L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa li kellu maż-Żgħażagħ f'Ġenova. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 03/09/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Settembru 2017.  Fuljett mill-Moviment tal-Fokolarini. 01/09/2017.


Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.


Il-memorja tal-vokazzjoni ġġedded it-tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 30/08/2017.


Il-ġdid tat-Tama Nisranija. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 23/08/2017.


Intervista mal-Isqof Walter Michael Ebejer, 60 sena missjunarju u 40 sena Isqof fil-Brażil.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Settembru 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 27/08/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Isqfijiet tal-Ligurja, Kleru, Seminaristi,  Reliġjużi u Kollaboraturi Lajċi. 27/05/2017.


Il-logo u l-motto għall-Vjaġġ Appostoliku li l-Papa Franġisku ser jagħmel fiċ-Ċili f'Jannar 2018.


Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Newsletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 3. 21/08/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 20/08/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija Assunta.  15/08/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 13/08/2017.


Tnediet website ġdida dwar il-Qaddejja ta' Alla, Henry u Inez Casolani, koppja Maltija li għexu fis-seklu għoxrin. 13/08/2017.


Il-Messaġġi kollha li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien jibgħat kull sena għar-Randan ta' kull sena matul il-pontifikat tiegħu. 1979 - 2005.


Omelija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio ta' Pietralcina.. 16/06/2002.


Biex twarrad it-Tama.  Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Solennità ta' Marija Mtellgħa s-Sema. 12/08/2017.


Diskors tal-Papa Benedittu XVI lill-Kurja Rumana li fih kien tkellem dwar it-theddid li tiffaċċja llum il-familja, 21/12/2012.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Il-maħfra divina: mutur ta' tama. Udjenza Ġenerali. 09/08/2017.


San Ġużepp. Omelija minn Patri Marcello Ghirlando ofm fil-festa ta' San Ġużepp fil-parroċċa tal-Qala. 06/08/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus.  Solennità tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. 06/08/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Il-Magħmudija Bieb tat-Tama. Udjenza Ġenerali.  02/08/2017.


Perfectae Caritatis. Id-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Ħajja Reliġjuża. 28/10/1965.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Awwissu 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/08/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

LAUDATO Sí   (par. 2)

Din oħtna [l-Art] tipprotesta għall-ħsara li nġibulha, meta nħaddmu b’mod irresponsabbli u nabbużaw mill-ġid li Alla għanieha bih.  Trabbejna naħsbu li aħna s-sidien u ħakkiema tagħha, bil-jedd li nħarbtuha kif irridu.

L-ex-ganster John Pridmore, li konna ippublikajna ġrajja tiegħu fil-Laikos fl-2016, issa ta x-xhieda tiegħu f'pajjiżna f'intervista li għamillu Fr Hayden Williams OFM cap ...

 

IL-KOPPJA CASOLANI

Tnediet website ġdida dwar Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani, koppja Maltija li għexu fis-seklu għoxrin ...

 

INĦOBBOK MULEJ

Il-kantant, Brother Roderick White OFMcap  jawgura li min jisma' u juża din is-silta jagħmel minnha esperjenza ta' talb …

 

IL-VIDJO TAL-PAPA

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Awwissu: Għan-nies tal-arti biex bid-doni tagħhom jgħinuna niskopru l-ġmiel tal-ħolqien ...

 

SANTA FAWSTINA

Id-Djarju tas-Soru Pollakka, Santa Fawstina Kowalska tal-Ħniena Divina.  Issa tista' ssibu bil-Malti u bl-Ingliż ... 

IL-PAPA SEJJER IL-MYANMAR U L-BANGLADESH

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA L-AVVIŻ ...


Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħolqien, imfakkar fl-1 ta’ Settembru, is-Santwarju Ta’ Pinu qed jorganizza wirja tal-okkazjoni. Ara l-poster ...

Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation ...

Ix-Xahar tal-Ħolqien. Programm ta' attivitajiet għal matul dan is-Season of Creation, 1 ta' Settembru sal-4 ta' Ottubru 2017 ...

Jum Internazzjonali ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ambjent. Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent. 1 ta' Settembru ...

Lectio Divina fuq l-Ittri ta' San Pawl. Organizzata mill-Kapitlu tal-Katidral Metropolitan tal-Imdina ...

Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Programm tal-festa ta' San Franġisk ta' Assisi fil-parrooċċa tal-Qawra. Mit-28 ta' Awwissu sat-3 ta' Settembru 2017 ...

Manifestazzjoni Marjana Djoċesana favur ambjent moralment nadif. Marsalforn. 25/08/2017 ...

Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Trasport minn Malta u Għawdex ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IT-TNEJN U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA

Il-Ħadd, 3 ta' Settembru 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja mis-Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Lectio Divina dwar l-Evangelju tal-Ħadd ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Minkejja l-età tieghu u l-ħidma intensiva tieghu il-Papa Franġisku ser jagħmel Vjaġġ Appostoliku ieħor fil-Myanmar u wara fil-Bangladesh ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta