L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-kors dwar il-proċess taż-żwieġ. 25/02/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-bidu tar-Randan Imqaddes. Katidral tal-Assunta. Victoria. 01/03/2017.


Dossier dwar l-Ispirtu s-Santu. Kummissjoni għad-Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet.


L-Ispirtu s-Santu u l-Liturġija. Il-Kummissjoni Liturġika tas-Santa Sede' fit-tħejjija għas-Sena 2000.


L-Ispirtu s-Santu u l-Ekumeniżmu. Kummissjoni Ekumenika tas-Santa Sede' u l-Kummissjoni għad-Djalogu mar-Reliġjonijiet fit-tħejjija għas-Sena 2000. 01/09/1997.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. 05/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Pellegrinaġġ u quddiesa ta' Ħadd in-Nies. Ħaż-Żabbar. 05/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għluq it-30 sena tal-Youth Fellowship f'Malta. Gattard House, Blata l-Bajda. 04/03/2017.


L-ewwel taħdita minn kors ta' Eżerċizzi tar-Randan immexxi minn Fr Hayden. Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. 05/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna meta kkonsagra l-artal tal-kappella tad-Dar tal-Kleru. 04/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt irtir għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal. Knisja tal-Karmelitani, Imdina. 03/03/2017.


Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi dwar l-akkompanjament u d-dixxerniment li jirreferu għalihom l-Isqfijiet Malti fil-kriterji dwar kapitlu 8 tal-Amoris Lætitia. 28/02/2017.


Dun Richard N. Farrugia fuq il-kriterji tal-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-Amoris Lætitia. 04/03/2017.


Lectio Divina minn Dun Joseph Mercieca,  (awdjo). Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 03/03/2017.


L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Lectio Divina min Fr Martin Micallef OFM cap (vidjo). Knisja tal-Kapuċċini, Floriana. 02/03/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 01/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/03/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral, Victoria. 01/03/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Ir-Randan huwa mixja ta' tama. Udjenza Ġenerali. 01/03/2017.


Kapitlu VIII tal-Amoris Lætitia. Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi jikteb dwar il-kriterji għaqlin tal-Isqfijiet Malti. 01/03/2017.


Omelija tal-Papa Frangisku lill-Komunità Anglikana fil-Knisja, All Saints, f'Ruma. 26/02/2017.


Sussidju għar-Randan 2017.


Kelma tal-Ħajja għal Marzu 2017. "Agħmlu ħbieb ma' Alla". 28/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Università ta' Malta. 28/02/2017.


Il-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tmien Ħadd matul is-Sena. 26/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret. 25/02/2016.


It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. 22/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugħ tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Seba' Ħadd matul is-Sena. Ir-Rivoluzzjoni Kristjana. 19/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sgħajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.


Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris lætitia.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

ĦSIEB GĦAR-RANDAN

Iż-żmien it-tajjeb biex ninżlu iktar fil-fond tal-ħajja tal-ispirtu permezz tal-mezzi qaddisa li toffrilna l-Knisja: is-sawm, it-talb u l-karità. Fil-bażi ta’ dan kollu hemm il-Kelma ta’ Alla.

PAĠNA TA' RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal dan iż-żmien importanti matul is-Sena Liturġika bl-Erbgħa tal-Irmied, miegħu il-messaġġ ta’ Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba”.

Paġna ta’ riżorsi għar-Randan ...

 

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN

Dak li hu ħażin f’għajnejn għamilt.

 

L-ewwel taħdita fl-Eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Fr Hayden u li qed isiru kull nhar ta’ Ħadd fil-Knisja ta’ Sant’ Antnin, Raħal Ġdid fis-6.00pm ...

 

OMELIJA TAL-PAPA LILL-ANGLIKANI

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Knisja tal-Anglikani All Saints, fejn kien mistieden ibierek Ikona ta' Kristu Feddej. Ġesù donnu jrid jagħmlilna sejħa lilna wkoll: “Int lest tħalli xi ħaġa mill-passat ...?"

BĦAL OMM LI TĦOBB

Motu Proprio tal-Papa Franġisku u intervista dwaru mal-Arċisqof Charles

Bħal omm li tħobb, il-Knisja tħobb lil uliedha kollha; iżda tindokra u tħares b’għożża għalkollox partikolari lil dawk li huma l-iktar ċkejkna u li ma jistgħux iħarsu lilhom infushom ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Eżerċizzi tar-Randan b'differenza. Fil-Knisja ta' San Duminku, Rabat, Malta. Jibdew fl-20 ta' Marzu 2017 ...

Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Fr Martin Micallef OFMcap. Kull nhar ta' Ħamis għand il-Kapuċċini, Floriana, Tibda fit-3 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi minn Fr Hayden. Darba fil-ġimgħa fil-Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. Jibdew 5 ta' Marzu 2017 ...

Ecce Mater. Kunċert ta' Mużika Sagra, Knisja ta' San Ġakbu, Victoria. 18 ta' Marzu 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22nd February 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

 

IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN

 

Il-Ħadd, 12 TA' MARZU 2017

 

 

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

Preżentazzjoni bil-Qari fil-Ħdud tar-Randan ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]