LIBRERIJA TA' RIŻORSI PASTORALI

Miġbura mis-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

 

 

   

ŻIDIET RIĊENTI

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil Quddiesa maż-Żgħażagħ fil-Katidral ta' Santa Marija. 30/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil-Kyaikkasan Ground. 29/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Mexxejja Reliġjużi. 28/11/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Diskors lill-Awtoritajiet. 28/11/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Medika Dinjija li saret fis-16 u 17 ta' Novembru 2017. 07/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-34 Ħadd matul is-Sena.  Solennità ta' Kristu Sultan. 26/11/2017.


Unitatis Redintegratio. Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar l-Ekumeniżmu. 21/11/1964.


Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja publikata mis-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 6. 23/11/2017.


It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 22/11/2017.


Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Fatima fl-ewwel anniversarju minn meta sparawlu. 13/05/1982.


Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu fil-knisja parrokkjali ta' Santa Venera, il-Ħadd, 26 ta' Novembru 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 19/11/2017.


Il-Quddiesa hi talba. It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 15/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena A.


Is-Sagrementarju Malti li jinkludi werrej taċ-ċelebrazzjonijiet, werrej tal-prefazji, u werrej ġenerali.


Sagrosanctum Concilium. Kostituzzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Liturġija. Publikata 04/12/1963.


Istituzzjoni Ġenerali tal-Missal Ruman. Kongregazzjoni tal-Kult Divin. 26/03/1970.


Il-Quddies.  Il-Papa Franġisku jibda serje ġdida ta' Katekeżijiet, din id-darba dwar l-Ewkaristija. Udjenza Ġenerali. 08/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena.  05/11/2017.


Diskors tal-Papa Benedittu XVI fil-laqgħa mar-Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Knisja Evanġelika fil-Ġermanja. 23/09/2011.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-tal matul Novembru 2017.  01/11/2017.


Talba tal-Papa Franġisku fis-Sakrarju tal-Fosos Ardeatini. 02/11/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċimiterju Amerikan ta' Nettuno. 02/11/2017.


Illum il-festa tagħna mhux għax aħna bravi, imma għax il-qdusija ta' Alla messet ħajjitna. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Nitolbu ...

 
 

IL-BIBBJA BIL-MALTI

 

DEI VERBUM

 

DWAR IL-BIBBJA

 

Mill-Maġisteru

 

KATEKIŻMU TAL-KNISJA

 

KONĊILJI TAL-KNISJA

 

AKTAR MILL-MAĠISTERU

 

  ADORAZZJONI LIVE

RUŻARJU

TALB POPOLARI

NITOLBU SKONT

IL-FEHMA

TAL-PAPA

F'Novembru nitolbu għall-ħutna l-insara fl-Asja ...

 

PATRI MARIO ATTARD JAĦDEM

L-ISPTAR

L-esperjenzi li kuljum jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

REFLECTIONS

BY

GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

 

EWTN EUROPE ON LAIKOS

Follow EWTN on Laikos ...

EWTN TV GUIDE ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta