L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

Il-Magħmudija: bieb tat-tama

L-Erbgħa, 2 Awwissu 2017: Fl-Udjenza Ġenerali, il-Papa Franġisku kompla bil-katekeżi dwar it-Tama Nisranija u fisser kif l-Magħmudija hija il-bieb it-tama. Qal li fir-riti qodma tal-Magħmudija il-katekumeni kienu l-ewwel jħarsu lejn il-punent fejn tinżel ix-xemx u f’din il-qagħda kienu kien jiċħdu lix-Xitan, l-għemil u l-qerq kollu tiegħu.  Imbagħad b’ħarsithom lejn il-lvant, mnejn titla x-xemx, kienu jistqarru l-fidi tagħhom f’Alla. “Fi żminijietna”, qal il-Papa, “kważi tlifna l-faxxinu ta’ din ir-rit: tlifna s-sensibbiltà għal-lingwaġġ tal-kożmu” ...

Ara l-katekeżi tal-Papa Franġisku ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Il-Magħmudija Bieb tat-Tama. Udjenza Ġenerali.  02/08/2017.


Perfectae Caritatis. Id-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Ħajja Reliġjuża. 28/10/1965.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Awwissu 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/08/2017.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Awwissu 2017. 31/07/2017.


Ħolqa bejn il-ħbieb ta’ Missirijiet il-Knisja ppublikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Nru 2. 30/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. 30/07/2017.


Id-Djarju ta' Santa Fawstina Kowalska tal-Ħniena Divina. Verżjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 23/07/2017.


L-Offerta tal-Ħajja fil-proċess tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku. 11/07/2017.


Ittra ċirkulari mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar il-ħobż u l-inbid għall-Ewkaristija. 15/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 16/07/2017.


Omelija tal-Arċisqof ta' Tirana fl-Albanija, Mons. George Frendo fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Palju. 02/07/2017.


The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church. [vidjo]


L-Isqfijiet Maltin dwar l-Impenn tal-Knisja dwar żwieġ bejn ragel u mara. 13/07/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/07/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa għall-ħaddiema taċ-Ċentru Industrijali tal-Vatikan. 07/07/2017.


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II. Att ta' Affidament tal-Bnedmin u tal-Ġnus lill-Verġni Marija. 24/03/1984.


Optatam Totius. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Formazzjoni Saċerdotali. Publikat 28/10/1965.


Intervisti ma' Fr Richard McAlear waqt iż-żjara tiegħu f'Malta f'Ġunju 2017.


Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Lulju 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 02/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus at-13-il Ħadd matul is-Sena. 02/07/2017.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal matul ix-xahar ta' Lulju. 01/07/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

L-Għaqda bejn Raġel u Mara:-

Meta [Ġesù] jirriferi għall-pjan oriġinali għall-koppja umana, jerġa’ jagħfas fuq ir-rabta li ma tinħallx bejn raġel u mara. (Amoris lætitia, par. 62)

Il-Knisja mhix dwana

Silta mill-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evangelii Gaudium, paragfrafu 47.  Il-Knisja mhix dwana, hi d-dar tal-Missier fejn hemm post għal kulħadd ...

 

PROSTITUZZJONI

Lejl prostituzzjoni biex tidfen lil missierha - u billi nagħmlu dawn legali se nagħtu dinjità lil dawn il-persuni? ...

 

SANTA. FAWSTINA

Id-Djarju tas-Soru Pollakka, Santa Fawstina Kowalska tal-Ħniena Divina.  Issa tista' ssibu bil-Malti u bl-Ingliż ...

 

IL-FEHMA TAL-PAPA

Awwissu: Biex fi żminijietna, in-nies tal-arti, permezz tad-doni tagħhom, jgħinu lil kulħadd jiskopri s-sbuħija tal-ħolqien.

 

ŻWIEĠ FIL-KNISJA?

Għaliex intom tridu tiżżewġu u mhux toqgħodu flimkien? Għaliex tridu iż-Żwieġ Sagrament u ma għażiltux Żwieġ Ċivili? 

Aktar TVs Kattoliċi ... LIVE        

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA L-AVVIŻ ...


Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Trasport minn Malta u Għawdex ...

Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ

Il-Ħadd, 6 ta' Awwissu 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja mis-Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta