L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

ID-DON KBIR TAL-MINISTERU ORDNAT

Il-ġmiel tas-sejħa u l-esiġenzi li ġġib magħha

Jiena u nirrifletti fuq dawn iż-żewġ aspetti ħsibt b’mod partikolari fis-saċerdoti żgħażagħ, li jgħixu l-ferħ tal-bidu tal-ministeru u, flimkien ma’ dan, iħossu t-toqol tiegħu. Il-qalb ta’ saċerdot żagħżugħ tgħix qalb l-entużjażmu tal-ewwel proġetti u t-tensjoni tat-taħbit appostoliku, li fihom hu jinxteħet b’ċertu biża’, li hu sinjal ta’ għerf.

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Nostra Ætate. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. 28/10/1965. Edizzjoni Maltija online riveduta.


Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatiku tal-Konċilju Ekumenika Vatikan II dwar il-Knisja.  21/11/1964.  Edizzjoni Maltija online riveduta.


Il-Paternità ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tat-Tiġdid Kariżmatiku waqt il-Velja ta' Talb fil-Vġili tal-Għid. 03/06/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennita ta' Għid il-Ħamsin. 04/06/2017.


Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. Fl-2017 il-Jum Dinji Missjunarju ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.


Il-Vidjo bl-intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju.


Erba' vidjos oħra bit-talba tar-Rużarju.  Fihom minbarra awdjo hemm ukoll stampat il-kliem ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-waqt.


Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2017. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Il-Papa Franġisku, Amoris Lætitia 83

Jekk il-familja hi s-santwarju tal-ħajja, l-imkien fejn il-ħajja hi mnissla u titqies għażiża, tkun kontradizzjoni li tagħmel ħafna ħsara jekk issir l-imkien fejn il-ħajja tiġi miċħuda u meqruda.

Katina Dinjija ta' Rużarju

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju 2017, ser tkun organizzata it-tmien Global Rosary Relay for Priests, katina li ser iddawwar id-dinja bit-talba tar-Rużarju.

Ara aktar dettalji ...

 

Il-Kor tal-Papa f'Malta

Il-Ġimgha, 9 ta’ Ġunju 2017, l-Arċidjoċesi ta’ Malta ser torganizza kunċert mill-Kor tal-Kappella Pontifiċja Sistina li huwa l-kor tal-Papa. Il-kunċert ta’ mużika sagra ‘Exsultate Deo’ ser isir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta fis-7.30 pm. Din hija opportunità unika għal kull min jixtieq jisma’ l-kor tal-Papa jagħti kuncert f’Malta.

 

It-Talba tar-Rużarju

Erba' vidjos li fihom it-talba tar-Rużarju, minbarra l-awdjo,  hija wkoll  akkompanjata bit-test ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-ħin. Tista' tkun ta' għajnuna għal dawk li jbatu bin-nuqqas ta' smiegħ.

Klikkja hawn ...

IX-XJENZA DWAR ALLA

Video dwar kif il-fiżika, l-astronomija u l-bioloġija jwassluna għall-eżistenza ta' Alla Ħallieq ...

 

KONTRA TIXRID TAL-ARMI

Hija kontradizzjoni assurda li nitkellmu dwar il-paċi u fl-istess waqt nippromwovu il-bejgħ tal-armi ...

 

QATT AKTAR MOĦBIJA

Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk bil-marda ta’ Huntington u lill-familjari tagħhom ...

 

MINN ŻEWĠ PAPIET

L-Enċiklika dwar il-Fidi, mibdija minn Benedittu XVI u mitmuma u publikata minn Franġisku ...

 

IL-PAPA F'ĠENOVA

Laqgħat mal-ħaddiema, il-kleru, iż-żgħażagħ, il-foqra, l-emigranti it-tfal fl-isptar u fl-aħħar quddiesa ...

INTENZJONI GĦAT-TALB MATUL ĠUNJU

 

Il-Fehma tal-Papa għax-xahar ta' Ġunju 2017 ...

 

Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Tberik ta' Tarbija fil-Ġuf tal-Omm. Santwarju Madonna ta' Pinu. 24 ta' Ġunju 2017 ...

Għeluq il-100 sena tad-dehriet ta' Fatima. Programm ta' ċelebrazzjonijiet fil-Knisja ta' Ħamet, Għawdex....

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

FID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX: Vġili ta’ talb bi tħejjija għaċ-Ċentinarju mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima u l-Kanonizzazzjoni ta’ Francisco u Jacinta Marto ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultà tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA

Il-Ħadd, 11 ta' Ġunju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta