Mimlijin mistħija, sogħba u tama

▪  il-mistħija għax il-ġenerazzjonijiet tagħna qed iħallu liż-żgħażagħ, wirt ta’ dinja mkissra bil-firdiet u l-gwerer, dinja mmermra mill-egoiżmu,

▪  il-mistħija li tlifna l-mistħija,

▪  is-sogħba li tinbet mill-mistħija tagħna,

▪  it-tama għax feġġ il-Qawmien li bidel id-dlam tal-qabar fl-għamxa taż-żerniq tal-Ħadd bla għabex.

Ara t-talba tal-Papa ...

IN-NOVENA TAL-ĦNIENA DIVINA

Mill-Ġimgħa l-Kbira sas-Sibt fl-Ottava tal-Għid

Ġesù lil Santa Fawstina: "Kuljum inti ġġib f’Qalbi grupp differenti ta’ erwieħ, u inti ddaħħalhom f’dan l-oċejan tal-ħniena Tiegħi, u Jiena nieħu dawn l-erwieħ kollha fid-dar ta’ Missieri. Inti tagħmel dan f’din il-ħajja u f’dik li ġejja; Jiena ma niċħad xejn lil ebda ruħ li inti ġġib fejn l-għajn tal-ħniena Tiegħi. Kuljum inti titlob lil Missieri, grazzji għal dawn l-erwieħ, f’ġieħ il-Passjoni ħarxa Tiegħi."

In-Novena tal-Ħniena Divina ... 

KULTURA TAL-ISKART U TAL-MEWT

Il-profeti tal-mewt ta’ kull żmien, anki tal-lum, jarmu n-nies, jarmu t-tfal, l-anzjani, għax dawn ma jiswewx għalihom. ... Dak li ma jserviniex, dak li ma jipproduċix, jiġi mormi. Din hi l-kultura tal-iskart, iċ-ċkejknin illum mhumiex mixtieqa.

Il-Papa Franġisku, 17/03/2018 ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Ir-Riti tal-Għelua.  Udjenza Ġenerali. 04/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konsagrazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 04/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu. 02/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Funeral ta' Dun Ġwann Attard fir-Rotunda tax-Xewkija. 02/04/2018.


Il-Messaġġ Urbi et Orbi  tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. 01/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid.  Pjazza San Pietru. 01/04/2018.


Dettalji taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018.


The Church's Youthfulness Renewed. Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat f'The Malta Independent. 01/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/04/201/8.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Għid il-Kbir.  Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 31/03/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-Vġili tal-Għid. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/03/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid. Konkatidral ta' San Ġwann.  Valletta. 31/03/2018.


Omelija mill-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju Nazzjonali Madonna ta' Pinu.. 31/03/2018.


Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew. 30/03/2018.


Novena tal-Ħniena Divina.  Mid-Djarju ta' Santa Fawstina Kowalska. par 1209 - 1229.


Trattat ta' San Alwiġi de Montfort dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej.  Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 30/03/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. Ħabs Regina Coeli, Ruma. 29/03/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut. Bażilika ta' San Pietru. 29/03/2018.


 Żidiet eqdem ...

IL-KUMMISSJONI AMBJENT F'KONFERENZA INTERNAZZJONALI

 

IL-PAPA FRANĠISKU FIL-PRE-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGH

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ħadet sehem f'Konferenza Internazzjonali dwar l-Ekoloġija Integrali  kif proposta mill-Papa Franġisku fl-Enċiklika tiegħu, Laudato Sì.

Aktar ...

Neħtiġukom biex inħejju s-Sinodu li f’Ottubru se jġib flimkien lill-Isqfijiet biex jiddiskutu t-tema: Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. ... 

Ara d-diskors kollu tal-Papa ...

IIL-PASSJONI TA' KRISTU U l-INSARA TAS-SIRJA LLUM

“Il-Ġimgħa Mqaddsa hija xbieha ta’ ħajjitna: tbatija, mewt u qawmien. Aħna l-Insara batejna u għadna nbagħtu minħabba l-gwerra fis-Sirja. Uħud mietu fl-attakki, oħrajn mietu għall-twemminhom. Issa qegħdin nippruvaw niksbu lura t-tama u nistennew bil-ħerqa li Ġesù jirxoxta.”

Ara l-filmat u aqra l-kitba mis-Sirja ...

KULTURA FAVUR IL-ĦAJJA ►

 

IS-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2018 ►

 

SEGWI STAZZJONIJIET KATTOLIĊI

  Kif tista' tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

  Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-mewt.

  L-Arċisqof Charles dwar il-ħajja fil-ġuf.

  L-isqof Mario dwar soċjetà omiċida.

  Laikos for Life Video Channel.

Aktar ...

  Ittra tal-Papa bit-tema tas-Sinodu.

  Id-Dokument Preparatorju.

 

 

 

Aktar ...

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAT-TALB MATUL APRIL

Biex l-ekonomisti jkollhom il-kuraġġ iwarrbu l-ekonomija tal-esklużjoni u jagħrfu jiftħu toroq ġodda.

L-10 Kmandamenti tas-Sewwieqa

Fid-dawl tal-inċidenti traġiċi fit-toroq tagħna ġbarna xi linji gwida minn dokument tal-Knisja li jitkellem fost ħwejjeġ oħra dwar is-sewqan.

Kompli ...

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test