L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment tal-Fokolari. Sala Pawlu VI. 04/02/2017.


L-Għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 08/02/2017.


Fra Grazzja Gauci OSA. Serata bi tħejjija għall-ftuħ tal-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu. 08/02/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017. Il-Kelma hi don. Il-Persuna l-oħra hi don. 18/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Oncology Centre, l-Imsida. 05/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 05/02/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kan. Lino Vella. Knisja Parrokkjali ta' Kerċem. 04/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju tal-Parroċċa Marija Reġina, l-Marsa. 01/02/2017.


Ir-Raba' Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl - Il-Ħajja fil-Knisja. 22/11/2006.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 05/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-kawża għall-qdusija ta' Patri Avertan Fenech OC. Katidral tal-Imdina. 02/02/2017.


Omelja tal-Isqof Mario Grech fil-festa' tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Katidral ta' Għawdex. 02/02/2017. 

Ara t-test tal-Omelija.


Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Frar 2017.


L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat fuq l-RTK dwar il-kriterji li ħarġu l-Isqfijiet Maltin lis-Saċerdoti dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia.


Il-Morning-after pill: Abort mill-bieb ta' wara?  Konferenza mill-Fundazzjoni Life Network. 19/01/2017.


Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 01/02/2017.


It-tielet katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. Pawlu - L-Ispirtu fil-qlub tagħna. 15/01/2006.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Frar 2017. Nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed fikom. 31/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 29/01/2017.


Omelija tal-Kardinal Gianfranco Ravasi lis-Sorijiet Klarissi. Kappara, San Ġwann. 25/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul is-Sena. 29/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni għall-Ħajja Konsagrata u Soċjetajiet ta' Ħajja Appostolika. 28/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tat-800 tal-Ordni Dumnikan. Knisja ta' San Duminku, Rabat. 27/01/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennitą tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Knisja ta' San Pawl. Birkirkara. 25/01/2017.


Is-Soċjetą għandha bżonn titfejjaq mill-Korruzzjoni. Diskors tal-Papa Franġisku kontra l-Mafja u t-Terroriżmu. 23/01/2017.


San Pawl - Iċ-Ċentralitą ta' Ġesł Kristu. It-tieni minn sensiela ta' 23 katekeżi li l-Papa Benedittu XVI kien għamel matul is-Sena Pawlina. 08/11/2006.


Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali dwar it-Tama. 25/01/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-51 Jum Dinji ta'l-Komunikazzjoni Soċjali. 24/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lid-Delegazzjoni tal-Global Foundation. 14/01/2017.


Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. Udjenza Ġenerali. 25/10/2006.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd matul is-Sena.  22/01/2017.


Intervista tal-ġurnal Spanjol, El Pais mal-Papa Franġisku. 20/01/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt żjara pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Santa Maria a Setteville. 15/01/2017.


L-Isqof Mario Grech dwar il-linji-gwida publikati mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Radju RTK. 21/01/2017.


Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-Kamra tas-Sodda. Sitt programmi bil-kortesija ta' Radju Luminarja. 2016.


Fil-Leħen tal-Ħadd, 22 ta' Jannar 2017, tkun tista' taqra dwar ..., 20/01/2017.


Dun Richard Farrugia fuq l-RTK dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 14/01/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 18/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkredetati mas-Santa Sede. 09/01/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Morda 2017. 08/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. 15/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum ir-Refuġjati u l-Migranti. Knisja tal-Vitorja, Valletta. 15/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons Joseph Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Denis Schembri, kappillan ġdid tal-parroċċa tal-Manikata. 14/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Trevor Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb.  14/01/2017.


Dokument Preparatorju tal-XV-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema, Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. 13/01/2017.


Ittra tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema, "Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. Vatikan, 13/01/2017.


Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lętitia. 08/01/2017.


Criteria by the Maltese Bishops for the Application of Chapter VIII of Amoris lętitia. 08/01/2017.


Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin  dwar il-publikazzjoni ta' linji-gwida għall-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lętitia. 13/01/2017.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

IL-KELMA HI DON ... IL-PERSUNA L-OĦRA HI DON

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017

 

Ir-Randan hu bidu ġdid ...

B’mod partikulari, hawn nixtieq nieqaf fuq il-parabbola tar-raġel għani u tal-fqajjar Lazzru ...”

Ara l-Messaġġ tal-Papa għar-Randan ...

   

JUM DINJI TAL-MORDA 2017

Messaġġ tal-Papa Franġisku

Nistagħġbu b’dak li jwettaq Alla:

Fil-11 ta’ Frar jiġi ċċelebrat il-25 Jum Dinji tal-Morda, ġurnata bħal din hija okkażjoni ta’ attenzjoni speċjali għall-kundizzjoni tal-morda ...

Ara l-messaġġ kollu ...

 IL-LIĠI ĦARXA ... IMMA HIJA L-LIĠI !

Mentalitą li llum, fi żmienna m'għadx hemm lokha

 

"The mentality of dura lex, sed lex (the law is harsh, but it is the law) does not hold in this day and age ... mercy is more proper."

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil ...

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u t-testi kollha miġjuba għall-Malti ...

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

[Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...]

 

IL-KELMA TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Omeliji, diskorsi, messaġġi u tagħlim ieħor ...

 

Tista' ssibhom miġbura f'paġna waħda. Segwi regolarment il-Kelma ta' Monsinjur Arċisqof minn fuq il-Laikos.

[Fittex hawn ...]

ABORT MILL-BIEB TA' WARA?

Jekk ix-xjenza tipprova li aħna qed nagħtu kimiċi li b’mod intenzjonat qed iwasslu għall-mewt tal-embrijun, allura dan imur kontra l-liġi ...  [ara filmati]

   

EMORRAĠIJA FIL-ĦAJJA KKONSAGRATA

Ninsabu quddiem “emorraġija” li qed iddgħajjef il-ħajja kkonsagrata u l-istess ħajja tal-Knisja.  .. Qed ngħixu mgħaddsa fl-hekk imsejħa kultura tal-frammentazzjoni, tal-proviżorju, li tista’ twassalna biex ngħixu “ą la carte” u nkunu lsiera tal-moda.

Ara d-diskors tal-Papa ...

DJALOGU ANKE MA' MIN HU ATEU

Intervista lill-Isqof Robert Barron mill-ateu Dave Rubin

 

... ir-reliġjon, l-abort, iż-żwieġ bejn koppji gay, abbużi minn saċerdoti, pornografija, u bosta temi oħra.

L-ewwel parti tal-intervista ...

It-tieni parti tal-intervista ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Serje ta’ taħdidiet minn Patri Elia Vella OFM Conv, bit-Tema: Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Jibdew fl-1 ta' Frar 2017 ...

Jean-Paul Sartre and the Human Predicament by Aaron Formosa. It-Tokk, Victoria. 3rd February 2017 ...

Light for Life + 9. Light a candle in your window for the unborn. 4th February 2017 ...

Adorazzjoni għat-tisħiħ tal-Fidi f'Malta. Fil-Kolleġġjata ta' San Pawl, Valletta. 8 ta' Frar 2017 ...

Making Disciples for Jesus in the world for Sports and Play. Savio College 9th - 12th February 2017...

Ejjew Għandi. Fejqan u Ħelsien. Imexxi Fr Hayden. 17 ta' Frar 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22 February 2017 ...

Kif indawwlu lil uliedna dwar il-ħbieb. Kummissjoni Djoċesana Familja, Għawdex. 24 ta' Frar 2017 ...

Adorazzjoni Ewkaristika mmexxija mis-Superjur Joe Fenech. Kalendarju għall-Frar 2017 ...

The Role of Scriptures in the lives of the Saints. By the Team, Let's Get Biblical. 5th March 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultą tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

 

IL-ĦAMES ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 5 ta' Frar 2017

 

 

 

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

TLIET MINUTI MAL-KRISTOFRI

Sensiela ta' audio-clips bi ħsibijiet qosra dwar diversi temi. Produzzjoni mill-Għaqda tal-Kristofri, Malta.

 

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

 

 

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO

Patri Mario Attard OFM cap jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. 

Inti x'taħseb ... ?

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta