L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI  

ILLUM:

 


 

MADRE TERESA

Dikjarata Qaddisa

għalina li għadna

hawn u mhux

għaliha nfisa ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Il-Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħniena kollha b'sotto-titoli bil-Malti fil-filmat stess u bit-test sħiħ tal-verżjoni Maltija.


Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti.


Ad Gentes. Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja. 07/12/1965. (Verżjoni mġedda tat-test Malti)


Hi l-ħniena li ssalva. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Twelid tal-Verġni Marija. Ix-Xagħra. 07/09/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Velja ta' Talb għall-Isqof-elett Mons. Carmel Zammit.  Gudja. 06/09/2016.


Intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna. 04/09/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Westminster Cathedral, Londra. 03/09/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni Annwali tal-Iskejjel tal-Knisja. 06/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tobba Kattoliċi Taljani. 15/11/2014.


Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tobba ta' Spanja u l-Amerika Latina. 09/06/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress Dinji tal-Kardjoloġija. 31/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus wara l-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2016.


Ġabra ta' essays akkademiċi minn Seminaristi / Studenti tat-Teoloġija Għawdxin.


L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Settembru 2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Operaturi tal-Ħniena. 03/09/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Riżorsi u tagħrif dwar il-Ġublew tal-Ħniena inkluz ukoll filmati u xi produzzjonijiet lokali ...

 

"Il-karba ta’ Ġesù fuq is-salib, “Għandi l-għatx”, li tesprimi kemm hi kbira x-xenqa li għandu Alla għall-bniedem, nifdet il-qalb ta’ Madre Teresa u sabet art fertili f’qalbha."

San Ġwanni Pawlu II dwar Madre Teresa ...

Segwi direttament mill-Vatikan iċ-ċerimonja kollha tal-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa ...

◄   Ħsieb għal matul il-jum.

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

JUM TA' TALB GĦALL-ĦOLQIEN

Nagħmlu Ħniena mad-Dar Komuni tagħna

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum ta' talb għall-ħarsien tal-Ambjent imfakkar mill-Knisja Kattolika u dik Ortodossa ...

ara l-Messaġġ tal-Papa ...

 

KATEKEŻI MINN SAN ĠWANNI PAWLU II

Teoloġija tal-Ġisem  (129) ...

L-Anġli (6) ...

Id-Dnub (12) ...

Il-Verġni Marija (70) ...

Ġesù Kristu (85) ...

L-Ispirtu s-Santu ...

aktar fil-Laikos ...

DWAR L-ABORT U L-EWTANASJA

Anzjani vittmi ta' ewtanasja moħbija

 

Fil-ħsieb antik u fil-ħsieb modern, il-kelma qtil l-istess tfisser!”. L-istess jgħodd kemm għall-abort u għall-ewtanasja ...

ara d-diskors kollu tal-Papa Franġisku ...

 

IL-PAPA FRANĠISKU LIT-TOBBA

Il-vera kompassjoni ma twarrab lil ħadd

 

Ma jonqosx min jinħeba wara l-hekk imsejħa kompassjoni biex jiġġustifika u japprova l-mewt ta’ marid ...

diskors tal-Papa Franġisku lit-Tobba ...

 

LECTIO DIVINA

IL-QUDDIESA

Fr Michael Bugeja

dwar il-Quddiesa

 

L-ewwel tliet videos minn sensiela fejn, Fr Michael Bugeja jfisser il-partijiet differenti taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, iċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja. 

ara l-videos ...

   

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

L-24-il Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 15: 1-32

11 ta' Settembru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha      Ara oħrajn ...

 

AVVIŻI

 

 

Minn entitajiet u gruppi oħra fi ħdan il-Knisja f'Malta ...

ara l-avviżi ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 11 ta' Settembru 2016

aktar dettalji ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta