Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

 Blog

 Facebook

 Ħinijiet tal-Quddies

 Knejjes għall-Adorazzjoni

 Ħolqa ma’ siti oħra

 Twitter

 

Il-Ġublew tal-Ħniena

Riżorsi għall-Ġublew tal-Ħniena li jibda fit-8 ta’ Diċembru.  [klikkja]

Sinodu tal-Familja

L-isfidi pastorali fl-evanġelizzazzjoni tal-familja.  [klikkja]

 

Ittra tal-Papa għas-Sena tal-Ħajja Konsagrata u riżorsi oħra.  [klikkja]

Segwi dirett programmi tat-TV jew tar-radju u recordings.  [klikkja] 

 

 

Paġna fejn inti tista’ tiktbilna d-domandi tiegħek.  [klikkja] 

Il-flus jgħinu, imma jistgħu jkunu r-rovina tal-Missjoni.

Il-Papa Franġisku qali lil dawk li jaħdmu fl-Opri Misjunarji, “Oqgħodu attenti biex ma taqgħux fit-tenazzjoni li ssiru NGOs, uffiċċju minn fejn titqassam l-għajnuna. ... [klikkja]

Ara wkoll il-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2015 li din is-sena se jkun ċelebrat il-Ħadd, 18 ta' Ottubru. ... [klikkja]

Il-Kelma tal-Mulej għall-Ħdax il-Ħadd matul is-Sena "B"

 

Riflessjoniji minn Patri Hayden Williams OFM Cap [klikkja]

 
 

Animazzjoni fqi il-Vanġelu. Minn Joyce u Raymond Zammit.  [klikkja]

 

 

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri, Parroċċa Iklin. [klikkja]

Diversi Korsijiet ta' Formazzjoni ...

Għal darb’oħra l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, flimkien ma’ diversi entitajiet formattivi oħra fil-Knisja, ser joffru bosta korsijiet ta’ formazzjoni nisranija. Fil-Laikos tista’ ssib il-prospectus bid-dettalji kollha dwar kull kors. Issib ukoll formola ta’ applikkazjoni flimikien ma’ ittra minn Fr Mark Sultana, Direttur tal-Istitut. 

[klikkja]

Il-Papa Franġisku dwar il-Familja u l-Mard.

L-Erbgħa, 10 ta' Ġunju 2015: Fl-Udjenza Ġenerali l-Papa Franġisku kompla bil-katekeżi tiegħu dwar il-familja u tkellem dwar il-Familja u l-Mard.   Huwa qal li quddiem il-mard, anki fil-familja jqumu d-diffikultajiet u dan minħabba fid-dgħufija umana. Imma, ġeneralment, żmien il-mard isaħħaħ ir-rabtiet fil-familja. ...   Kompli ara d-diskors kollu tal-Papa flimkien ma' filmat.   [klikkja]

 

 

Żidiet riċenti ...

  Seminaristi Esperti fl-Umanità, Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Seminarju tal-qalb ta’ Ġesù,. 15/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 14/06/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddies f’Irtir Dinji tas-Saċerdoti. 12/06/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekezi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Familja u mard. 10/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 07/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Konferenza Stampa waqt it-titljira Sarajevo-Ruma. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors liż-Żgħażagħ. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Talba tal-Papa waqt il-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża.  06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. L-Omelija. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors lill-Awtoritajiet. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Merħba lill-Ġurnalisti fit-titjira lejn Sarajevo. 06/06/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 06/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku dwar l-Opri Missjunarji Pontifiċji. 05/06/2015.

  Udjenza Ġenerali.  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  Familja u Faqar. 03/06/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

Xebba, psikologa u psikoterapista tikkonsagra ħajjitha lil Ġesù fl-Ordni  tal-Verġni. Antonella Duilio qasmet l-esperjenza tagħha waqt żjara li għamlet  f’Għawdex. 

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]