L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Lectio Divina

għat-Tielet Ħadd

tar-Randan

 

Matul ir-Randan qed issir Lectio Divina minn Fr Martin Micallef, Kapuċċin. [klikkja]

 

 

 

Il-Vanġelu tat-Tielet Ħadd tar-Randan bi stampi animati, kliem u mużika. [klikkja]

Pastorali

Randan

2015

Pastoral għar- Randan 2015: Sawm: Stennija, Antiċipazzjoni, Wens, Maħfra.  [klikkja]

Il-Ħajja

Konsagrata

L-Eżortazzjoni Appostolika tal-San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħajja Konsagrata.  [klikkja]

It-Tielet Ħadd

tar-Randan

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. [klikkja]

Intenzjoni tal-Papa Franġisku - Marzu

Biex dawk involuti fir-riċerka xjentifika jfittxu l-ġid tal-persuna umana kollha kemm hi.

[klikkja]

Fuljett għal kull jum tar-Randan

Fuljett mill-Parroċċa ta’ Pembroke. Fih silta mill-Kelma ta’ Alla,  riflessjoni mill-Papa Franġisku, eżami tal-kuxjenza, u talba.  [klikkja]

Ktejjeb ta' Talb mill-Papa

Il-ktejjeb ta’ talb li l-Papa Franġisku qassam b’don lill-familji fi Pjazza San Pietru f’Diċembru 2014 issa jinsab ukoll bil-Malti.

Fih hemm ukoll il-proposti tal-Papa dwar intenzjonijiet partikolari fit-talb u li bħala għajnuna wieħed jista’ jfassalhom fuq il-ħames swaba tal-id.

 [klikkja]


It-Teoloġija tal-Ġisem

Minn San Ġwanni Pawlu II

Bejn is-snin 1979 u 1984, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Kien propju fil-bidu ta’ waħda minn dawn l-Udjenzi tiegħu li huwa kien milqut minn tir ta’ pistola sparata lejl minn Mehmet Ali Ağca.  

It-testi kollha ta’ dawn id-diskorsi kienu miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb u tista’ ssibhom miġbura fil-Laikos.  [klikkja]

“Nagħtikom Ragħajja għal Qalbi”

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Frar 2015: F'isem it-tim kollu tal-Laikos, irridu nroddu ħajr lil Alla, li llum wettaq mill-ġdid dan il-patt mal-poplu tiegħu f’pajjiżna, meta fil-persuna tal-Isqof Charles J Scicluna ta lill-Knisja f’Malta, Ragħaj ieħor skont qalbu.  Inwegħduh l-imħabba, il-lealtà, l-ubbidjenza u t-talb tagħna.

▲ Fuq jidher dettal minn ritratt tal-Photocity, Valletta

[klikkja]

Messaġġ tal-Papa għal Jum iż-Żgħażagħ 2015

It-tema tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 jum Dinji taż-Żgħażagħ hija, “Henjin is-safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla”.  Dan il-Jum Dinji jkun ċelebrat f’Ħadd il-Palm, li din is-sena ser jaħbat fid-29 ta’ Marzu.   [klikkja]

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan:  Ir-Randan huwa żmien ta’ tiġdid għall-Knisja, ... fuq kollox huwa żmien ta’ grazzja.  Qawwu qalbkom. [klikkja]


 App ġdida mill-Oratorju MSSP bħala kumpann diġitali għall-mixja tar-Randan. Għalissa hi offruta biss għall- Android u tinkludi il-Vanġelu ta’ kuljum, meditazzjoni qasira fuqu u ftit mistoqsijiet li persuna tista' tuża għar-riflessjoni personali. [klikka]


 Ħsibijiet spiritwali għal kull jum tar-Randan 2015 miktuba minn Monsinjur Joe Farrugia (Għawdex).  [klikkja]

Żidiet riċenti ...