L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI  

ILLUM:

 


 

Immultati €6,000 għax irrifjutaw

 li joqtlu mara ta’ 74 sena

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fis-Solennità ta' Santa Marija. 06/08/2016.


L-ewwel tliet videos minn sensiela preżentata minn Fr Michael Bugeja dwar il-quddiesa.


Udjenza Ġenerali. Il-Papa Franġisku jkompli bil-katekeżi dwar il-ħniena. 10/08/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Sta Kjara. Dar Manresa, Victoria. 07/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax-il Ħadd matul is-sena. 07/08/2016.


Aktar katekezi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti.


Il-Video tal-Papa għax-xahar ta' Awwissu.  L-isports u l-kultura tal-laqgħa. 01/08/2016.


Il-Logo tal-Ġublew tal-Ħniena imfisser mill-artist nnifsu, Padre Marko Ivan Rupnick SJ.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew mal-Kappillani. Imdina, 03/08/2016.


Meditazzjoni tal-Papa Frangisku fil-Bażilika ta' Santa Marija tal-Anġli, Assisi. 04/08/2016.


Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Isqfijiet Pollakki. 27/07/2016.


Rocco Buttiglione dwar l-Amoris Laetitia. Osservatore Romano, 20/07/2016.


Paġna ġdida ta' riżorsi dwar l-Ewtanasja.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-ewwel Udjenza Ġenerali wara l-Vjaġġ fil-Polonja. 03/08/2016.


F'Awwissu nitolbu mal-Papa Franġisku biex l-isport ikun okkażjoni ta’ fraternità u jagħti s-sehem tiegħu għall-paċi fid-dinja.


Konferenza Stampa tal-Papa Franġisku waqt it-titjira Polonja-Ruma. 31/07/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Voluntiera fil-Polonja. 31/07/2016


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Polonja. 31/07/2016.


Quddiesa tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħazagħ fil-Polonja. 31/07/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

◄   Ħsieb għal matul il-jum,

 

IL-LOGO TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Il-Ħarsa stess

hi l-fus tal-Logo

 

Patri Marko Ivan Rupnik, teologu Ġiżwita.  Idejh ħolqu xbieha ta Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb, li fuq spallejh qed iġorr lil Adam ...

Ara l-filmat li jfisser il-Logo tal-Ġublew [...]

 

IL-QUDDIESA

Fr Michael Bugeja

dwar il-Quddiesa

 

Biexi nifhmu aħjar dak li niċċelebraw fil-quddiesa, qed nippreżentaw l-ewwel tliet videos minn sensiela li fiha, Fr Michaerl Bugeja se jfisser il-partijiet differenti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni 

Ara l-videos [...]

 

KATEKEZI MINN SAN ĠWANNI PAWLU II

Teoloġija tal-Ġisem  (129) ...

L-Anġli (6) ...

Id-Dnub (12) ...

Il-Verġni Marija (70) ...

Ġesù Kristu (85) ...

L-Ispirtu s-Santu ...

Dawn u oħrajn bil-Malti fil-Laikos [...]

L-EWTANASJA - NIĊĊARAW SEWWA L-IDEAT

Fr Nicholas Doublet

dwar l-Ewtanasja

 

Fid-diskussjoni li għaddejja dwar l-Ewtanasja, Fr Nicholas jistedinna niċċaraw fuq xhiex qegħdin nitkellmu, fid-dawl tat-tagħlim nisrani li jagħraf lil Alla Ħallieq u li l-ħajja tal-bniedem hija sagra ...

Ara l-filmat u riżorsi oħra [...]

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Diversi stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi dirett mill-Laikos stess ...

Catholic TV tal-Knisja Kattolika fl-Amerika ...

TV 2000 - mill-Konferenza Episkopali Taljana ...

EWTN - Stazzjon Kattoliku Amerikan ...

Dawn u oħrajn fil-Laikos [...]

 

LECTIO DIVINA

AMORIS LAETITIA

IL-FERĦ TAL-IMĦABBA LI FIXEL LIT-TEOLOĠI

Rocco Buttiglione dwar l- Amoris Laetitia.

 

Kien hemm ħafna teologi, kull wieħed fuq it-tumbata ċkejkna tiegħu, ifittxu fuq ix-xefaq jaraw jilmħux lil Kristu ....   [Kompli ...]

 

TALBA KONTRA L-VJOLENZA U T-TERRORIŻMU

Talba tal-Papa Franġisku għall-paci u l-ħarsien kontra l-vjolenza u t-terroriżmu ...

Nitolbuk iżżomm fis-sliem lid-dinja ...

Nitolbu għal dawk li mietu vittmi ta' attakki brutali ...

Żur il-familji tal-vittmi tat-terroriżmu ...

Miss il-qlub tat-terroristi ...

Itlob inti wkoll mal-Papa Franġisku [...]

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

L-20-il Ħadd, Sena Ċ. 

San Luqa 12 : 49 - 53

14 ta' Awwissu 2016

 Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

  Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

  Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

  Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha     -   Ara oħrajn

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta