Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

 Blog

 Facebook

 Ħinijiet tal-Quddies

 Knejjes għall-Adorazzjoni

 Ħolqa ma’ siti oħra

 Twitter

 
 

Vanġelu tat-Tieni Ħadd tal-Għid preżentat  bi stampi animati.  [klikkja]

Dives in

Misericordia

 

Ittra Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħniena ta’ Alla.  [klikkja]

 

Il-Papa Franġisku dwar sena li tkun Ġublew tal-Ħniena. [klikkja]

Evangelii

Gaudium

Il-Papa Franġisku dwar il-Ferħ tal-Vanġelu.  Test u awdjo. [klikkja]

 It-Tielet Ħadd tal-Għid  

 

Riflessjon qasira dwar il-Vanġelu tat-Tielet Ħadd tal-Għid. [klikkja]

Għaliex Ġublew tal-Ħniena llum? 

Il-Ħadd, 12 ta’ April 2015:Hemm mistoqsija fil-qalb ta’ ħafna: Għaliex Ġublew tal-Ħniena l-lum?” Din kienet id-manada li għamel il-Papa u li wieġeb għalija huwa stess. “Sempliċement għax il-Knisja, f’dan il-waqt ta’ bidliet kbar epokali, hi msejħa toffri b’iżjed saħħa s-sinjali tal-preżenza ta’ Alla u ta’ kemm hu qrib tagħna. …”  [klikkja]

 

Raġel u Mara Ħalaqhom. Programmi minn Mons Anton Gouder.  [klikkja]

 
 

Wirt Missirijiet il-Knisja, dwar is-Santi Padri ma' Fr Mario Delmar.  [klikkja]

 
 

Sena l-Ħajja Konsagrata  Paġna b'diversi   riżorsi relatati.   [klikkja]

"Alla se jurina t-triq lejn l-art il-ġdida. ..."

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Vokazzjonijiet

Tema: L-eżodu, esperjenza fundamentali tas-sejħa

Fl-għeruq ta’ kull vokazzjoni Nisranija hemm moviment fundamentali ta’ l-esperjenza ta’ fidi. Li temmen ifisser li toħroġ minnek innifsek, tħalli l-kumditajiet u r-riġidità tal-jien tiegħek biex ħajtek tiċċentraha madwar Ġesù Kristu; bħal Abraham, inħallu artna u nibdew mexjin b’fiduċja, għax nafu li Alla se jurina t-triq lejn l-art il-ġdida. 

Imfakkar il-Ħadd, 26 ta' April 2015                                                                                     [klikkja]

It-Teoloġija tal-Ġisem minn San Ġwanni Pawlu II

Bejn is-snin 1979 u 1984, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Kien propju fil-bidu ta’ waħda minn dawn l-Udjenzi tiegħu li huwa kien milqut minn tir ta’ pistola sparata lejl minn Mehmet Ali Ağca.  

Id-diskorsi kienu miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb u tista’ ssibhom miġbura fil-Laikos.  [klikkja] 

[Ara wkoll paġna tal- facebook]

Żidiet riċenti ...

Jum il-Komunikazzjoni Soċjali 2015

Nikkomunikaw il-familja

Ambjent privileġġjat tal-laqgħa fil-gratwità tal-imħabba

[Imfakkar il-Ħadd, 17 ta’ Mejju 2015]

It-tema tal-familja hija fiċ-ċentru ta’ riflessjoni ekkleżjali profonda u fiċ-ċentru ta’ proċess sinodali mifrux fuq żewġ Sinodi, wieħed straordinarju, li għadu kif ġie ċelebrat, u ieħor ordinarju li hu msejjaħ għal-Ottubru li ġej.  F’dal-kuntest Il-Papa Franġisku dehrlu li jkun opportun li t-tema tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet Soċjali li jmiss, ikollha bħala punt ta’ riferiment il-familja.  Wara kollox, il-familja hija l-ewwel imkien fejn nitgħallmu nikkomunikaw. 

[klikkja]