L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


Brevjar

Brevjar għall-Mobile

Qari tal-Quddiesa

Qaddis tal-Jum fil-Liturġija

Ħinijiet ta' Quddies

Rużarju tal-jum

Aktar

Talba għall-Ġublew tal-Ħniena

   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/01/2017.


Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet fil-festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. 28/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' Jum il-Paċi. Dar tal-Providenza. Siġġiewi. 01/01/2017.


Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta. 01/01/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja ta' Jannar 2017. L-Imħabba ta' Kristu timbuttana. 01/01/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Santissma Omma Alla. 31/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' radd il-ħajr fi tmiem is-Sena 2016. KonKatidral ta' San Ġwann. Valletta. 31/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' tmiem is-Sena 2016. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.. 31/12/2016.

Ara test ta' din l-Omelija tal-Isqof Mario Grech. 31/12/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u Refuġjati 2017. 08/09/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 28/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Festa ta' San Stiefnu, l-ewwel martri.  26/12/2016.


Redemptoris Custos, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

Bil-Malti wkoll; aktar diskorsi u dokumenti tal-Papa San Ġwanni Pawlu II.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied tal-Kurja Rumana. 22/12/2016.


Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Verżjoni bil-Malti riveduta u publikata fl-2014.

Ara aktar dwar il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. 25/12/2016.


Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għal matul Jannar 2017.


Il-Fehma tal-Papa għal matul is-Sena 2017.


Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku għal Jum il-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 25/12/2016.

Isma' wkoll l-awdjo.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2016.


Qalb in-Nies. Messaġġ-vidjo tal-Papa Franġisku lill-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 24/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tal-Milied. 24/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pontifikal ta' lejliet il-Milied fil-Katidral ta' Għawdex. 24/12/2016.


Messaġġ ta' awguri għall-Milied u s-Sena 2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja u r-Rappreżentanti tal-entitajiet tal-Arċidjoċesi ta' Malta. 23/12/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Ħniena Nisranija. Udjenza Ġenerali. 21/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 IR-RIFORMA TAL-KURJA RUMANA

Ir-riforma tista taħdem biss jekk titwettaq bnies “imġedda” u mhux biss b’nies “ġodda”. ...

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

 

 JUM L-IMMIGRANTI U REFUĠJATI - 15 ta' Jannar

Il-Papa Franġisku:

“Kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ mhux lili, imma lil dak li bagħatni”  ...

 

Kompli aqra l-Messaġġ tal-Papa ...

 

 SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-ĦOLQIEN

 

L-Ewwel sitta minn tmintax-il katekeżi dwar Alla u l-ħolqien mogħtija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Udjenzi Ġenerali fl-1986 ...

 

 

Ara aktar katekeżijiet minn San Ġwanni Pawlu II ...

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u t-testi kollha miġjuba għall-Malti ...

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

[Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...]

 

IL-KELMA TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Omeliji, diskorsi, messaġġi u tagħlim ieħor ...

 

Tista' ssibhom miġbura f'paġna waħda. Segwi regolarment il-Kelma ta' Monsinjur Arċisqof minn fuq il-Laikos.

[Fittex hawn ...]

AMORIS LÆTITIA

Erba' programmi awdjo dwar l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku fuq l-Imħabba fil-Familja. Produzzjoni u preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard [...]

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

i. L-Istqarrija tal-Fidi.

ii. Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Misteru.

iii. Il-Ħajja fi Kristu.

iv. It-Talb Nisrani.

 

Riżorsa importanti f'idejn kull Kattoliku, speċjalment katekisti u operaturi pastorali [...]

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

APPELL URĠENTI

   

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

Il-Ħadd,8 ta' Jannar 2017

 

 

Qari tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù ...

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

TLETT MINUTI MAL-KRISTOFRI

Sensiela ta' audio-clips bi ħsibijiet qosra dwar diversi temi. Produzzjoni mill-Għaqda tal-Kristofri, Malta.

 

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

 

 

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO

Il-Kapuċċin Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. 

Inti x'taħseb ... ?

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]