Katina ta' Rużarju madwar id-dinja għall-Qdusija tas-Saċerdoti

Il-Ġimgħa 8 ta' Ġunju 2018, Festa tal-Qalb ta' Ġesù, Malta u Għawdex ser jingħaqdu ma' aktar minn 169 pajjiż ieħor biex flimkien indawwru d-dinja b'katina ta' Rużarju għall-Qdusija tas-Saċerdoti.

Dakinhar segwi dirett il-jum kollu minn fuq il-Laikos u itlob magħna inti wkoll.

Itlob magħna inti wkoll ...

 

L-Arċisqof dwar l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate

"Għandna madwarna sħaba ta’ xhieda ...  fost dawn jista’ jkun hemm l-istess ommna, nanna tagħna jew qraba oħra. Forsi ħajjithom ma kinitx dejjem perfetta, imma, anki qalb l-imperfezzjonijiet u l-waqgħat, issoktaw mexjin ’il quddiem u kienu mogħġuba f’għajnejn Alla." (GE 3) L-Arċisqof qal li dan huwa l-leitmotif tal-Eżortazzjoni, "forsi ħajjithom ma kienetx dejjem perfetta ..."      

Ara filmat bid-diskors tal-Arċisqof ...

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għal matul Ġunju 2018

Matul il-xahar ta' Ġunju nitolbu mal-Papa Franġisku biex in-networks soċjali jaħdmu favur l-inklużjoni li tirrispetta d-differenzi tal-oħrajn.

Tgħid jiena u inti għandna sehem x'nagħtu biex dan iseħħ tassew?

Ara aktar dettalji ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

Ir-Rużarju awdjo u talb ieħor ...

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Il-vidjo tal-Papa Franġisku dwar il-feħma tiegħu għat-talb matul Ġunju 2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta' Kristu. Knisja ta' Santa Monika, Ostia. 03/06/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 03/06/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral, Mdina. 03/06/2018.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fi tmiem simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema, Marija Omm u fi ħdan il-Knisja. 02/06/2018.


Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2018.


Preżentazzjoni tal-verżjoni Maltija ta' Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Seminarju, Rabat.  31/05/2018.


It-Tieni Katekeżi tal-Papa dwar il-Konfirmazzjoni. Is-Siġill tal-Ispirtu.  Udjenza Ġenerali. 30/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles j. Scicluna fil-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala Arċipriet tal-parroċċa Marija Annunzjata ta' Ħal Tarxien. 25/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kan. Ġużeppi Hili.  Bażilika San Pietru u San Pawl, Nadur. 28/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħadd, Solennità tat-Trinità Qaddisa. 27/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Vizta Pastorali fis-Siġġiewi kif ukoll fl-okkażjoni tal-Ewwel Tqarbina ta' 99 tifel u tifla mill-istess parroċċa. 27/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgha tal-Fondazzjoni Centesimus Annus. 26/05/2018.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja Dinjija 2018. Flimkien maż-Żgħażagħ inwassli l-Evanġelju lil kulħadd. 20/05/2018.


Donum Vitæ. Dwar ir-rispett lejn il-Ħajja Umana. Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. 22/02/1987.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta' Fr Arthur Vella SJ.  Parroċċa ta' Marija Assunta, Mosta. 24/05/2018.


L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Konfirmazzjoni: Ix-Xhieda Nisranija. 23/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fls-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 20/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Ġriżma tal-Isqof fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 20/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta. Victoria. 20/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 anniversarju tal-Fundazzjoni Richmond. 19/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 18/05/2018.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Imlibbsa mill-ġdid bi Kristu. 16/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 13/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-Membri tal-A.L.P.S (Association of Lyceum Past Students). 12/05/2018.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta' Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.


Gaudete et Exsultate. Ifirħu u Thennew. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum. 19/03/2018.


Messaġġ tal-Kongregazzjoni għall-Kleru fl-okkażjoni tal-Jum il-Qdusija tal-Kleru li ser jitfakkar fit-8 ta' Ġunju 2018.


Novena lill-Ispirtu s-Santu.  Disa' filmati minn Fr Ħayden għal matul id-disa' t'ijiem qabel Għid il-Ħamsin. Novena tibda 11 ta' Mejju 2018.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Komunità tal-Moviment tal-Fokolari f'Loppiano. 10/05/2018.


Tnissil mill-ġdid. il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Ġorġ Preca. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna ta' Pompej. Marsaxlokk. 08/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 06/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali tiegħu f'Ħal Safi. 06/05/2018.


L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għeluq tal-Kwaraturi Mqaddsa, Victoria, Għawdex. 06/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 06/05/2018.


Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Kitba tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Leħen. 06/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Aħwa tal-Mixja Neokatekumenali. 05/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Safi. 05/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Membri tal-Ħajja Konsagrata. 04/05/2018.


Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Ghejun ta' ilma ħaj. 02/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala Arċipriet fil-parrocca ta' Ħad-Dingli. 01/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Patri Publius Mair OFMcap bħala Kappillan fil-Parroċċa ta' Marija Reġina, il-Marsa. 01/05/2018.


Tegħjew qatt b'umiltà tfittxu l-verità. Il-Papa Franġisku  lid-Dirġenti u Ħaddiema tal-ġurnal, Avvenire. 01/05/2018.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018.


Il-feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2018.


 Żidiet eqdem ...

IT-TALBA LI TIBDEL KOLLOX

Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin inneħħu l-attenzjoni minn fuqna u npoġġuha fuqu. It-tifħir iressaqna viċin Alla u permezz tiegħu nikkomunikaw l-imħabba tagħna lejH. Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin l-aktar qrib Tieghu li nistgħu nkunu. U l-verita’ hi  li inti issir dak li inti tadura!.

Il-Kriżijiet attwali fis-Sistema Ekonomika

Id-diffikultajiet u l-kriżijiet attwali fis-sistema ekonomika għandhom dimensjoni etika li ħadd ma jista’ jiċħadha: għandhom rabta ma’ mentalità egoistika  u  ta’ esklużjoni li nisslet kultura tal-iskart, li hi għamja fejn jidħol ir-rispett lejn id-dinjità umana ta’ dawk l-aktar vulnerabbli. Kompli ...

 

Il-Konferenza  Centesimus Annus

Politika ġdida u stili ġodda  ta’ ħajja fl-era digitali.

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

Ara d-diskors tal-Patrijarkja Bartilmew ...

Laikos for Life Video Channel

Ġabra estensiva ta' vidjos, kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż favur il-ħajja umana sa mill-konċepiment sal-mewt naturali. Aħna favur il-ħajja mhux biss għax il-Knisja tgħid hekk.

Skopri aktar ...

 

Dirett mill-Vatikan

Segwi life mill-Vatikan kull ċelebrazzjoni, udjenza u diskors tal-Papa Franġisku.  Paġna tal-Laikos li hija kontinwament f'kollegament dirett mal-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma jew knejjes u postijiet oħra.

Segwi inti wkoll ...

 

Video On Demand

Għadd ta' vidjos, kemm bil-Malti u kemm b'ilsna oħra, kollha mqassma skont is-suġġett li jitrattaw; il-Quddiesa, l-Istorja tal-Knisja, Lectio Divina, Anġli u Qaddisin, u bosta temi oħra dwar il-ħajja nisranija.

Fittex is-suġġet li tixtieq ...

Mid-Djarju tal-Papa Franġisku:  omeliji, katekeżijiet, diskorsi, messaġġi u kitbiet

Lista kronoloġika ...

 

Omeliji ...

 

Katekeżijiet tematiċi ...

 

Angelus/Regina Cœli ...

 

Kitbiet tal-Maġisteru ...

 

Bosta aktar ...

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test