L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

Dolores Hart - minn attriċi ta' Hollywood għal soru.

Programmi dwar il-liturġija minn Fr Michael Bugeja.

Segwi programmi Kattoliċi live, filmati, u dokumentarji oħra.

Ix-xhieda ta’ Jim Caviezel, li ħadem il-parti ta’ Kristu fil-Passion of the Christ.

Jgħixu 40 jum f’Monasteru  fis- silenzju, ubbidjenza u umiltà.  

Tista’ tgħinna fi traduzzjoni, proof reading,  typing, iffilmjar jew recording, tpinġija, inkella għajnuna fil-bini u l-manutenzjoi tal-website?

F'paġni oħra ...

  L-Assemblea Djoċesana 2014

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Novembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

  Diversi artikli ta' Fr Mario Attard OFM Cap

 

 

 

L-Għid tal-Erwieħ ...

Il-Ħadd, 2 ta' Novembru 2014:  "Tibkix," qalilha. Resaq, u mess it-tebut. .... Segwi r-riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri f'dan il-filmat.


San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


Sehmna fil-Bini tas-Soċjetà.

Diskussjoni bit-tema, "Sehmna fil-Bini tas-Soċjetà". Fiha ħadu sehem MPs Carmelo Abela, David Agius, Charlo Bonnici u Luciano Busutill, flimkien ma' Dun Joe Galea Curmi.  

Il-ġrajja ta’ koppja li wettqu abort fuq erbgħa minn uliedhom.  Wara konverżjoni straordinarja, huma kellhom żewġ subien li rabbewhom b’għożża u mħabba kbira, imma   “Kull meta nħares f’wiċċhom niftakar li hemm erbgħa oħra li mhu se nara wiċċhom qatt … ħlief meta mmur hemm, ħdejhom.”


Il-Knisja realtà viżibbli u spiritwali.

"Ħadd minna ma jista’ jgħid: “Jien m’iniex midneb”.  Imma jekk xi ħadd minna jħoss li m’hux midneb, ħa jgħolli idu.  ..."


Għall-Qadi tal-Bniedem:Il-Viżjoni tal-Papa Franġisku.

 

Fr Joe Galea Curmi jitklellem dwar il-qadi fil-Knisja u juri xebħ bejn il-viżjoni tal-Papa Franġisku u dik tas-Sinodu Djoċesan li sar Malta bejn l-1999 u l-2003.