L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI  

ILLUM:

 


 

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax-il Ħadd matul is-sena. 07/08/2016.


Aktar katekezi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti.


Il-Video tal-Papa għax-xahar ta' Awwissu.  L-isports u l-kultura tal-laqgħa. 01/08/2016.


Il-Logo tal-Ġublew tal-Ħniena imfisser mill-artist nnifsu, Padre Marko Ivan Rupnick SJ.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew mal-Kappillani. Imdina, 03/08/2016.


Meditazzjoni tal-Papa Frangisku fil-Bażilika ta' Santa Marija tal-Anġli, Assisi. 04/08/2016.


Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Isqfijiet Pollakki. 27/07/2016.


Rocco Buttiglione dwar l-Amoris Laetitia. Osservatore Romano, 20/07/2016.


Paġna ġdida ta' riżorsi dwar l-Ewtanasja.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-ewwel Udjenza Ġenerali wara l-Vjaġġ fil-Polonja. 03/08/2016.


F'Awwissu nitolbu mal-Papa Franġisku biex l-isport ikun okkażjoni ta’ fraternità u jagħti s-sehem tiegħu għall-paċi fid-dinja.


Konferenza Stampa tal-Papa Franġisku waqt it-titjira Polonja-Ruma. 31/07/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Voluntiera fil-Polonja. 31/07/2016


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Polonja. 31/07/2016.


Quddiesa tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħazagħ fil-Polonja. 31/07/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 Fil-paġna tal-Laikos

 tal-Papa Franġisku

 tista' ssib bil-Malti

 diskorsi, omeliji,

katekeżi, kitbiet u filmati.

 Fittex minn hawn [...]

 

L-ISPORTS jagħmilha possibbli li tinbena kultura tal-laqgħa bejn kulħadd u hekk ikollna dinja ta’ paċi. Noħlom li l-isports ikun il-prattika tad-dinjità umana li tissarraf f’mezz ta’ fraternità.  Lesti li flimkien nitolbu ghal din l-intenzjoni?  Ħalli l-isports ikun okkażjoni ta’ fraternità u jagħti s-sehem tiegħu għall-paċi fid-dinja.

Ara l-Video tal-Papa [,,,]

 
 

L-EWTANASJA - NIĊĊARAW SEWWA L-IDEAT

Fr Nicholas Doublet

dwar l-Ewtanasja

 

 

Fid-diskussjoni li għaddejja dwar l-Ewtanasja, Fr Nicholas jistedinna niċċaraw fuq xhiex qegħdin nitkellmu, fid-dawl tat-tagħlim nisrani li jagħraf lil Alla Ħallieq u li l-ħajja tal-bniedem hija sagra ...

Ara l-filmat u riżorsi oħra [...]

 

IL-LOGO TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Il-Ħarsa stess

hi l-fus tal-Logo

 

Patri Marko Ivan Rupnik, teologu Ġiżwita.  Idejh ħolqu xbieha ta Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb, li fuq spallejh qed iġorr lil Adam ...

Ara l-filmat li jfisser il-Logo tal-Ġublew [...]

 

KATEKEZI MINN SAN ĠWANNI PAWLU II

Teoloġija tal-Ġisem  (129) ...

L-Anġli (6) ...

Id-Dnub (12) ...

Il-Verġni Marija (70) ...

Ġesù Kristu (85) ...

L-Ispirtu s-Santu ...

Dawn u oħrajn bil-Malti fil-Laikos [...]

AMORIS LAETITIA

IL-FERĦ TAL-IMĦABBA LI FIXEL LIT-TEOLOĠI

Rocco Buttiglione dwar l- Amoris Laetitia.

 

Kien hemm ħafna teologi, kull wieħed fuq it-tumbata ċkejkna tiegħu, ifittxu fuq ix-xefaq jaraw jilmħux lil Kristu ....   [Kompli ...]

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Diversi stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi dirett mill-Laikos stess ...

Catholic TV tal-Knisja Kattolika fl-Amerika ...

TV 2000 - mill-Konferenza Episkopali Taljana ...

EWTN - Stazzjon Kattoliku Amerikan ...

Dawn u oħrajn fil-Laikos [...]

 

LECTIO DIVINA

IL-PAPA FRANĠISKU FIL-POLONJA GĦALL-JDŻ

Il-Papa Franġisku fil-Polonja fejn attenda għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016 ...

Laqgħa mal-Awtoritajiet Ċivili ...

Laqgħa mal-Isqfijiet Polakki ...

Diversi laqgħat maż-Żgħażagħ ...

Iż-żjara tiegħu fil-kamp tal-konċentrament nażista ...

Ara l-filmati u d-diskorsi bil-Malti [...]

 

TALBA KONTRA L-VJOLENZA U T-TERRORIŻMU

Talba tal-Papa Franġisku għall-paci u l-ħarsien kontra l-vjolenza u t-terroriżmu ...

Nitolbuk iżżomm fis-sliem lid-dinja ...

Nitolbu għal dawk li mietu vittmi ta' attakki brutali ...

Żur il-familji tal-vittmi tat-terroriżmu ...

Miss il-qlub tat-terroristi ...

Itlob inti wkoll mal-Papa Franġisku [...]

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

It-19-il Ħadd, Sena Ċ. 

San Luqa 12 : 32 - 48

7 ta' Awwissu 2016

 Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

  Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

  Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

  Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha     -   Ara oħrajn

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta