L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

Le għall-gwerra - Iva għall-paċi

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-vjaġġ tiegħu fil-Ġorġja u l-Ażerbajġan. Udjenza Ġenerali. 05/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fiċ-Chaplaincy tal-Università ta' Malta. 03/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-celebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara.  02/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' Ħaż Żebbug. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa interreliġjuża fil-Moskea f'Baku. 02/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Knisja tal-Immakulata, Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fil-Katidral Patrijarkali ta' Svetitskhoveli. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Frangisku lill-Awtoritajiet f'Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus mill-Katidral tal-Kunċizzjoni. Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi f'Tbilisi. 01/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa fl-Istadju ta' Tbilisi. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku mal-persuni fl-opri tal-karità. Tbilisi. 01/10/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech f'Seminar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Artrite u r-Rewmatiżmu. 01/10/2016.


Ir-Rużarju għodda għażiża. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Gorġja kollha. 30/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet f'Tbilisi. 30/09/2016.


Talba tal-Papa Franġisku għall-Paċi fil-laqqgħa mal-Komunità Siro-Kaldeja. 30/09/2016.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku lejn il-Ġorġja.  Tislima lill-Ġurnalisti. 30/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew tal-Katekisti. 30/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fid-dedikazzjoni ta' Altar ġdid, fl-Għarb. 25/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 16/09/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Fi żmien fejn qed nisimgħu b’ħafna traġedji, terroriżmu, ġlied u gwerer, il-Kummissjoni Djoċesana Tfal ser torganizza attivita djoċesana sabiex turi solidarjeta ma’ tfal li qed ibatu. L-attivita’  ser issir fil-barracks tal-Forzi Armati f’Ħal Luqa nhar is-Sibt, 8 ta’ Ottubru bejn is-6.45pm u t-8.30pm u tkun iffukata l-aktar fuq pajjiżi fejn it-tfal għaddejjin minn sitwazzjonijiet fejn qed ibatu minħabba gwerer.

Ara aktar dettalji ...

◄   Ħsieb għal matul il-jum.

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba għall-Malti

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

  Le għall-Gwerra. Kummisjoni Djoċesana Tfal. 08/10/2016.

A Pilgrimage of Mercy moulded in history. Centre for Ignatian Spirituality. 7-9/10/2016.

Raġel u Mara Ħalaqhom. Institute for Marriage and Family. 14-16/10/2016.

7 Sessions in 7 Weeks. Youth Fellowship. 18/10/2016.

Hope begins where hope begina. Lecture minn Michael Downey. Soċjetà tal-MUSEUM. 20/10/2016.

Marriage Enrichment Courses. Institute for Marriage and Family. 21/10/2016.

Seminar għall-Familja. Alleanza Internazzjonali tal-Familja Mqaddsa. 22-23/10/2016.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 07/10/2016.

Ġublew tal-Familja. L-Arċidjoċesi ta' Malta. 30/10/2016.

ĠUBLEW TAL-FAMILJA

Ġublew tal-Familja

Il-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016

 

Jum sħiħ ta' ċelebrazzjoni u attivitajiet diversi għall-familja kollha fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat.

għall aktar dettajli ...

 

AMORIS LAETITIA TAL-PAPA FRANĠISKU

Eżortazzjoni Appostolika dwar il-Ferħ tal-Imħabba

 

Il-Ferħ tal-Imħabba fil-familji hu wkoll il-ferħ tal-Knisja. Din l-Eżortazzjoni tikseb tifsira speċjali fil-kuntest ta’ din is-sena tal-Ġublew tal-Ħniena.

bosta riżorsi dwar l-Amoris Laetitia ...

 
 

JUM TA' TALB GĦALL-ĦOLQIEN

F'Assisi, Jum dinji ieħor ta' talb għall-paċi

 

F'dan iljum, l-għatx għall-paċi nbidel f’talba quddiem Alla, biex jieqfu darba għal dejjem il-gwerer, it-terroriżmu u l-vjolenza ...

ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

 

IX-XHIEDA TA' JIM CAVIEZEL

L-Attur fil-parti ta' Kristu fil-Passion of the Christ

 

Jirrakkonta l-esperjenza tiegħu minn dakinhar li Mel Gibson ċempilli biex jaħdem il-parti ta' Kristu, biex 20 minuta wara reġa' ċempillu biex jipperswadih kontra.

ara l-intervista ma' Jim Caviezel ...

IL-QUDDIESA

Fr Michael Bugeja

dwar il-Quddiesa

 

L-ewwel tliet videos minn sensiela fejn, Fr Michael Bugeja jfisser il-partijiet differenti taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, iċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja. 

ara l-videos ...

   

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

L-28-il Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 17: 11-14

9 ta' Ottubru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Raju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 9 ta' Ottubru 2016

aktar dettalji ...

 

Kitbiet minn Patri Kapuċċin Mario Attard  ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta