Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


UDJENZA ĠENERALI MILL-PAPA FRANĠISKU

Miżżewġin li wara falliment irriversibbli daħlu f'rabta ġdida

L-Erbgħa, 5 ta’ Awwissu 2015. Vatikan:  Wara waqfa mill-Udjenzi Ġenerali matul Lulju, illum fl-Awla Pawlu VI, il-Papa Franġisku kompla bil-katekeżi tiegħu dwar il-familja.  Fid-diskors ta’ dalgħodu huwa kompla mat-tema  tal-aħħar laqgħa u tkellem dwar Familji Miġruħa.  “Il-lum nixtieq li nixħtu l-attenzjoni tagħna fuq realtà oħra: kif nieħdu ħsieb ta’ dawk li, wara l-falliment irriversibbli tar-rabta taż-żwieġ tagħhom, daħlu f’rabta ġdida.”   [...]


Tista' ssib il-katekeżijiet l-oħrajn kollha tal-Papa Franġisku  dwar il-familja  billi tiklikkja hawn.    [...]


GĦOTI TAL-KOMUNJONI EKKLEŻJASTIKA MILL PAPA FRANĠISKU LILL-PATRIJARKA TAĊ-ĊILIĊJA

Mument ta’ diffikultajiet u sfidi ġodda

Minn qalbi nagħtik, Beatitudni, il-komunjoni ekkleżjastika li qed titlobni, fi qbil mat-tradizzjoni tal-Knisja u man-normi ta’ bħalissa.   Nafda lilek u lill-ministeru tiegħek f’idejn Ġesù Kristu u l-ħarsien ta’ l-Omm Imqaddsa ta’ Alla, u minn qalbi nibgħatlek il-Barka Appostolika li nestendi fuq il-Patrijarkat kollu.  [...]

 


IL-PAPA FRANĠISKU LILL-AWTORITAJIET TAL-PARAGWAJ

Poplu li jinsa l-passat tiegħu m’għandux futur.

Poplu li jinsa l-passat tiegħu, l-istorja tiegħu, għeruqu, m’għandux futur, hu poplu niexef.”  Dan qalu l-Papa Franġisku fil-Paragwaj waqt laqgħa li kellu mal-Awtoritajiet Ċivili.  Imma hija twissija li tista’ tgħodd għalina wkoll.  Jista’ jkun li meta nwarrbu l-valuri li trawwimna fihom tul il-bosta sekli tal-istorja tagħna, aħna nkunu qed ninsew għeruqna?     Iktbilna l-kummenti tieghek fuq il-blog tal-laikos […]


JASAR MODERN U TIBDIL FIL-KLIMA

Ma nistgħux nifirdu l-bniedem mill-bqija

Meta ma  jkunx hemm  ħarsien tal-ambjent, tal-ħolqien, hi, li l-bliet jikbru bla rażan. Dan hu fenomenu dinji.  Jiġri li dawn l-irjus, dawn il-bliet kbar ikomplu dejjem jikbru, iżda madwarhom  jikbru wkoll postijiet ta’ faqar u ta’ miżerja, fejn in-nies ibatu minħabba nuqqas ta’ ħarsien tal-ambjent.  [...]

 


DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU FL-ANGELUS

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità tas-suq

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità “tas-suq”, imma l-loġika tax-xiri Ġesù jibdilha fil-loġika l-oħra, il-loġika tal-għoti... Is-sehem fl-Ewkaristija jfisser daħla fil-loġika ta’ Ġesù, il-loġika tal-gratwità, tal-qsim.  U minkejja li aħna fqar xorta waħda nistgħu nagħtu xi ħaġa.  “Meta nitqarbnu” jfisser ukoll li aħna nixorbu mingħand Ġesù l-grazzja li tagħtina l-ħila li naqsmu mal-oħrajn dak li aħna u dak li għandna.  [...]L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

PARAGRAFU 61

Mill-Enċiklika Laudato Si', paragrafu 61:

"Jekk nifirxu ħarsitna fuq ir-reġjuni tal-pjaneta tagħna, minnufih nintebħu li l-bniedem naqas milli jaqta’ xewqet Alla”.  [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 9 ta' Awwissu 2015,  19-il Ħadd matul is-Sena "B"

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 05/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 02/08/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Patriarka l-ġdid taċ-Ċiliċja. 26/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 26/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku, Jasar modern u tibdil fil-klima. 21/07/2015.

 Omelija. Fid-dgħajsa ta' Pietru hemm post għal kulħadd. Sannat. 20/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 19/07/2015.

 Diskorsi tal-Papa Franġisku waqt il-Vjaġġ Appostoliku fl-Ekwador, il-Bolivja u l-Paragwaj. 05/07/2015 - 13/07/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-papà tiegħu, Emanuel. 08/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment Tiġdid fl-Ispirtu. 07/07/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 9 Awwissu 2015

Aħbarijiet nazzjonali

 26 voluntier bdew esperjenza missjunarja fit-Tanzanija.
 Saċerdot Għawdxi maħtur Attachè f'Nunzjatura f’Tehran.
 Għamel att ta’ karità.
 Is-servizz tal-vjolenza domestika tal-Aġenzija Appoġġ.
 Riżorsa umana li pajjiżna għandu bżonn.

Aħbarijiet internazzjonali

 Fil-Knisja hemm post għal kulħadd.
 Talb biex tieqaf il-ħruxija kontra l-Insara.
 L-iskandlu tal-bejgħ ta’ partijiet tal-ġisem ta’ trabi abortiti.
 Għall-karità mhemmx vaganzi.
 Trakk baqa’ dieħel fuq purċissjoni u qatel 27 pellegrin.
 Ir-relazzjoni taż-żgħażagħ ma’ Alla.

Opinjoni

 Mistoqsijiet bażiċi li jridu jiġu mwieġba.
 Quo Vadis, Malta?
 Damiġġjani ġodda.
 Se jintlaqtu t-tfal.
 Id-deżert.
 L-aqwa energy bar.
 Il-marda tal-flus.
 Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja.
 Dmir kulħadd li jsemma’ leħnu.
 Ikollna aktar x’naqraw.

Dawn u aktar fil-Blogs tal-Leħen is-Sewwa  [...]

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]