L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

It-2 riflessjoni dwar Evangelii Gaudium. Fr Joe Galea Curmi jitratta dwar l-Għażż Egoista.

Rakkont ieħor dwar Ġesù bi stampi animati, kif ukoll bl-awdjo. Il-tempesta kkalmata.

Wirt Missirijiet il-Knisja.  Fr Mario Delmar jitkellem dwar is-Santi Padri u l-kitbiet tagħhom.

Jekk fil-quddiesa m'hemmx spirtu ta' adorazzjoni  lanqas ikun hemm wara ...

 

Inħejju għas-Sinodu dwar il-Familja 2015. Komunikat mill-Konferenza Episkopali Maltija.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Il-Magħmudija ta’ Ġesù

U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. ...

Ara riflessjoni qasira minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej.  [klikkja]

 

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.

Il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej

Il-Papa Franġisku għammed 33 tarbija

Il-Ħadd, 11 ta’ Jannar 2015: "Hi l-fidi ta’ Marija, Omm tagħna, il-fidi ta’ San Ġużepp, ta’ San Pietru, ta’ Sant’Indrija, ta’ San Ġwann, il-fidi ta’ l-Appostli u tal-Martri, li waslet sa għandna, permezz tal-Magħmudija: katina ta’ trasmissjoni tal-fidi.  Kemm hi ħaġa sabiħa din!  [klikkja]

Mhux aktar ilsiera imma aħwa

" ... Minkejja li l-komunità internazzjonali għamlet bosta ftehim bl-għan li l-iskjavitù jispiċċa fil-forom kollha tiegħu u minkejja li daħħlet fis-seħħ strateġiji differenti biex tiġġieled lil dan il-fenomenu, xorta waħda llum, miljuni ta’ bnedmin – tfal, irġiel u nisa ta’ kull età – titteħdilhom il-libertà tagħhom u jkunu mġegħelin jgħixu f’kundizzjonijiet li jixbħu ħafna lil dawk tal-iskjavitù. ... "

Ara l-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Paċi 2015

Żidiet riċenti ...