LIBRERIJA TA' RIŻORSI PASTORALI

Miġbura mis-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

 

 

Il-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-Avvent

Kważi 40 sena ilu, fil-bidu tal-pontifikat tiegħu, il-Papa San Ġwanni Pawlu II kien ta erba' katekeżijiet dwar l-Avvent.  Illum tista' ssibhom bil-Malti fil-Laikos ...

   

ŻIDIET RIĊENTI

Newletter tas-SoċjetÓ Patristika Maltija. Ħarġa ta' Diċembru 2017. 05/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Myanmar u l-Bangladesh. 06/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Bangladesh. Diskors fil-laqgħa Inter-Reliġjuża u Ekumenika u diskors lir-Rifuġjati Rohingya. 01/12/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Paċi li jitfakkar fl-1 ta' Jannar 2018. 13/11/2017.


Il-Video tal-Papa Franġisku dwar il-fehma tiegħu għat-talb matul Diċembru 2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar u l-Bagladesh. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 02/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 03/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bagladesh. Omelija fil-Quddiesa u Ordinazzjoni Presbiterali f'Dhaka. 01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Laqgħa mal-Awtoritajiet Ċivili. 30/11/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna.  Laqgħa mal-Istudenti u d-Dinja Akkademika. 01/10/2017.


Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Diċembru 2017.  01/12/2017.


Pustini bil-fehmiet tal-Papa għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2018.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors fil-laqgħa mal-Monaċi Buddisti. 29/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil Quddiesa maż-Żgħażagħ fil-Katidral ta' Santa Marija. 30/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil-Kyaikkasan Ground. 29/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Mexxejja Reliġjużi. 28/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors lill-Awtoritajiet. 28/11/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġurnata Dinjija tal-Foqra.  Bażilika tal-Vatikan. 19/11/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Medika Dinjija li saret fis-16 u 17 ta' Novembru 2017. 07/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-34 Ħadd matul is-Sena.  SolennitÓ ta' Kristu Sultan. 26/11/2017.


Unitatis Redintegratio. Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Ekumeniżmu. 21/11/1964.


Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja publikata mis-SoċjetÓ Patristika Maltija. Ħarġa Nru 6. 23/11/2017.


It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 22/11/2017.


Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Fatima fl-ewwel anniversarju minn meta sparawlu. 13/05/1982.


Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-SolennitÓ ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu fil-knisja parrokkjali ta' Santa Venera, il-Ħadd, 26 ta' Novembru 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 19/11/2017.


Il-Quddiesa hi talba. It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 15/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena A. 12/11/2017.


Is-Sagrementarju Malti li jinkludi werrej taċ-ċelebrazzjonijiet, werrej tal-prefazji, u werrej ġenerali.


Sagrosanctum Concilium. Kostituzzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Liturġija. Publikata 04/12/1963.


Istituzzjoni Ġenerali tal-Missal Ruman. Kongregazzjoni tal-Kult Divin. 26/03/1970.


Il-Quddies.  Il-Papa Franġisku jibda serje ġdida ta' Katekeżijiet, din id-darba dwar l-Ewkaristija. Udjenza Ġenerali. 08/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena.  05/11/2017.


Diskors tal-Papa Benedittu XVI fil-laqgħa mar-Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Knisja Evanġelika fil-Ġermanja. 23/09/2011.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-tal matul Novembru 2017.  01/11/2017.


Talba tal-Papa Franġisku fis-Sakrarju tal-Fosos Ardeatini. 02/11/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċimiterju Amerikan ta' Nettuno. 02/11/2017.


Illum il-festa tagħna mhux għax aħna bravi, imma għax il-qdusija ta' Alla messet ħajjitna. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-SolennitÓ tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Nitolbu ...

 
 

IL-BIBBJA BIL-MALTI

 

DEI VERBUM

 

DWAR IL-BIBBJA

 

Mill-Maġisteru

 

KATEKIŻMU TAL-KNISJA

 

KONĊILJI TAL-KNISJA

 

AKTAR MILL-MAĠISTERU

 

Huwa raġonevoli llum li wieħed jemmen f'Alla?  Fr Nicholas Doublet jirrifletti dwar din id-domanda li tant ħabbtet persuni ...

  ADORAZZJONI LIVE

RUŻARJU

TALB POPOLARI

IL-FEHMA

TAL-PAPA

F'DIċembru nitolbu biex l-anzjani jgħinu ħalli tixtered il-fidi ...

 

JIKTBILNA

FR  MARIO ATTARD

L-esperjenzi li kuljum jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA

 MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

REFLECTIONS BY

GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

 

EWTN EUROPE ON

 LAIKOS

Follow EWTN on Laikos ...

EWTN TV GUIDE ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta