IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAL MEJJU

Matul ix-xahar ta' Mejju nitolbu skont il-fehma tal-Papa Franġisku sabiex il-lajċi jaqdu l-missjoni tagħhom billi jirrispondu b’mod kreattiv għall-isfidi li qed taffaċċja d-dinja llum.

Ara aktar dettalji ...

L-emendi għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun

Fr Richard N. Farrugia, espert fil-Morali u l-Bijoetika dwar l-4 aspetti tal-emendi proposti, l-identità tal-embrijun u l-perspettiva Nisranija  ...

 VIDJO  L-erba' aspetti tal-emendi proposti ...

 VIDJO  Min huwa l-embrijun uman ...

 VIDJO  Il-perspettiva Nisranija dwar l-embrijun ...

Ara l-filmati

Argumenti għall-Eżistenza ta' Alla

X'argumenti hemm fuq l-eżistenza ta' Alla, u x'post jieħdu dawn fil-ħajja tal-fidi f'Alla? Fr Mark Sultana jagħti ħarsa fuq ftit mill-iktar argumenti magħrufin għall-eżistenza t'Alla, u jirriffletti fuq kif ir-raġuni umana mhix miċħuda fit-tfittxija tagħna għal Alla.

Kumment Kattoliku: Ara l-lista kollha ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Tnissil mill-ġdid. il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Ġorġ Preca. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna ta' Pompej. Marsaxlokk. 08/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 06/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali tiegħu f'Ħal Safi. 06/05/2018.


L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għeluq tal-Kwaraturi Mqaddsa, Victoria, Għawdex. 06/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 06/05/2018.


Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Kitba tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Leħen. 06/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Aħwa tal-Mixja Neokatekumenali. 05/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Safi. 05/05/2018.



Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Ghejun ta' ilma ħaj. 02/05/2018.


Tegħjew qatt b'umiltà tfittxu l-verità. Il-Papa Franġisku  lid-Dirġenti u Ħaddiema tal-ġurnal, Avvenire. 01/05/2018.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018.


Il-feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 29/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Santa Marija, H'Attard. 29/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ewwel Quddiesa Solenni ta' Dun Giovann Tabone mssp. 28/04/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Seminar organizzat mill-Union Ħaddiema Magħqudin. 27/04/2018.


Il-qawwa li negħlbu l-ħażen.  It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali fi Pjazza San Pietru. 25/04/2018.


Evangelium Vitae. L-Evanġelju tal-Ħajja. Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar is-siwi tal-ħajja umana. Publikata 25/03/1995.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta' San Ġużepp Ħaddiem. 25/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-kampanja favur ambjent moralment nadif u b'saħħtu. 25/04/2018.


Diskors tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Embrijun fil-fażi tal-preimplimentazzjoni.  Sala Clementina, 27/02/2006.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ. 24/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Konferenza Ewropea tas-Sant' Infanzja fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 23/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġorġ fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid. 22/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni Djakonali. Katidral ta' San Pawl, Imdina.  22/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna​ fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard. Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard. 21/04/2018.


Il-Ħobż u l-Kelma. Omelija tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Molfetta. 20/04/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-inawgurazzjoni ta' dar gdida mill-Caritas Malta. 20/04/2018.


Ma nilagħbux mal-ħajja.  Kitba tal-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-kreżimandi Għawdxin. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 19/04/2018.


It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Is-Sinjal tal-Fidi Nisranija. 18/04/2018.


Il-ġustizzja u l-verità mhux faċli jekk ikun hemm xibka ta' korruzzjoni. L-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt xahar mill-mewt ta' Daphne Caruana Galizia.


Smigħ, Dixxerniment u Għixien tas-Sejħa tal-Mulej. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet.  Mfakkar fir-4 Ħadd tal-Għid, 22 ta' April 2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fis-Seminarju f'Tal-Virtù. 16/04/2018.


Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f'Malta. 16/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. 15/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta' San Pubilju. Floriana. 15/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Ewkarist Zammit bħala  Kappillan tal-parroċċa ta' San Sebastjan, Qormi. 14/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-Festival taż-Żgħażagħ, Encounter, f' Ta' Qali. 14/04/2018.


Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Att li jemenda l-Att dwar il-protezzjoni tal-Embrijuni. 14/04/2018.


Ġabra ta' mistoqsijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate dwar is-sejħa universali għall-qdusija.


Sensiela ta' ħames programmi mill-Isqof Nikol Cauchi dwar il-quddiesa.  Rekordjati fl-2008.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Udjenza Ġenerali. 11/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Charles Cini bħala Arċipriet tal-Floriana. 11/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt Quudiesa Konċelebrata flimkien mal-Missjinarji tal-Ħniena. Bażilika ta' San Pietru, 10/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mas-Saċerdoti ġodda fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.  10/04/2018.


Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew. Ġabra fil-qosor tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa universali għall-qdusija. 19/03/2018 - publikata 09/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja tal-Luzjata, Rabat. 09/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħadd tal-Ħniena Divina. 08/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Ħniena Divina. It-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina. Kappella tal-Isptar Mater Dei. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina.  Katidral, Mdina. 08/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa bil-Konfirmazzjoni ta' żewġ adulti. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 08/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/04/2018.


Omelija ta' Mons. Alfred Xuereb, Nunzju tal-Korea u l-Mongolja fl-Ewwel Ġimgħa tal-Qalb ta' Ġesù.  Fontana. 06/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tar-Relikwa ta' San Piju tal-Pjagi.  Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 05/04/2018.


Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Ir-Riti tal-Għelua.  Udjenza Ġenerali. 04/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konsagrazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 04/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu. 02/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Funeral ta' Dun Ġwann Attard fir-Rotunda tax-Xewkija. 02/04/2018.


Il-Messaġġ Urbi et Orbi  tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. 01/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid.  Pjazza San Pietru. 01/04/2018.


Dettalji taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018.


The Church's Youthfulness Renewed. Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat f'The Malta Independent. 01/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/04/201/8.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Għid il-Kbir.  Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2018.

 Żidiet eqdem ...

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAT-TALB MATUL MEJJU

Biex il-lajċi jaqdu l-missjoni tagħhom billi jirrispondu b’mod kreattiv għall-isfidi li qed taffaċċja

SENSIELA ĠDIDA TA' FILMATI DWAR L-ISTORJA TAL-KNISJA

Publikati sebg]a mill-ewwel sensiela ta' ħdax-il dokumentarju dwar l-Istorja tal-Knisja. Huma preżentati mill-istudjuż tal-Istorja tal-Knisja, Fr Nicholas Doublet u saru fuq inizjattiva tal-LAIKOS. Il-produzzjoni saret minn True Light Catholic Media.

Ara l-filmati ...

EŻORTAZZJONI ĠDIDA TAL-PAPA

Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew: Eżortazzjoni Appostolika ġdida mill-Papa Franġisku dwar is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum ...

 

IL-FERĦ TAL-IMĦABBA

Amoris Laetitia -

Il-Ferħ tal-Imħabba: Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar l-Imħabba fil-Familja ...

 

IL-FERĦ TAL-VANĠELU

Evangelii Gaudium -

Il-Ferħ tal-Vanġelu: Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-tħabbira tal-Vanġelu lid-dinja tal-lum ...

IL-PAPA JKELLEM LILL-ĠURNALISTI TAL-AVVENIRE

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦAJJA

Tegħjew qatt b’umiltà tfittxu l-verità ...

Ħadd m’għandu jiddetta l-aġenda tagħkom, ħlief il-foqra, dawk li qegħdin fl-aħħar post, il-batuti ...

Ara d-diskors kollu ...

Evangelium Vitae. L-Evangelju tal-Ħajja. Ittra Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar is-siwi  u invjolabbiltà tal-ħajja umana. Publikata 25/03/1995.

Ara t-test bil-Malti ...

"Jiena Kristu" - It-tifsira tal-Konsagrazzjoni biż-Żejt

Għaliex il-Bibbja stess, kemm fit-Testment il-Qadim u kemm fit-Testment il-Ġdid tagħmel tant referenzi għaż-żejt?

Għaliex il-Knisja Kattolika tuża ż-żejt f'erbgħa mis-sebgħa Sagramenti tagħha?

Għaliex Ġesù Kristu nnifsu huwa msejjaħ bħala l-Midluk ta' Alla?

  Filmat dwar it-tifsira tal-konsagrazzjoni biż-Żejt.

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test