Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

LAUDATO SI'

L-Enċiklika tal-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni ...

"Xi kwalità ta’ dinja nixtiequ nħallu għal dawk li ġejjin warajna lil uliedna li qed jikbru". Din il-mistoqsija hija l-qofol tal-Laudato Si’, l-Enċiklika tant mistennija tal-Papa Franġisku dwar il-kura tad-dar komuni. ...

Ara l-Enċiklika tal-Papa u bosta riżorsi oħra dwarha ... [klikkja]


Il-Ġublew tal-Ħniena

Ġublew Straordinarju tal-Ħniena

"Għeżież ħuti, spiss ħsibt fuq kif il-Knisja tista’ tagħmel iżjed evidenti l-missjoni tagħha ta’ xhud tal-ħniena.  Hi mixja li titlaq minn konverżjoni spiritwali; u jeħtieġ nagħmluha din il-mixja.  Għalhekk iddeċidejt li nsejjaħ Ġublew straordinarju li jkollu fil-qalba tiegħu l-ħniena ta’ Alla."    

Kompli ...


Sinodu tal-Familja

Is-Sinodu tal-Familja

"Dan l-appuntament importanti jitlob is-sehem tal-Poplu kollu ta’ Alla, Isqfijiet, saċerdoti, persuni kkonsagrati u fidili lajċi tal-Knejjes partikulari tad-dinja kollha, li jieħdu sehem ħaj fit-tħejjija tiegħu b’suġġerimenti konkreti u bil-kontribut indispensabbli tat-talb."

Kompli ...


 

Is-Sena tal-Ħajja Konsagrata

Is-sena li l-Knisja ddedikat lill-ħajja kkonsagrata, bix-xewqa u bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet evanġeliċi kuraġġjużi li jwasslu għal tiġdid frott il-ferħ. 

Ara aktar riżorsi dwar il-Ħajja Konsagrata ...


Stazzjonijiet Kattoliċi tat-TV u tar-Radju u bosta vidjos

Segwi minn hawn stess stazzjonijiet Kattoliċi tat-TV u tar-Radju, flimkien ma' bosta vidjos b'temi reliġjużi.   Kompli ...

 


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]


 

 

 

 

 

 

Bibbja -  Brevjar  -  Laudato Si'  ...     

Żidiet riċenti ...

Il-Kelma tal-Mulej għall-Ħadd li ġej ...

Vanġelu bi stampi animati kliem u mużika minn Joyce u Raymond Zammit...

Bla ġieħ f'pajjiżi. Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri ...

Ġesù miċħud. Riflessjoni minn Fr Hayden Williams OFM Cap ...

Minn paġni oħra ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex.

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża.

 Wirt Missirijiet il-Knisja.

 Is-Sinodu dwar il-Familja.

 Il-Kelma tal-Ħajja.

 Evangelii Gaudium.

 Raġel u Mara Ħalaqhom.

 Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

 Ġrajjiet il-Knisja

 Korsijiet ta' Formazzjoni.