Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

DIRETTORJU OMELETIKU

L-omelija hi l-kejl li bih ir-Ragħaj jista’ jqis kemm hu qrib tal-poplu

L-omelija hi l-kejl li bih ir-Ragħaj jista’ jqis kemm hu qrib u kemm għandu ħila jidħol f’laqgħa mal-poplu tiegħu.  Fil-fatt, nafu li l-fidili jagħtuha importanza kbira; u huma, bħall-istess ministri ordnati, spiss ibatu, tal-ewwel biex jisimgħu u l-oħrajn biex jipprietkaw.  Din hi ħaġa ta’ swied il-qalb.  L-omelija tista’ tkun tabilħaqq esperjenza qawwija u hienja tal-Ispirtu, laqgħa kollha faraġ mal-Kelma, għajn kostanti ta’ tiġdid u maturità.  (Evangelii Gaudium 135)

Id-Direttorju Omeletiku hu għajnuna għas-Saċerdoti fit-tħejjija tal-Omelija. Issa bil-Malti [...]

MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU GĦALL-JUM DINJI TAL-PACI (1 ta' Jannar 2016)

Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi.

Alla m’hux indifferenti!  Alla jimpurtah mill-bnedmin, Alla ma jitlaqhomx waħidhom!  Fil-bidu ta’ din is-sena ġdida, nixtieq insieħeb b’din il-konvinzjoni qawwija tiegħi l-awguri ta’ barkiet kotrana u ta’ paċi, fis-sinjal tat-tama, għall-ġejjieni ta’ kull bniedem, ta’ kull familja, poplu u nazzjon tad-dinja, kif ukoll tal-Kapijiet ta’ l-Istat u tal-Gvern u tal-Mexxejja tar-reliġjonijiet.  Ejjew ma nitilfux it-tama li s-sena 2016 tarana lkoll impenjati b’saħħa u fiduċja, fuq diversi livelli, biex inwettqu l-ġustizzja u naħdmu għall-paċi. [...]

Segwi dirett il-quddiesa ta' nofsillejl fil-festa' tal-Milied mill-Katidral tal-Imdina. Imexxi ċcelebrazzjoni  Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna. 

IL-MESSAĠĠ TAL-MILIED MILL-ARĊISQOF CHARLES SCICLUNA

Nawgura li dan il-Milied jkun Milied ħieni mimli ħniena

Fis-Sena tal-Ħniena, tajjeb inkomplu nuru ħniena ma’ xulxin. Alla wera l-ikbar ħniena magħna meta bagħat lil Ibnu biex isir bniedem u jifdina minn dnubietna. Aħna midjunin mal-Mulej, u lkoll kemm aħna għandna bżonn nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Il-ħniena tiegħu tkun fil-qalb tagħna balzmu li jgħinna nkomplu fil-mixja tal-ħajja tagħna. Imma kemm hi ħaġa sabiħa li, mhux biss f’dan l-istaġun tal-Milied imma wkoll matul il-ħajja tagħna, nkomplu b’opri tal-ħniena ma’ xulxin u bejnietna. L-opri tal-ħniena jesprimu mħabba konkreta: li tisqi lil min hu bil-għatx, li titma’ lil min hu bil-ġuħ, li żżur lil min hu waħdu.

Ara filmat tal-messaġġ ta' Monsinjur Arċisqof [...]

Lectio Divina - Riżorsi dwar din l-esperjeza li biha l-Kelma ta' Alla miktuba ssir talba. 

LECTIO DIVINA (8)

Araw il-Ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja.

It-tieni Lectio Divina mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja fil-Floriana. Fiha ta meditazzjoni dwar silta oħra mill-Evanġelju skont San Ġwann (1:29-51, 2:23-25, 3:22-30).

 

Tista’ tara filmati tal-laqgħat li saru s’issa minn hawn [...]

 Il-Ġublew tal-Ħniena jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.  Skopri aktar dwaru ... 

INĦENNU BĦALL-MISSIER

Ittra Pastorali fil-bidu tal-Ġublew tal-Ħniena

Inħennu bħall-Missier. Dan hu l-messaġġ importanti li jrid iwasslilna l-Ġublew għas-Sena tal-Ħniena li nieda l-Papa Franġisku. Hu Ġesù nnifsu li jagħmlilna din is-sejħa: “ħennu bħal ma hu ħanin Missierkom” (Lq 6:36). ...

 Il-ħniena: espressjoni tal-imħabba ta’ Alla

 Il-ħniena: espressjoni tal-imħabba li naqsmu ma’ ħutna

 Espressjoni konkreta: il-ħarsien tal-ħlejjaq l-iżjed dgħajfa

 Espressjoni konkreta: il-ħarsien tal-ħolqien

 Espressjoni konkreta: il-maħfra tal-għedewwa

 L-opri tal-ħniena u l-balzmu tal-ħniena

Awdjo tal-pastorali [...]

It-test kollu tal-Pastorali [...]

ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fil-Knisja f'Malta

Il-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena tal-Knisja Lokali ser issir minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna fil-Katidral tal-Imdina, il-Ħadd, 13 ta’ Diċembru. Dakinhar l-Arċisqof ser imexxi proċessjoni mill-Knisja ta’ San Mark , r-Rabat li timxi lejn il-pjazza tal-Katidral fejn issir iċ-ċerimonja tal-ftuh tal-Bieb tal-Katidral u wara konċelebrazzjoni solenni bis-sehem tal-kleru preżenti.  Dettalji oħra jitħabbru aktar tard. 

Fil-bidu ta’ dan il-Ġublew tal-Ħniena, li ser jibda fit-8 ta’ dan ix-xahar, Solennità tal-Immakulata, kulħadd huwa mħeġġeg li jieħu sehem.

Ara l-paġna b’riżorsi dwar il-Ġublew tal-Ħniena […]

ASSEMBLEA DJOĊESANA 2015

L-Arċisqof Charles Scicluna

Tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għall-Knisja f’Malta

Rev Prof Manwel Agius

Tkellem dwar il-pożizzjoni tal-Knisja dwar IVF

L-Isqof Mario Grech

Tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fis-Sinodu tal-Familja

IL-PAPA FRANĠISKU KITBILNA ITTRA

U inti taf x'kien fiha din l-ittra tal-Papa?

Il-Papa Franġisku kiteb ittra li hija indirizzata lil kull persuna li hawn fid-dinja.  Fiha ħeġġiġna lkoll biex inħarsu u ngħożż din il-pjaneta, li kif sejħilha hu, hija d-dar komuni tagħna.  Ara l-vidjo qasir dwar l-Ittra Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si, dwar l-għożża tad-dar komuni.  […]

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'Jum l-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

 Omelija tal-Papa Frangisku fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

 Nemmen fl-Imħabba. Messaġġ video milll-Papa Franġisku dwar id-djalogu inter-reliġjuż. 06/01/2016.

 Flimkien. Magażin mill-Kulleġġ tal-Kappillani. Jannar 2016.

 Diskors  tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 03/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ftuħ tal-Bieb Imqaddes f'Santa Maria Maggiore. 01/01/2016.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 01/01/2016.

 Omelija tal-Papa Franġisku. Omelija fis Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla.01/01/2016.

 Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti. Verżjoni bil-Malti.

 Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar ta' tmiem is-Sena 2015. 31/12/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku. Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena. 30/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

 Omelija tal-Papa Frangisku waqt quddiesa għall-Familja. Festa tal-Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Festa ta' San Stiefnu. 26/12/2015.

 Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Milied 2015, 25/12/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tal-Milied f'nofs il-lejl. 25/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Impjegati kollha tas-Santa Sede. 21/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġsku waqt il-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied tal-Kurja Rumana. 21/12/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. 20/12/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Epifanija tal-Mulej, 3 ta' Jannar 2016.

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 3 ta' Jannar 2016

[klikkja hawn]

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Iċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana ppublika l-programm ta’ attivitajiet għas-sena 2015-2016.  Ara aktar dettalji minn hawn   […]        -        Inkella fittex hawn  [...]


 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-6.45 u 7.45 pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si' [...]

 Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja 2014-2015 [...]