Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

NOTI MIS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA

Is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum

Matul l-ewwel ġimgħa tas-Sinodu Ordinarju tal-Isqfijiet bit-tema “Is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum”, li qed jinżamm bħalissa f’Ruma, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, li qed jirrappreżenta l-Konferenza Episkopali Maltija, bagħatilna dawn it-tliet noti mis-Sinodu stess.

 Kpiepel u Għarajjes. It-Tnejn, 5 ta' Ottubru [...]

 Sinodu Tmellisa ta' Alla. It-Tlieta, 6 ta' Ottubru [...]

 Il-Leħen ta' min hu bla leħen. L-Erbgħa, 7 ta' Ottubru [...]

RIKONĊILJAZZJONI U PENITENZA

Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II

Għaddew wieħed u tletin sena mill-publikazzjoni mill-Papa Ġwanni Pawlu II ta' din l-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali, imma dak li kien kiteb dan il-Papa Qaddis, illum jidher aktar f'waqtu u meħtieġ minn dakinhar li kitbu. 

Wara li xi xhur ilu konna ppublikajna bil-Malti, l-Enċiklika tal-istess Papa, Dives in Misericordia, dwar il-Ħniena ta' Alla, illum qed nippublikaw din l-Eżortazzjoni minħabba l-importanza kbira tagħha speċjalment għall-Ġublew tal-Ħniena li ser jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.

Ara l-Eżortazzjoni Appostolika, Rikonċiljazzjoni u Penitenza [...]

Ara aktar riżorsi għall-Ġublew tal-Ġniena [...]

MESSAĠĠ TAL-PAPA GĦALL-JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2016

Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena

B’din it-tema l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta’ Krakovja 2016 jidħol jagħmel parti mis-Sena Mqaddsa tal-Ħniena, u jsir Ġublew veru u propju taż-Żgħażagħ fuq livell dinji.  M’hix l-ewwel darba li laqgħa internazzjonali taż-żgħażagħ qed taħbat ma’ Sena tal-Ġublew.  Fil-fatt, kien fis-Sena Mqaddsa tal-Fidwa (1983-1984) li San Ġwanni Pawlu II sejjaħ għall-ewwel darba liż-żgħażagħ mid-dinja kollha għal Ħadd il-Palm.  Kien imbagħad fil-Ġublew il-Kbir tas-sena 2000 li iżjed minn żewġ miljun żagħżugħ u żagħżugħa minn madwar 165 pajjiż inġabru f’Ruma għall-XV-il Jum Dinji taż-Żgħażagħ.  [...]

IL-PAPA FRANĠISKU LURA FIL-VATIKAN

"Nixtieq ħafna mmur iċ-Ċina. Inħobbu lil dak il-poplu."

It-Tnejn, 28 ta' Settembru 2015: Wara l-vjaġġ appostoliku tiegħu f'Kuba u fl-Istati Uniti tal-Amerka, il-Papa Franġisku dalgħodu wasal lura Ruma. Matul iż-żjarat tiegħu f'dawn il-pajjiżi huwa għamel mill-inqas 24 diskors, li ħafna minnhom diġà huma miġjuba għall-Malti mill-kollaboraturi ta' dan is-sit. Minbarra l-omeliji li l-Papa għamel f'kull quddiesa tiegħu, hemm ukoll diversi diskorsi, fosthom wieħed lill-Kungress Amerikan u ieħor lill-Ġnus Magħquda.   Matul it-titjira il-Papa wera x-xewqa tiegħu li jagħmel vjaġġ appostoliku fiċ-Ċina.  "Jiena nħobbu l-poplu Ċiniż, irridlu l-ġid", stqarr il-Papa Franġisku mal-ġurnalisti.

Tista' tara l-filmati u taqra d-diskorsi bil-Malti minn din il-paġna.  [...]

Ara wkoll il-Konferenza Stampa fit-titjira lura mill-Istati Uniti tal-Amerka.  [...]

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM  (Bil-Malti)

X'nosservaw u nevitaw fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija

“M’hemmx dubju li r-riforma liturġika tal-Konċilju ġabet magħha vantaġġi tassew kbar għall-parteċipazzjoni iktar magħrufa, attiva u mimlija frott tal-fidili fis-Sagrifiċċju Qaddis tal-Artal”. Safrattant, “ma jonqsux ċerta dellijiet”. Għalhekk ma jistgħux jitħallew għaddejjin fis-skiet ċerti abbużi, anke ta’ gravità tassew kbira, kontra n-natura tal-liturġija u tas-sagramenti, kif ukoll kontra t-tradizzjoni u l-awtorità tal-Knisja, li ta’ spiss fi żmienna, f’diversi oqsma ekkleżjali, jikkompromettu ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.  [...]

RIFORMA TAL-PROĊESS GĦALL-KAWŻI TA’ DIKJARAZZJONI TAN-NULLITÀ TAŻ-ŻWIEĠ

Is-setgħa tal-imfietaħ għat-twettiq ta' opri ta’ ġustizzja u tas-sewwa

Hi l-preokkupazzjoni dwar is-salvazzjoni tal-erwieħ li – illum bħall-bieraħ – tibqa’ l-iskop aħħari tal-istituzzjoni, tal-liġijiet, tad-drittu, li wasslet lill-Isqof ta’ Ruma sabiex joffri lill-Isqfijiet dan id-dokument ta’ riforma, ħalli huma jaqsmu miegħu l-ħidma tal-Knisja fil-ħarsien tal-għaqda fil-fidi u fid-dixxiplina fir-rigward taż-żwieġ, il-fus u l-bidu tal-familja Kristjana. [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]
Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom il-Qaddisin ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna.  Taf liema qaddis/a infakkru llum ?     [...]

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 11/10/2015.

 Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

 Spirtu ta' Familja. Udjenza Ġenerali. Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja. 07/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus as-27 Ħadd matul is-Sena. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb għall-Familja. 03/10/2015.

 Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar Rikonċiljazjoni u Penitenza.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2015.

 Kelma tal-Ħajja għal Ottubru 2015. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi ... 30/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Dwar il-Vjaġġ f'Kuba u l-Istati Uniti tal-Amerka. 30/09/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-XXXI Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016.

 Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku fit-titjira lura mill-Istati Uniti tal-Amerka. 27/09/2015.

 USA. Quddiesa għall-Familji u Vġili ta' Talb fil-B. Franklin Parkway ta' Philadelphia. 27/09/2015.

 Laqgħa mal-Isqfijiet li se jieħdu sehem fil-Laqgħa Dinjija tal-Familji. Seminarju St Charles Borromeo, Philadephia. 27/09/2015.

 Żjara lid-Detenuti tal-Faċilità Korrettiva Curran-Fromhold ta' Philadephia. 27/09/2015.

 USA. Omelija waqt il-Quddiesa f'Philadelphia. 26/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-Festival tal-Familji f'Philadelphia. 26/09/2015.

 Laqgħa għal-Libertà Reliġjuża mal-Komunità Ispanika u Immigranti oħra f'Philadelphia. 26/09/2015.

 USA. Laqgħa Inter-reliġjuża, Ground Zero Memorial fi New York. 25/09/2015.

 USA. Omelija waqt il-Quddies f'Madison Square fi New York. 25/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku waqt iż-żjara tiegħu fil-Ġnus Magħquda. 25/09/2015.

 USA. Għasar mal-Kleru u Reliġjużi fil-Katidral St Patrick's ta' New York. 24/09/2015.

 USA. Żjara fiċ-Ċentru tal-Karità tal-Parroċċa ta' St Patrick u laqgħa ma' persuni bla dar, Washington D.C. 24/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kungress tal-Istati Uniti tal-Amerka. 24/09/2015.

 USA. Laqgħa mal-Isqfijiet tal-Istati Uniti tal-Amerka fil-Katidral Saint Matthew ta' Washigton , D.C. 23/09/2015.

 USA. Quddiesa u Kanonizazzjoni tal-Beatu Fr Junipero Serra fin-National Shrine of the Immaculate Conception, f'Washington, D.C. 23/09/2015.

 USA. Ċerimonja ta' Merħba fis-South Lawn tal-White House. 23/09/2015.

 Redemptionis Sacramentum, Istruzzjoni dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. 25/03/2004.

 Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku tul il-vjaġġ minn Kuba għall-Istati Uniti tal-Amerka. 22/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Bażilika minuri tas-Santwarju tal-Virgen de la Caridad del Cobre, f'Santiago. 22/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Plaza de la Revolución, f'Holguín. 21/09/2015.

 Kuba. Talba tal-Papa Franġisku lill-Verġni tal-Karità.  21/09/2015.

 Kuba. Laqgħa maż-Żgħażagħ fiċ-Ċentru Kulturali Padre Félix Varela f'Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Ċelebrazzjoni tal-Għasar mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi fil-Katidral ta' Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Angelus. 20/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Plaza de la Revolución, f'Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Ċerimonja ta' Merħba fl-Ajruport internazzjonali ta' Ħavana. 19/09/2015.

 Kuba. Laqgħa mal-Familji fil-Katidral Nostra Signora dell’Assunzione, f'Santiago. 22/09/2015.

 Tislima tal-Papa lill-Ġurnalisti tul it-titjira Ruma - Havana. 19/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Popli. Udjenza Ġenerali, 16/09/2015.

 L-Isfidi tal-Knisja fl-Ewropa. Intervent fl-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 11-16/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-sena. 13/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Komunità. Udjenza Ġenerali, 09/09/2015.

 L-Isqfijiet Ewropej dwar il-kriżi attwali tar-Refuġjati. 09/09/2015.

 Mitis Iudex Dominus Iesus, dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku dwar nullità ta-żwieg. 08/09/2015.

 Syntagma Nru 36. Fuljett mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

 Nagħtu ospitalità li-refuġjati. Stqarrija tad-Djoċesi ta' Għawdex.06/09/2015.

 Appell mill-Papa Franġisku biex il-parroċċi jospitaw familja refuġjata. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-sena. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Fran[isku lill-Membri taċ-Ċelloli ta' Evanġelizzazzjoni.  05/09/2015.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Settembru 2015.

 Il-Vjolenza tal-Imħabba. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons George Bugeja OFM. 04/09/2015.

 Il-Familja - Evanġelizzazzjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 02/09/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku dwar Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena.  01/09/2015.

 Ittra mill-Isqof Mario Grech lit-Tfal fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2015.

 Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi f'Għawdex. Nru 465. Settembru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 11 ta' Ottubru 2015,  28 Ħadd matul is-Sena "B"

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 11 ta' Ottubru 2015

Nazzjonali

 Is-Sinodu dwar il-familja

 74 proġett f’artijiet tal-missjoni

 L-embrijun għandu jingħata d-dinjità tiegħu

 Attivitajiet għall-Ġurnata Missjunarja

 L-NGOs reġistrati biss se jibbenefikaw mill-fondi

 Seminar għall-mexxejja ta’ gruppi ta’ żgħażagħ

 Djoċesi t’Għawdex b’iktar minn 38 elf ewro għall-karità

 Fr Rob Galea f’kunċert u Quddiesa fin-Nadur

 Il-Parroċċa ta’ Sannat b’Ġimgħa ta’ Spiritwalità

 Seminars ta’ ġurnata għall-familji

 Imfakkra l-mitt sena tal-MUSEUM f’Għawdex

 Posters b’messaġġ għaż-żmien liturġiku

 

Specjali Sinodu

 Kpiepel u għarajjes

 Sinodu tmellisa ta’ Alla

 Il-leħen ta’ min hu bla leħen

 Knisja aċċessibbli għat-tama u l-paċi

 Il-Knisja msejħa tgħix il-missjoni tagħha fil-fedeltà ...

 Is-Sinodu mhuwiex Parlament

 

Opinjoni

 Le għall-iffriżar tal-ħajja umana

 Dellijiet u dwal

 U ajma, int!

 Il-protezzjoni tal-konsumatur

 Għall-ifqar fost il-fqar tal-Albanija

 Moħħ mistrieħ

 Self bla rażan

 Dari tgħallimni

 Is-sekulariżmu aggressiv ta’ żmienna

 

Il-Kelma

 L-IVF (l-ewwel parti)

 Jagħtik bil-mitt darba iktar

 Il-fejqan ta’ Benedetto Pareto

 Ġesù fil-ħajja Nisranija tagħna

 It-talba tar-Rużarju

 San Junipero Serra

Il-ħarġa tal-Ħadd, 11 ta' Ottubru 2015.. [...]

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-7.15 u 8.15pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]