LIBRERIJA TA' RIŻORSI PASTORALI

Miġbura mis-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

 

 

 IL-BREVJAR TAL-LUM

 

 

ĦSIEB GĦAL MATUL IL-JUM

 
 

ŻIDIET RIĊENTI

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 07/01/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-SolennitÓ tal-Epifanija. 06/01/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-SolennitÓ tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Teoloġika Taljana. 29/12/2017.


Il-Vanġelu tal-Ħajja, Ferħ għad-Dinja. Messaġġ tal-Kunsill Episkopali Permanenti għall-40 Jum Nazzjonali tal-Ħajja mfakkar fl-4 ta' Frar 2018.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. L-Att Penitenzjali. Udjenza Ġenerali. 03/01/2018.


Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Dun Kevin Schembri. Konferenza fl-Aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-SolennitÓ tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta' Marija Omm Alla. 01/01/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-SolennitÓ ta' Marija Omma Alla U t-Te Deum ta' radd il-ħajt fl-aħħar tas-sena. 31/12/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigrant u r-Refuġjat. mfakkra fl-14 ta' Jannar 2018. 15/08/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Il-Ħadd fl-Ottava tal-Milied. Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Ġes¨, Marija u Ġużeppi. 31/12/2017.


Fra Baskal Farrugia.  Programmi audio u tagħrif ieħor dwar dan l-ajk kapuċċin.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2018.


It-Twelid tal-Mulej Ġes¨. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 27/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. 26/12/2017.


Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied.  25/12/2017.


Fuq il-passi ta' Ġużeppi u Marija huma moħbija tant passi. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba'  Ħadd tal-Avvent. 24/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri lill-Kurja Rumana. 21/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri tiegħu lill-Ħaddiema tal-Vatikan u l-Familjari tagħhom. 21/12/2017.


Akathistos. Innu ta' tifħir lill-Omm Qaddisa ta' Alla.  Verżjoni bil-Malti.


Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Milied waqt erba' Udjenzi Ġenerali li kien ta' fl-1978.


Talba mill-Papa Piju XII għall-Konsagrazzjoni tal-Knisja u tal-UmanitÓ lill-Qalb ta' Marija. Radju Messaġġ. 31/10/1942.


Il-Quddiesa: Ir-Rit tal-Bidu.  Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 20/12/2017.


Mater Ecclesiae: Mara hawn hu ibnek. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid, imfakkar fil-11 ta' Frar 2018. 26/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Parteċipanti fil-Kors Organizzat mit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 17/12/2017.


Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II liż-Żgħażagħ tad-dinja. Kien kitibha fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali  taż-Żgħażagħ. 31/03/1985.


Għaliex immorru l-quddiesa l-Ħadd. Ir-Raba katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 13/12/2017.


Żmien l-Avvent. Riflessjonijiet ispirati mill-Patrijarki u mill-Profeti tal-Antik Testment.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Diskors lill-Isqfijiet. 01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Isqfijiet. 29/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 10/12/2017.


Min huwa l-Papa Franġisku? Sensiela ta' 23 programm qasir awdjo li jagħtu ħarsa lejn il-ħajja u l-persuna tal-Papa.


Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata fi Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-SolennitÓ tal-Immakulata Kunċizzjoni. 08/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Myanmar u l-Bangladesh. 06/12/2017.


Newletter tas-SoċjetÓ Patristika Maltija. Ħarġa ta' Diċembru 2017. 05/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 03/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar u l-Bagladesh. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 02/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh.  Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni f'Ħajja Konsagrata, Seminaristi u Novizzi. 02/12/2017.


Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku liċ-CELAM dwar il-laqgħa għal-lajċi b'responsabbiltajiet Politiċi. 01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bagladesh. Omelija fil-Quddiesa u Ordinazzjoni Presbiterali f'Dhaka. 01/12/2017.


Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Diċembru 2017.  01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Bangladesh. Diskors fil-laqgħa Inter-Reliġjuża u Ekumenika u diskors lir-Rifuġjati Rohingya. 01/12/2017.


Pustini bil-fehmiet tal-Papa għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2018.


Il-Video tal-Papa Franġisku dwar il-fehma tiegħu għat-talb matul Diċembru 2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

  ADORAZZJONI LIVE

 

Xogħol - Familja - Tqassis

Il-Ħamis, 21 ta' Diċembru 2017:  Kif għamel ukoll fis-snin li għaddew, il-Papa Franġisku kellu laqgħa mal-Ħaddiema tal-Vatikan u l-Familjari tagħhom biex jagħtihom l-awguri tiegħu ta' żmien il-Milied. Waqt li raddilhom ħajr tal-ħidma tagħhom, huwa wriehom bis-sofferenza tiegħu meta jsir jaf li xi familja tagħhom tkun għaddejja minn xi problema, l-aktar meta jbatu t-tfal. Wara tkellem kontra t-tqassis li sejjaħlu terroriżmu ... ara d-diskors kollu ...

 

 

IL-BIBBJA BIL-MALTI

 

TALB POPOLARI

KATEKEŻI DWAR IL-QUDDIESA

Fl-aħħar Udjenzi Ġenerali tiegħu ta' kull nhar ta' Erbgħa, il-Papa Franġisku beda jagħti sensiela ta' katekeżi dwar il-quddiesa.  Tista' ssibhom bil-Malti ...

 

QUDDIES U ĊELEBRAZZJONIJIET

Il-Laikos, f'kollaborazzjoni mal-Parroċċa tax-Xagħra qiegħed joffri kuljum kollegament dirett ta' quddies u funzjonijiet oħra ...

MESSAĠĠ TAL-PAPA

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigrant u r-Refuġjat 2018 ...

 

FRA BASKAL

Programmi audio u tagħrif ieħor dwar il-Qaddej ta' Alla, Fra Baskal Kapuċċin ...

 

 

ITTRA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ

L-ittra li l-Papa San Ġwanni Pawlu II kien kiteb liż-żgħażagħ ...

ATT TA' KONSAGRAZZJONI

 

Konsagrazzjoni tal-Knisja u l-UmanitÓ lill-Madonna ...

 

JUM IL-ĦAJJA

4 TA' FRAR 2018

Messaġġ tal-Isqfijiet Taljani għal Jum il-Ħajja 2018 ...

 

SENA LITURĠIKA ORDO 2017-2018

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddies, il-Liturġija tas-Sigħat, etc ...

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-MILIED

Katekeżi tal-Papa Ġwanni Pawlu iI dwar il-Milied ...

 

IS-SENA LI

GĦADDIET U L-ĠDIDA

Dr Andrew dwar is-sena l-oħra u din  li dħalna fiha ...

 

IL-QUDDIES MFISSRA BIĊĊA BIĊĊA

Fr Michael Bugeja fi 12-il vidjo qasir dwar il-Quddiesa ...

IL-FEHMA

TAL-PAPA

F'Jannar biex l-Insara fil-pajjiżi Asjatiċi jkollhom liberta reliġjuża ...

 

JIKTBILNA

FR  MARIO ATTARD

L-esperjenzi li kuljum jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA

 MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

REFLECTIONS BY

GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI

 PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar b'eku Franġiskan - Inkunu Strumenti ta' Paci ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta