet tal-Laikos ...

Saċerdot maqtul fil-Kongo

Father Etienne Nsengiunva kien maqtul permezz ta’ diversi tiri nhar il-Ħadd li għadda wara li kien għadu kif temm il-quddiesa. Skont ma rraporta r-radju tal-Congo, raġel armat daħal fid-dar fejn is-saċerdot kattoliku kien ma persuni ohra wara l-quddies u sparalu diversi tiri li ħallewh mejjet fuq il-post.

Aktar fil-taqsima tal-Aħbarijiet ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Ġabra ta' mistoqsijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate dwar is-sejħa universali għall-qdusija.


Sensiela ta' ħames programmi mill-Isqof Nikol Cauchi dwar il-quddiesa.  Rekordjati fl-2008.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Udjenza Ġenerali. 11/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Charles Cini bħala Arċipriet tal-Floriana. 11/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt Quudiesa Konċelebrata flimkien mal-Missjinarji tal-Ħniena. Bażilika ta' San Pietru, 10/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mas-Saċerdoti ġodda fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.  10/04/2018.


Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew. Ġabra fil-qosor tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa universali għall-qdusija. 19/03/2018 - publikata 09/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja tal-Luzjata, Rabat. 09/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħadd tal-Ħniena Divina. 08/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Ħniena Divina. It-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina. Kappella tal-Isptar Mater Dei. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina.  Katidral, Mdina. 08/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa bil-Konfirmazzjoni ta' żewġ adulti. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 08/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/04/2018.


Omelija ta' Mons. Alfred Xuereb, Nunzju tal-Korea u l-Mongolja fl-Ewwel Ġimgħa tal-Qalb ta' Ġesù.  Fontana. 06/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tar-Relikwa ta' San Piju tal-Pjagi.  Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 05/04/2018.


Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Ir-Riti tal-Għelua.  Udjenza Ġenerali. 04/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konsagrazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 04/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu. 02/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Funeral ta' Dun Ġwann Attard fir-Rotunda tax-Xewkija. 02/04/2018.


Il-Messaġġ Urbi et Orbi  tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. 01/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid.  Pjazza San Pietru. 01/04/2018.


Dettalji taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018.


The Church's Youthfulness Renewed. Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat f'The Malta Independent. 01/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/04/201/8.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Għid il-Kbir.  Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2018.

 Żidiet eqdem ...

IL-KUMMISSJONI AMBJENT F'KONFERENZA INTERNAZZJONALI

 

IL-PAPA FRANĠISKU FIL-PRE-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGH

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ħadet sehem f'Konferenza Internazzjonali dwar l-Ekoloġija Integrali  kif proposta mill-Papa Franġisku fl-Enċiklika tiegħu, Laudato Sì.

Aktar ...

Neħtiġukom biex inħejju s-Sinodu li f’Ottubru se jġib flimkien lill-Isqfijiet biex jiddiskutu t-tema: Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. ... 

Ara d-diskors kollu tal-Papa ...

IIL-PASSJONI TA' KRISTU U L-INSARA TAS-SIRJA LLUM

“Il-Ġimgħa Mqaddsa hija xbieha ta’ ħajjitna: tbatija, mewt u qawmien. Aħna l-Insara batejna u għadna nbagħtu minħabba l-gwerra fis-Sirja. Uħud mietu fl-attakki, oħrajn mietu għall-twemminhom. Issa qegħdin nippruvaw niksbu lura t-tama u nistennew bil-ħerqa li Ġesù jirxoxta.”

Ara l-filmat u aqra l-kitba mis-Sirja ...

KULTURA FAVUR IL-ĦAJJA ►

 

IS-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2018 ►

 

SEGWI STAZZJONIJIET KATTOLIĊI

  Kif tista' tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

  Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-mewt.

  L-Arċisqof Charles dwar il-ħajja fil-ġuf.

  L-isqof Mario dwar soċjetà omiċida.

  Laikos for Life Video Channel.

Aktar ...

  Ittra tal-Papa bit-tema tas-Sinodu.

  Id-Dokument Preparatorju.

 

 

 

Aktar ...

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAT-TALB MATUL APRIL

Biex l-ekonomisti jkollhom il-kuraġġ iwarrbu l-ekonomija tal-esklużjoni u jagħrfu jiftħu toroq ġodda.

L-10 Kmandamenti tas-Sewwieqa

Fid-dawl tal-inċidenti traġiċi fit-toroq tagħna ġbarna xi linji gwida minn dokument tal-Knisja li jitkellem fost ħwejjeġ oħra dwar is-sewqan.

Kompli ...

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test