LIBRERIJA TA' RIŻORSI PASTORALI

Miġbura mis-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

 


It-trasmissjoni tal-fidi ssir biss bid-djalett

It-trasmissjoni tal-fidi tista’ ssir biss “bid-djalett”, bid-djalett tal-familja, bid-djalett tal-papà u l-mamà, tan-nannu u n-nanna. Imbagħad wara jidħlu l-katekisti biex jiżviluppaw din l-ewwel trasmissjoni, b’ideat, bi spjegazzjonijiet…

Il-Papa Franġisku lill-ġenituri ...

 

 

 

 

TIXTIEQ TINKITEB MAGĦNA?

Ninfurmawk b'kull aġġornament li jkollna f'dan is-sit.  

Ikbilna email ...

   

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Il-kant tal-Glorja u l-Kolletta. Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 10/01/2018.


Fl-Epifanija tal-Mulej. It-Tħabbira tal-Festi għal matul is-sena 2018.

Il-verżjoni kantata tat-Tħabbira tal-Festi 2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa' tal-Magħmudija tal-Mulej. 07/01/2017.


Il-vidjo tal-Papa Franġisku bl-intenzjoni tiegħu għal Jannar 2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 07/01/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija. 06/01/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Teoloġika Taljana. 29/12/2017.


Il-Vanġelu tal-Ħajja, Ferħ għad-Dinja. Messaġġ tal-Kunsill Episkopali Permanenti għall-40 Jum Nazzjonali tal-Ħajja mfakkar fl-4 ta' Frar 2018.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. L-Att Penitenzjali. Udjenza Ġenerali. 03/01/2018.


Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Dun Kevin Schembri. Konferenza fl-Aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta' Marija Omm Alla. 01/01/2018.Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2018.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

 

  ADORAZZJONI LIVE

 

Xogħol - Familja - Tqassis

Il-Ħamis, 21 ta' Diċembru 2017:  Kif għamel ukoll fis-snin li għaddew, il-Papa Franġisku kellu laqgħa mal-Ħaddiema tal-Vatikan u l-Familjari tagħhom biex jagħtihom l-awguri tiegħu ta' żmien il-Milied. Waqt li raddilhom ħajr tal-ħidma tagħhom, huwa wriehom bis-sofferenza tiegħu meta jsir jaf li xi familja tagħhom tkun għaddejja minn xi problema, l-aktar meta jbatu t-tfal. Wara tkellem kontra t-tqassis li sejjaħlu terroriżmu ... ara d-diskors kollu ...

 

 

IL-BIBBJA BIL-MALTI

 

TALB POPOLARI

IL-VIDJO TAL-PAPA

Fil-vidjo tiegħu għal Jannar 2018 il-Papa Franġisku jħeġġiġna nitolbu għall-Knisja fl-Asja u l-minoritajiet reliġjużi oħra tal-kontinent ...

 

GĦAQDA FOST L-INSARA

Publikat ktejjeb biex janima lill-Insara Maltin waqt il-Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara li tkun bejn it-18 u s-26 ta' Jannar ...

MESSAĠĠ TAL-PAPA

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigrant u r-Refuġjat 2018 ...

 

FRA BASKAL

Programmi audio u tagħrif ieħor dwar il-Qaddej ta' Alla, Fra Baskal Kapuċċin ...

 

 

ITTRA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ

L-ittra li l-Papa San Ġwanni Pawlu II kien kiteb liż-żgħażagħ ...

IL-FEHMA TAL-PAPA JANNAR 2018

Biex l-Insara fil-pajjiżi Asjatiċi jkollhom il-libertà ...

 

JUM IL-ĦAJJA 2018 FL-4 TA' FRAR

Messaġġ tal-Isqfijiet Taljani għal Jum il-Ħajja 2018 ...

 

SENA LITURĠIKA ORDO 2017-2018

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddies, il-Liturġija tas-Sigħat, etc ...

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-MILIED

Katekeżi tal-Papa Ġwanni Pawlu iI dwar il-Milied ...

 

IS-SENA LI GĦADDIET U SENA L-ĠDIDA

Dr Andrew dwar is-sena l-oħra u din  li dħalna fiha ...

 

IL-QUDDIES MFISSRA BIĊĊA BIĊĊA

Fr Michael Bugeja fi 12-il vidjo qasir dwar il-Quddiesa ...

IL-LEMIN-NISRANI F'MALTA

"X'sar minn Malta Kattoliċissima?" Dun Geoffrey Attard ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

FR JOHN CARUANA MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar b'eku Franġiskan - Strumenti ta' Paci ...

 

X'TISTA' TAQRA FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test