Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

 Blog

 Facebook

 Ħinijiet tal-Quddies

 Knejjes għall-Adorazzjoni

 Ħolqa ma’ siti oħra

 Twitter

 

Il-Ġublew

tal-Ħniena

Riżorsi għall-Ġublew tal-Ħniena li jibda fit-8 ta’ Diċembru.  [klikkja]

 Fr Jesmond Manicaro

Il-Ġublew tal-Ħniena huwa Ċelebrazzjoni ta’ Ħniena. [klikkja]

 Dun Pawl Scbierras

Il-Ħniena fil-Bibbja,  hija ħniena li toħloq mill-ġdid. [klikkja]

 Dun Hector Scerri

Il-Ġublew tal-Ħniena bħala stedina minn Alla għalina. [klikkja]

 

 Dun Joe Galea Curmi

X’inhuwa l-Ġublew tal-Ħniena mħabbar mill-Papa?  [klikkja]

L-Enċiklika tal-Papa Franġisku dwar l-Ambjent

“Laudato Sii”  ?

L-isem tal-enċiklika l-ġdida tal-Papa Franġisku, li mistennija toħroġ aktar tard dan ix-xahar, aktarx sa jkun “Laudato Sii” (“Tkun imfaħħar int, [Mulej]”), espressjoni meħuda mill-famuża Għanja tal-Ħlejjaq ta’ San Franġisk ta’ Assisi.  Dan tħabbar b’mod mhux uffiċjali ftit tal-ġimgħat biss qabel il-pubblikazzjoni ta’ dan id-dokument tant mistenni.

.... Aktarx se tkun publikata bejn nofs u tmiem Ġunju.

.... Sottotitlu “Fuq l-għożża tad-dar komuni”.

.... Hemm stennija kbira għaliha minn bosta.

.... Se tħalli “impatt qawwi” fuq it-tema tal-ambjent.

[klikkja ...]

Il-Kelma tal-Mulej fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu

 

Riflessjoniji minn Patri Hayden Williams OFM Cap [klikkja]

 
 

Stampi animati bi kliem u mużika minn Joyce u Raymond Zammit.  [klikkja]

 

 

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri, Parroċċa Iklin. [klikkja]

Seġwi l-laqgħat kollha li l-Papa Franġisku kellu f’Sarajevo

Mill-wasla tiegħu u l-merħba fl-Ajrport Internazzjonali, il-laqgħat tiegħu mal-Awtoritajiet Ċivili, il-Quddiesa, il-laqgħa mas-Saċerdoti  u r-Reliġjużi, u dik maż-Żgħażagħ, sal-mument tat-tluq tiegħu lura lejn Ruma.

Fittex fil-Laikos, fejn wara ssib ukoll id-diskorsi kollha bil-Malti, flimkien mal-filmati tagħhom . [klikkja]

Diversi Korsijiet ta' Formazzjoni ...

Għal darb’oħra l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, flimkien ma’ diversi entitajiet formattivi oħra fil-Knisja, ser joffru bosta korsijiet ta’ formazzjoni nisranija. Fil-Laikos tista’ ssib il-prospectus bid-dettalji kollha dwar kull kors. Issib ukoll formola ta’ applikkazjoni flimikien ma’ ittra minn Fr Mark Sultana, Direttur tal-Istitut. 

[klikkja]

 

Żidiet riċenti ...

  Udjenza Ġenerali. Katekezi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Familja u mard. 10/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 07/06/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2015. Ċelebrat  18 ta’ Ottubru 2015. 24/05/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Konferenza Stampa waqt it-titljira Sarajevo-Ruma. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors liż-Żgħażagħ. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Talba tal-Papa waqt il-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża.  06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. L-Omelija. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Diskors lill-Awtoritajiet. 06/06/2015.

  Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. Merħba lill-Ġurnalisti fit-titjira lejn Sarajevo. 06/06/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 06/06/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku dwar l-Opri Missjunarji Pontifiċji. 05/06/2015.

  Udjenza Ġenerali.  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  Familja u Faqar. 03/06/2015.

  Id-Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, Solennità tat-Trinità Qaddisa. 31/05/2015.

  Il-Familja – Għerusija. Udjenza Ġenerali.  Il-Papa Franġisku jkompli l-katekeżi dwar il-familja. 27/05/2015.

  L-intervista tal-Papa Franġisku mal-ġurnal Arġentin La Voz del Pueblo 21/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni ta’ Għid il-Ħamis qabel it-talba tar-Regina Coeli. 24/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin. 24/05/2015.

  Ittra tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Episkopali ta’ El Salvador fil-Beatifikazzjoni tal-Arċisqof Romero.

  Misericordiae Vultus mill-Papa Franġisku dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Indiċi ta’ Temp Prinċipali. 21/05/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  L-Edukazzjoni. 20/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet Taljani (CEI). 18/05/2015.

  Rit tat-Tifi tal-Blandun fi tmiem Żmien l-Għid.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Kanonizazzjoni u r-Regina Coeli. 17/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni.  17/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/05/2015.

  Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Logo għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Ħobbu lil xulxin.  Omelija tal-Isqof Mario Grech. 10/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 10/05/2015.

  Inqajjmu x-xewqa għal-Alla. Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Ġorġ Preca.  08/05/2015.

  Misericordiae Vultus.  Ħsibijiet, u Temi Prinċipali, u Analiżi tal-Bolla tal-Indizzjoni miġbura minn Dun Hector Scerri.  07/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Iż-Żwieġ (II).  06/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa Rumana, Santa Mara Regina Pacis, 03/05/2015.

  It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

  Diskors tal-Papa Franġisku. Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 03/05/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]