L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Talba tal-Papa Franġisku fis-Solennnità tal-Immakulata Kunċizzjoni Verġni Marija. Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2016.


L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 07/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 04/12/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-kxif ta' Mafkar f'ġieħ l-Isqof Nikol Cauchi. 04/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Akkademja Pontifiċja tax-Xjenzi. 28/11/2016.


Diskors mill-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tad-Dar tal-Ħniena. Għajnsielem. 03/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Baatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/12/2016.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2016. Biex titneħħa mid-dinja il-pjaga tat-tfal suldati. 01/12/2016.


L-aħħar katekeżi tal-Papa Franġisku fiċ-ċiklu ddedikat lill-ħniena. Udjenza Ġenerali. 30/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Ħal-Luqa. 27/11/2016.


Sussidji għall-Ħdud tal-Avvent 2016, Sena "A". Mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi ta' Għawdex.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. 27/11/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru fil-bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, 26/11/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti tas-sekondarja. Kulleġġ Sacred Heart, San Ġiljan. 21/11/2016.


Iċ-Ċelebrazzjonijiet ewlenin matul is-Sena Liturġika. Dati għas-Snin 2016 - 2030.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-gradwazzjoni tal-Università ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 22/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-gradwati l-ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 21/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Internazzjonali għall-Pastorali Vokazzjonali. 21/10/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-opri tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali. 23/11/2013.


Intervista tal-Papa Franġisku fuq TV2000 fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Misericordia et Misera.  Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus u l-iffirmar tal-Ittra Appostolica, Misericordia et Misera, 20/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina, 20/11/2016.

- Ara wkoll il-filmat tal-Omelija tal-Arċisqof.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Rotunda Parrokkjali, Xewkija. 20/11/2016.

- Isma wkoll l-Omelija tal-Isqof.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 19/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 19/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-għeluq tal-Assemblea Djoċesana. 19/11/2016.


Diskors ta' Fr Kevin Schembri fl-ewwel sessjoni tal-Assemblea Djoċesana. Katekumenju, Mosta. 18/11/2016.


Intervista tal-Papa Franġisku lill-ġurnal kattoliku Taljan, Avvenire. 17/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Knisja tas-Sirja tal-Orjent. 17/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 17/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Ekkleżjali tad-Djoċesi ta' Ruma. San Ġwann Lateran. 16/06/2016.


Nistabru b'min idejjaqna. katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/11/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Misericordia et Misera

L-Ittra Appostolika tal-QT il-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. Ġesù hu il-Miżerikordja. Il-miżera hija l-midinba li fil-persuna tagħha hemm aħna lkoll.

Aqra l-ittra tal-Papa ...

 

L-Aħħar Katekeżi tal-Papa dwar il-Ħniena

“Bil-katekeżi tal-lum qed nagħlqu ċ-ċiklu ddedikat lill-ħniena. Imma għalkemm il-katekeżi jispiċċaw, il-ħniena trid tibqa’! Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ dan kollu u ngħożżuh fil-qalb tagħna biex ikun ta’ konsolazzjoni u faraġ għalina.”        kompli ...

Ara diskorsi kollha tal-Papa f’din is-sensiela ...

 IL-PAPA F'LAQGĦA MAX-XJENZATI

 

L-ARĊISQOF FI TMIEM IL-ĠUBLEW

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

 

Preżenti wkoll max-xjenzati l-oħra, il-famuż Stephen Hawking li llum huwa fi stat ta' paraliżi minħabba l-marda li għandu.

 

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

 

L-Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena u l-Festa ta' Kristu Sultan ...

 

Fil-Laikos tista ssib ukoll id-diskorsi u omeliji ta' Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ...

 

  KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ TARA ...


PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

Adorazzjonijiet matul Novembru 2016. Jitmexxew mis-Superjur Joe Fenech.

CIS - An Advent Retreat in the Countryside. Mt St Joseph Retreat Hse, Mosta. 2nd-4th December 2016.

Malta Stand Up for Life. Candlelight March. 3rd December 2016.

Advent Retreat by Fr Hayden. Confessions by Fr Mario Mule Stagno. 7 th December 2016. More details ....

Konferenza: Dieu misericordieux ta’ S. Tereża ta’ Lisieux. 13 ta' Diċembru 2016.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 7th October 2016.

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba għall-Malti

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 
   

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

DFIN JEW KREMAZZJONI ?

Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

 

Il-prassi tal-kremazzjoni xterdet qatigħ f’kemm-il pajjiż, imma fl-istess waqt xterdu wkoll ideat ġodda li ma jaqblux mal-fidi tal-Knisja.

Ara l-Istruzzjoni kollha ...

   

IT-TIENI ĦADD TAL-AVVENT. SENA "A"

Il-Ħadd, 4 ta' Diċembru 2016

 

Qari tat-Tieni Ħadd tal-Avvent, Sena "A" ...

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

Idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 4 ta' Diċembru 2016

Aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]