LAIKOS

Aħbarijiet                  Avviżi

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L-ORDINAZZJONI EPISKOPALI

It-talba tal-Isqof il-ġdid Joe Galea Curmi hi biex Alla jimlieh bil-qawwa tal-Ispirtu Tiegħu ħalli jaqdi l-missjoni tiegħu ta’  Ragħaj bħala Isqof Awżiljarju.  Huwa jistieden lil kulħadd għat-talb u biex jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ordinazzjoni Episkopali.

 

Klikkja fuq l-istampa

 

L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi

Is-santa li saret apposta għal din l-okkażjoni minn John Martin Borg, turi lil Ġesù jaħsel riġlejn l-Appostlu Pietru.  Tfakkar mill-ewwel fi kliem Ġesù, "L-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed, u min hu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' qaddej." (Lq 22:26).

Il-pittura titfa dawl ukoll fuq il-motto tal-Episkopat ta' Mons. Joe Galea Curmi, "Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba."   Ara l-arma araldika tal-Isqof il-ġdid ...

L-Ordinazzjoni Episkopali ser issir fil-Katidral tal-Imdina nhar is-Sibt 4 ta' Awwissu 2018. Tibda fis-7.00 ta' filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden.

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAT-TALB MATUL AWWISSU 2018

Biex id-deċiżjonijiet importanti li jittieħdu mill-ekonomisti u politikanti jipproteġu l-familja bħala waħda mit-teżori tal-umanità ...

 

50 Sena mill-Enċiklika Humanae Vitae tal-Papa Pawlu VI

Id-dmir l-aktar gravi tat-trasmissjoni tal-ħajja umana li fiha l-miżżewġin huma kollaboraturi, liberi u responsabbli, ma’ Alla Ħallieq ...

 

L-Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' Massimiljanu Marija Kolbe ...

Il-festa tkun imfakkra fl-14 ta' Awwissu.

Ara filmat dwar il-ħajja tal-Qaddis Martri

 

Mhux kontra l-Abort imma Favur il-Ħajja

 

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Mill-Maġisteru tal-Papa Franġisku

   

 

 

 

DOMANDI LI NIRĊIEVU

Minn żmien għal żmien jaslulna xi domandi mill-qarrejja tal-Laikos. Wara li nikkonsultaw ma' persuni esperti fil-materja tad-domanda nippublikaw it-tweġiba, bla ma nuru l-identità tal-persuna li għamlet id-domanda. Hekk it-tweġiba, li tista tkun ta' interess ġenerali, igawdu minnha wkoll persuni oħra.

Fittex hawn ...

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...