L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

 
MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

Il-Kelma hi don. Il-persuna l-oħra hi don

Ir-Randan hu bidu ġdid, triq li twassal lejn destinazzjoni żgura: l-Għid tal-Qawmien, ir-rebħa ta Kristu fuq il-mewt.

Ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex ninżlu iktar fil-fond tal-ħajja tal-ispirtu permezz tal-mezzi qaddisa li toffrilna l-Knisja: is-sawm, it-talb u l-karità.

Fil-messaġġ tiegħu għar-Randan ta’ din is-sena, il-Papa Franġisku jirrifletti fuq il-parabbola tal-għani u Lazzru, li jgħallimna li l-persuna l-oħra hi don ...

Il-Messaġġ tal-Papa għar-Randan 2017 ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


L-ordni tal-lista hawn taħt hija skont id-data meta dehru fil-Laikos u mhux dik tal-publikazzjoni oriġinali ...

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 01/03/2017.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Ir-Randan huwa mixja ta' tama. Udjenza Ġenerali. 01/03/2017.

Kapitlu VIII tal-Amoris Lætitia. Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi jikteb dwar il-kriterji għaqlin tal-Isqfijiet Malti. 01/03/2017.

Omelija tal-Papa Frangisku lill-Komunità Anglikana fil-Knisja, All Saints, f'Ruma. 26/02/2017.

Sussidju għar-Randan 2017.

Kelma tal-Ħajja għal Marzu 2017. "Agħmlu ħbieb ma' Alla". 28/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Università ta' Malta. 28/02/2017.

Il-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tmien Ħadd matul is-Sena. 26/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret. 25/02/2016.

It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. 22/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugħ tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Seba' Ħadd matul is-Sena. Ir-Rivoluzzjoni Kristjana. 19/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sgħajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.

Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris lætitia.

Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

ĦSIEB GĦAR-RANDAN

Iż-żmien it-tajjeb biex ninżlu iktar fil-fond tal-ħajja tal-ispirtu permezz tal-mezzi qaddisa li toffrilna l-Knisja: is-sawm, it-talb u l-karità. Fil-bażi ta’ dan kollu hemm il-Kelma ta’ Alla.

PAĠNA TA' RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal dan iż-żmien importanti matul is-Sena Liturġika bl-Erbgħa tal-Irmied, miegħu il-messaġġ ta’ Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba”.

Paġna ta’ riżorsi għar-Randan ...

   

OMELIJA TAL-PAPA LILL-ANGLIKANI

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Knisja tal-Anglikani All Saints, fejn kien mistieden ibierek Ikona ta' Kristu Feddej. Ġesù donnu jrid jagħmlilna sejħa lilna wkoll: “Int lest tħalli xi ħaġa mill-passat ...?"

 

BĦAL OMM LI TĦOBB

Motu Proprio tal-Papa Franġisku u intervista dwaru mal-Arċisqof Charles

Bħal omm li tħobb, il-Knisja tħobb lil uliedha kollha; iżda tindokra u tħares b’għożża għalkollox partikolari lil dawk li huma l-iktar ċkejkna u li ma jistgħux iħarsu lilhom infushom ...

 

MIT-TAGĦLIM TAL-PAPA SAN ĠWANNI PAWLU II

EMORRAĠIJA FIL-ĦAJJA KKONSAGRATA

Ninsabu quddiem “emorraġija” li qed iddgħajjef il-ħajja kkonsagrata u l-istess ħajja tal-Knisja.  .. Qed ngħixu mgħaddsa fl-hekk imsejħa kultura tal-frammentazzjoni, tal-proviżorju, li tista’ twassalna biex ngħixu “à la carte” u nkunu lsiera tal-moda.

Ara d-diskors tal-Papa ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Fr Martin Micallef OFMcap. Kull nhar ta' Ħamis għand il-Kapuċċini, Floriana, Tibda fit-3 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi minn Fr Hayden. Darba fil-ġimgħa fil-Knisja ta' SantAntnin, Raħal Ġdid, Jibdew 5 ta' Marzu 2017 ...

The Role of Scriptures in the lives of the Saints. By the Team, Let's Get Biblical. 5th March 2017 ...

Ecce Mater. Kunċert ta' Mużika Sagra, Knisja ta' San Ġakbu, Victoria. 18 ta' Marzu 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22nd February 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

 

L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 5 TA' MARZU 2017

 

 

 

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Hu stess missjunarju l-Brażil għal aktar minn 30 sena, jiktbilna dwar l-esperjenzi ta' missjunarji Maltin f'70 pajjiż  ...

Kompli aqra ...

 

 

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO OFM Cap

Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. 

Inti x'taħseb ?

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]