L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

O Salib ta’ Kristu, sal-lum għadna narawk f’dawk li jqisu ruħhom mgħallmin ta’ l-ittra imma mhux ta’ l-ispirtu, tal-mewt u mhux tal-ħajja, li flok jgħallmu l-ħniena u l-ħajja, jheddu bil-kastig u l-mewt u jikkundannaw lill-ġust.

O Salib ta’ Kristu, sal-lum għadna narawk fil-ministri infidili li flok jinżgħu mill-ambizzjonijiet tagħhom ta’ din id-dinja, ineżżgħu saħansitra lill-innoċenti mid-dinjità tagħhom.

O Salib ta’ Kristu, sal-lum għadna narawk fil-qlub iebsa ta’ dawk li mill-kumdità ta’ darhom jiġġudikaw lill-oħrajn, qlub li lesti biex jikkundannawhom saħansitra għat-tħaġġir, bla qatt jintebħu bid-dnubiet u l-ħtijiet tagħhom stess.

Ara t-talba kollha tal-Papa Franġisku fil-Kolossew ta' Ruma ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus ta' Ħadd il-Palm. 09/04/2017.


Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar is-Santwarji fil-Knisja. 11/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta.


Il-Movie kollu ta' Franco Zeffirelli, Jesus of Nazareth 1977, b'Robert Powell fil-parti ta' Ġesù. 1977.


Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa. Filmati qosra b'riflessjoni minn Fr Hayden OFM cap. 09/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - awdjo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - test.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-impjegati tal-BOV. Jum id-Duluri. 07/04/2017.


Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.


Il-Katekeżijiet li l-Papa Ġwanni Pawlu I għamel matul it-33 jum tal-pontifikat tiegħu f'Settembru 1978.


Omelija tal-Isqof Mario Grech  fil-festa devozjonali tad-Duluri. Victoria, Għawdex. 07/04/2017.

It-test tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tad-Duluri. 07/04/2017.


Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.


Id-Dinjità tal-Anzjani u l-Missjoni tagħhom fil-Knisja. Dokument tal-Kunsill Pontifiċju Lajċi. 01/10/1998.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. Udjenza Ġenerali. 05/04/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ġnus Magħquda dwar l-Armi Nukleari. 23/03/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Carpi. 02/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Martri, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Carpi. 02/04/2017.


L-Imħabba tal-Għarus. Via Sagra b'testi u talbiet imnebbħa mill-Eżorazzjoni Appostolika Amoris Lætitia. Santwarju ta' Pinu. 02/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Venera. Viżta Pastorali. 02/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja l-Qadima ta' Santa Venera. Bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa. 01/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur. Xewkija, 30/03/2017 - test.

Isma' wkoll recording tal-istess omelija - awdjo.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tad-dibattitu organizzat mill-MOAS, fil-Kavallier ta' San Ġakbu, Valletta. 27/03/2017.


Ittra tal-Papa Franġisku għad-9 laqgħa dinjija tal-Familji bit-tema, Il-Vanġelu tal-Familja: Ferħ għad-Dinja. Dublin 21-26 ta' Awwissu 2018. 25/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' Marija Annunzjata. Knisja l-Qadima ta' Ħal-Balzan, 25/03/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Istati u Kapijiet tal-Gvern tal-Unjoni Ewropea fis-60 anniversarju mill-iffirmar tat-trattati tal-Ewropa. 24/03/2017.


L-aħħar ġimgħa ta' Ġesù. Seba' programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesu minn Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid. Minn Francesco Pio Attard u Mons. Lawrenz Sciberras.


Gravissimum Educationis. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Edukazzjoni Nisranija. Verżjoni Maltija Riveduta. 28/10/1965.


Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesù u ma' Ommu, Marija Addolorata. Festa tad-Duluri 2017. Minn Dun Hector Scerri.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tama kontra kull tama. Udjenza Ġenerali. 29/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 26/03/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fiż-Żjara Pastorali tiegħu f'Milan. 25/03/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' April 2017. Moviment tal-Fokolari.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba Ħadd tar-Randan. 26/03/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta' Marija. Xewkija. 26/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Viżta Pastorali tiegħu.  Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 25/03/2017.


Ittra tal-Kardinal Dionigi Tettamanzi lil dawk il-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew se jibdew xi relazzjoni ġdida.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla. 24/03/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

ĦAMIS IX-XIRKA

Segwi LIVE mill-Konkatidral ta'  San Ġwann

9:00 am Dirett mill-Konkatridral ta' San Ġwann fil-Belt, il-quddiesa ċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mas-saċerdoti ta' Malta ....


6:30 pm Dirett mill-Konkatidral ta' San Ġwann fil-Belt, iċ-ċelebrazzjoni tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej li titmexxa wkoll mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ...

 

ĦSIBIJIET GĦALL-ĠIMGĦA MQADDSA

 

Mixja mal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien ta' Ġesù

 

Inħallu din il-ġrajja tkun ta' eżempju għal kull wieħed u waħda minna fil-ħajja tagħna bħala nsara. Hħieb għal kuljum minn Fr Hayden OFM cap ...

 

L-AĦĦAR ĠIMGĦA TA' ĠESÙ

 

Minn Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid

 

Seba' programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesù matul il-Ġimgħa Mqaddsa. Preżentati minn Francesco Pio Attard u Mons. Lawrenz Sciberras ...

ĊELEBRAZZJONIJIET FIL-ĠIMGĦA MQADDSA

Il-Funzjonijiet Liturġiċi fil-parroċċi tagħna

 

Fil-funzjonijiet ta' dawn il-jiem il-liturġija tilħaq il-qofol tagħha.. Sib minn hawn skeda sħiħa bil-postijiet, ħinijiet u ġranet ...

 

MINGĦAND PILATU SAL-GOLGOTA

Ħsibijiet qosra minn Mons Anton Borg dwar it-triq li mexa Ġesù mingħand Pilatu sal-Golgota. Fi tmiemha talba qasira li tfakkarna mhux biss fl-qawmien tiegħu, imma wkoll f'dak tagħna.

Aktar ...

 

L-UDJENZI TAL-PAPA ĠWANNI PAWLU I

Il-Papa tat-Tbissima dwar il-Virtujiet

 

Settembru 1978

L-uniċi erba' Udjenzi Ġenerali li fihom kien beda jagħti katekeżi dwar il-Virtujiet.  Dawn wara tkomplew minn Ġwanni Pawlu II ...

PAĠNA TA' RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal dan iż-żmien importanti matul is-Sena Liturġika bl-Erbgħa tal-Irmied, miegħu il-messaġġ ta’ Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba”.

Paġna ta’ riżorsi għar-Randan ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Adorazzjoni f'Ħamis ix-Xirka fil-Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. Imexxi Fr Ħayden ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Adorazzjoni matul April 2017. Immexxija mis-Superjur Joe Fenech ...

Lectio Divina minn Dun Anton Teuma fuq il-Passjoni ta' Ġesù skont San Mattew. Fl-Istitut tal-Familja, Victoria, Għawdex ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultà tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Programm ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Katidral ta' Għawdex matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2017 ...

Mrs Anna Cappello, Co-founder of ICPE Mission to deliver presentation at Genesis 2...

Lura mill-Infern. Ix-Xhieda ta' Gloria Polo,f'Malta. Ħadd il-Palm, 9 ta' April 2017 ...

Spiritual Exercises in English. More details ...

Laqgħat tar-Randan fil-Parroċċa ta' Santa Luċija. Jibdew fis-27 ta' Marzu 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

ĦADD IL-GĦID

Il-Ħadd, 16 ta' April 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

Dawn il-ħsibijiet qosra miġbura mis-Superjur Joe Fenech issa tista' tidħol għalihom mil-link li hemm fil-kolonna tan-naħa tax-xellug, fuq nett ta' din il-paġna: Ħsieb għal matul il-jum.

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Hu stess missjunarju l-Brażil għal aktar minn 30 sena, jiktbilna dwar l-esperjenzi ta' missjunarji Maltin f'70 pajjiż  ...

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO OFM Cap

Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]