L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

ILLUM JUM SPEĊJALI GĦAL MALTA

Is-Sibt, 2 ta' Gunju 2017 huwa jum tassew speċjali għall-poplu Malti kollu hekk kif f'pajjiżna nfakkru l-10 anniversarju tal-kanonizzazzjoni ta' l-ewwel qaddis Malti. San Ġorġ Preca.  Dakinhar f'messaġġ bil-Malti li ta l-Papa Benedittu XVI, huwa ddikjara, "San Ġorġ Preca huwa l-ewwel iben kanonizzat tal-art ħelwa tagħkom. Huwa tieni missier tagħkom fil-fidi wara l-Appostlu San Pawl.  Huwa jitlob dejjem għalikom biex tkunu tassew ħbieb tal-Evanġelju. San Ġorġ Preca, itlob għalina."

 Ara l-filmat ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Fraġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.


L-Ispirtu s-Santu jkattar fina t-tama.  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 31/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina-Coeli tal-Ħadd, Solennità ta' Kristu fis-Sema. 28/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mat-tfal fl-isptar pedjatriku f'Ġenova. 27/05/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Konċelebrazzjoni Ewkaristika fi Pjazza Kennedy. 27/05/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 24/05/2017.


Il-Vigarju Ġenerali Fr Joe Galea Curmi dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. Network, Radju RTK. 23/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fit-Tielet Laqgħa Dinjija tal-Movimenti Popolari. 05/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 21/05/2017.


Qatt aktar moħbija. Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk morda bil-Huntington u lill-familjari tagħhom. 18/05/2017.


Ħsibijiet għan-Novena tal-Ispirtu s-Santu u riżorsi oħra bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Marija Maddalena, Appostlu tat-Tama. Udjenza Ġenerali. 17/05/2017.


Ġo Fatima twaħħad bit-talb mal-poplu. Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Konferenza Stampa waqt it-titjira minn Fatima lura lejn Ruma. 13/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-Morda. 13/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Omelija tal-Papa waqt il-Quddiesa bir-rit tal-Kanonizzazzjoni tal-Beati Francisco Marto u Jacinta Marto. 13/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Diskors tal-Papa fiċ-ċerimonja tat-Tberik tax-Xemgħat. 12/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Talba tal-Papa fil-Kappella tad-Dehriet. 12/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-ġurnalisti fit-titjira minn Ruma għall-Fatima. 12/05/2017.


Erba' katekezijiet li kien għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu II fl-1978 dwar il-virtujiet bi tkomplija tal-istess tema li kien beda qablu il-Papa Ġwanni Pawlu I.


Erba' katekeżijiet li kien għamel il-Papa Ġwanni Pawlu I fl-1978 dwar il-virtujiet.


Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Nerfgħu r-responsabiltà tagħna. 08/05/2017.


Il-Qalba tal-messaġġ ta' Fatima. Filmat qasir minn Fr Nicholas Doublet.


Il-Messaġġ ta' Fatima favur il-Ħajja. Filmat qasir ta' Fr Nicholas Doublet.


Publikat il-prospectus ta' korsijiet mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali għas-sena akkademika 2017-2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Omm it-Tama. Udjenza Ġenerali. 10/05/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju gdid Marjan ta' Marsaxlokk. 08/05/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Youth Leaders li attendew għall-Konferenza taż-Żgħażagħ, Plexus. 07/05/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Bażilika ta' San Pietru. 07/05/2017.


Il-Mexxej tagħna huwa Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-konsagrazzjoni tal-artal u l-knisja tal-Iklin. 07/05/2017.


Lejn Ewropa ta' tama, rikonċiljazzjoni u akkoljenza. Taħdita minn Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa' ta' San Ġużepp fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. 07/05/2017.


Programm tal-Festa ta' San Ġorġ Preca li taħbat nhar it-Tlieta, 9 ta' Mejju 2017.


Talba għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Ċirkulari mill-Kurja tal-Arċisqof indirizzata lis-Saċerdoti u r-Reliġjużi kollha tal-Arċidjoċesi ta' Malta. 06/05/2017.


Djalogu jew Djalogi.  Diskors ta' Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari. Istitut Kattoliku, Floriana. 05/05/2017.


Riżorsi għal Jum il-Vokazzjonijiet 2017. Preparat miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet u s-Seminarju tal-Arċisqof.


Fl-Udjenza Ġenerali, il-Papa Franġisku tkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Eġittu. 03/05/2017.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Mejju 2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2017.  jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 01/05/2017.


Id-Dritt għall-Mistrieħ. Omelija tal-Isqof Mario Grechfil-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Qala. 01/05/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2017. Biex l-Insara fl-Afrika jimitaw lil Ġesù, mimli ħniena, u jagħtu xhieda profetika ta' rikonċiljazzjoni, ġustizzja u paċi. 01/05/2017.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

TALBA TIFKIRA MINN FATIMA

O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħek.

Katina Dinjija ta' Rużarju

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju 2017, ser tkun organizzata it-tmien Global Rosary Relay for Priests, katina li ser iddawwar id-dinja bit-talba tar-Rużarju.

Ara aktar dettalji ...

 

Il-Kor tal-Papa f'Malta

Il-Ġimgha, 9 ta’ Ġunju 2017, l-Arċidjoċesi ta’ Malta ser torganizza kunċert mill-Kor tal-Kappella Pontifiċja Sistina li huwa l-kor tal-Papa. Il-kunċert ta’ mużika sagra ‘Exsultate Deo’ ser isir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta fis-7.30 pm. Din hija opportunità unika għal kull min jixtieq jisma’ l-kor tal-Papa jagħti kuncert f’Malta.

 

Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali

Il-Ħadd, 28 ta' Mejju 2017 kien imfakkar il-51 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. It-tema tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għal dan il-Jum hija, "Nikkomunikjaw it-tama u l-fiduċja fi żmienna". 

Kompli ara l-messaġġ tal-Papa ...

IX-XJENZA DWAR ALLA

Video dwar kif il-fiżika, l-astronomija u l-bioloġija jwassluna għall-eżistenza ta' Alla Ħallieq ...

 

KONTRA TIXRID TAL-ARMI

Hija kontradizzjoni assurda li nitkellmu dwar il-paċi u fl-istess waqt nippromwovu il-bejgħ tal-armi ...

 

QATT AKTAR MOĦBIJA

Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk bil-marda ta’ Huntington u lill-familjari tagħhom ...

 

MINN ŻEWĠ PAPIET

L-Enċiklika dwar il-Fidi, mibdija minn Benedittu XVI u mitmuma u publikata minn Franġisku ...

 

IL-PAPA F'ĠENOVA

Laqgħat mal-ħaddiema, il-kleru, iż-żgħażagħ, il-foqra, l-emigranti it-tfal fl-isptar u fl-aħħar quddiesa ...

INTENZJONI GĦAT-TALB MATUL ĠUNJU

 

Il-Fehma tal-Papa għax-xahar ta' Ġunju 2017 ...

 

Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Ordinazzjoni Presbiteri u Djaknu 2017 fid-Djoċesi ta' Għawdex ...

Jum Dinji ta' Talb organizzat mill-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex ...

Għeluq il-100 sena tad-dehriet ta' Fatima. Programm ta' ċelebrazzjonijiet fil-Knisja ta' Ħamet, Għawdex....

Noti u Riflessjonijiet għal Mejju 2017 mis-Superjur Joe Fenech ...

Adorazzjoni matul Mejju 2017. Immexxija mis-Superjur Joe Fenech ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

PELLEGRINAĠĠ NAZZJONALI fiċ-Ċentinarju tad-Dehriet tal-Madonna f'Fatima fit-12 ta' Mejju 2017 ...

FID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX: Vġili ta’ talb bi tħejjija għaċ-Ċentinarju mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima u l-Kanonizzazzjoni ta’ Francisco u Jacinta Marto ...

Jum Bibliku mill-Fraternità Charles De Foucauld ...

Open-Weekend għall-publiku inġenerali fil-Kunvent ta' San Mark, ir-Rabat ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultà tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

GĦID IL-ĦAMSIN

Il-Ħadd, 4 ta' Ġunju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta