L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

IL-VANĠELU TAL-FAMILJA GĦADU JFERRAĦ LID-DINJA? 

Il-familja Nisranija għadha bxara tajba għad-dinja tal-lum?

Nixtieq nagħfas fuq kemm hu importanti li l-familji spiss jistaqsu lilhom infushom jekk humiex jgħixu mdawla mill-imħabba, għall-imħabba u fl-imħabba. […]Għalhekk nistieden lill-Knisja kollha żżomm quddiem għajnejha dawn l-indikazzjonijiet fit-tħejjija pastorali għal-Laqgħa Dinjija li jmiss. 

Ara l-Ittra tal-Papa Franġisku għad-9 laqgħa dinjija tal-Familja ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur. Xewkija, 30/03/2017 - awdjo.


Ittra tal-Papa Franġisku għad-9 laqgħa dinjija tal-Familji bit-tema, Il-Vanġelu tal-Familja: Ferħ għad-Dinja. Dublin 21-26 ta' Awwissu 2018. 25/03/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Istati u Kapijiet tal-Gvern tal-Unjoni Ewropea fis-60 anniversarju mill-iffirmar tat-trattati tal-Ewropa. 24/03/2017.


L-aħħar ġimgħa ta' Ġesù. Seba' programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesu minn Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid. Minn Francesco Pio Attard u Mons. Lawrenz Sciberras.


Gravissimum Educationis. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Edukazzjoni Nisranija. Verżjoni Maltija Riveduta. 28/10/1965.


Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesù u ma' Ommu, Marija Addolorata. Festa tad-Duluri 2017. Minn Dun Hector Scerri.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tama kontra kull tama. Udjenza Ġenerali. 29/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Cħarles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 26/03/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fiż-Żjara Pastorali tiegħu f'Milan. 25/03/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' April 2017. Moviment tal-Fokolari.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba Ħadd tar-Randan. 26/03/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta' Marija. Xewkija. 26/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Viżta Pastorali tiegħu.  Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 25/03/2017.


Ittra tal-Kardinal Dionigi Tettamanzi lil dawk il-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew se jibdew xi relazzjoni ġdida.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla. 24/03/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

MILL-PASTORALI TAL-ISQFIJIET GĦAR-RANDAN  

Li aħna nilqgħu lil dawk ħutna li fil-ħajja affettiva jagħmlu għażliet differenti ma jħassar xejn mis-sbuħija tal-Evanġelju li kien mill-bidu, l-Evanġelju tal-Ferħ tal-Imħabba bejn ir-raġel u l-mara.

MIXJA WARA ĠESÙ U MARIJA ADDOLORATA

Aktar ...

 

MINGĦAND PILATU SAL-GOLGOTA

Ħsibijiet qosra minn Mons Anton Borg dwar it-triq li mexa Ġesù mingħand Pilatu sal-Golgota. Fi tmiemha talba qasira li tfakkarna mhux biss fl-qawmien tiegħu, imma wkoll f'dak tagħna.

Aktar ...

 

L-AĦĦAR ĠIMGĦA TA' ĠESÙ

 

Minn Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid

 

Seba' programmi awdjo dwar dak li għadda minnu Ġesù matul il-Ġimgħa Mqaddsa. Preżentati minn Francesco Pio Attard u Mons. Lawrenz Sciberras ...

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN

It-Tielet Taħdita:

Qalb maqsuma u sogħbiena

 

It-tielet taħdita fl-Eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Fr Hayden u li qed isiru kull nhar ta’ Ħadd fil-Knisja ta’ Sant’ Antnin, Raħal Ġdid fis-6.00pm ...

 

LECTIO DIVINA GĦAR-RANDAN

B'kull Kelma li toħroġ minn fomm Alla.

 

Aktar Lectio Divina għal matul il-Ħdud tar-Randan. filmati minn Patri Martin Micallef OFM cap  u awdjo minn Dun Joe Mercieca ...

 

IFTĦU BERAĦ IL-BIBIEN GĦAL KRISTU

Bidu tal-pontifikat ta'

San Ġwanni Pawlu II

 

               22 ta' Ottubru 1978

Ħuti! La tibżgħux tilqgħu lil Kristu u li taċċettaw il-qawwa tiegħu!  Għinu lill-Papa u lil dawk kollha li jridu jaqdu lil Kristu u, bil-qawwa ta’ Kristu, jaqdu lill-bniedem u lill-umanità kollha kemm hi!  ...

PAĠNA TA' RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal dan iż-żmien importanti matul is-Sena Liturġika bl-Erbgħa tal-Irmied, miegħu il-messaġġ ta’ Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba”.

Paġna ta’ riżorsi għar-Randan ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Lura mill-Infern. Ix-Xhieda ta' Gloria Polo,f'Malta. Ħadd il-Palm, 9 ta' April 2017 ...

Spiritual Exercises in English. More details ...

Laqgħat tar-Randan fil-Parroċċa ta' Santa Luċija. Jibdew fis-27 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi tar-Randan b'differenza. Fil-Knisja ta' San Duminku, Rabat, Malta. Jibdew fl-20 ta' Marzu 2017 ...

Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Fr Martin Micallef OFMcap. Kull nhar ta' Ħamis għand il-Kapuċċini, Floriana, Tibda fit-3 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi minn Fr Hayden. Darba fil-ġimgħa fil-Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. Jibdew 5 ta' Marzu 2017 ...

Ecce Mater. Kunċert ta' Mużika Sagra, Knisja ta' San Ġakbu, Victoria. 18 ta' Marzu 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22nd February 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

 

IR-RABA' ĦADD TAR-RANDAN

Il-Ħadd, 26 TA' MARZU 2017

 

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Preżentazzjoni bil-Qari fil-Ħdud tar-Randan ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

Dawn il-ħsibijiet qosra miġbura mis-Superjur Joe Fenech issa tista' tidħol għalihom mil-link li hemm fil-kolonna tan-naħa tax-xellug, fuq nett ta' din il-paġna: Ħsieb għal matul il-jum.

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Hu stess missjunarju l-Brażil għal aktar minn 30 sena, jiktbilna dwar l-esperjenzi ta' missjunarji Maltin f'70 pajjiż  ...

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO OFM Cap

Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]