KULTURA TAL-ISKART U TAL-MEWT

"Il-profeti tal-mewt ta’ kull żmien, anki tal-lum, jarmu n-nies, jarmu t-tfal, jarmu l-anzjani, għax dawn ma jiswewx għalihom."  Dan qalu l-Papa Franġisku waqt żjara li għamel f'San Giovanni Rotondo fejn kien jgħix il-Qaddis Padre Pio.

Isma' l-messaġġ tal-Papa ...

I

Aktar favur il-ħajja ...

L-Embrijun Uman fl-ewwel jiem wara t-tnissil

Il-Papa Benedittu XVI lir-riċerkaturi u studjużi ...

  L-imħabba ta’ Alla ma tagħżilx bejn dak li għadu kemm tnissel fil-ġuf u t-tarbija, jew iż-żagħżugħ, jew ir-raġel matur, jew l-anzjan.

  Malli r-raġuni tasal li tissupera limitu meqjus insuperabbli, issib jisfidawha limiti oħra li qabel ma kinitx taf bihom.

Ara d-diskors kollu tal-Papa Benedittu ...

Tfal li qatt mhu se jkunu jafu min hi ommhom

Bl-emendi proposti, dan jispiċċa. It-tarbija ssir oġġett li qiegħed hemm biss biex jissodisfa x-xewqa ta' ħaddieħor.  Jista' jkun hemm tfal li qatt ma jafu min hi l-omm naturali tagħhom jew il-missier naturali tagħhom, min huma ħuthom, il-kuġini, iz-zijiet u n-nanniet proprji tagħhom.

Trabi mnissla mit-teknoloġija jistgħu - tort tal-bniedem - qatt ma jaraw id-dawl.

Ara l-isqtqarrija tal-Isqfijiet Maltin ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 29/04/2018.


Il-qawwa li negħlbu l-ħażen.  It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali fi Pjazza San Pietru. 25/04/2018.


Evangelium Vitae. L-Evanġelju tal-Ħajja. Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar is-siwi tal-ħajja umana. Publikata 25/03/1995.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta' San Ġużepp Ħaddiem. 25/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-kampanja favur ambjent moralment nadif u b'saħħtu. 25/04/2018.


Diskors tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Embrijun fil-fażi tal-preimplimentazzjoni.  Sala Clementina, 27/02/2006.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ. 24/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt Konferenza Ewropea tas-Sant' Infanzja fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 23/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġorġ fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid. 22/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni Djakonali. Katidral ta' San Pawl, Imdina.  22/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna​ fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard. Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard. 21/04/2018.


Il-Ħobż u l-Kelma. Omelija tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Molfetta. 20/04/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-inawgurazzjoni ta' dar gdida mill-Caritas Malta. 20/04/2018.


Ma nilagħbux mal-ħajja.  Kitba tal-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-kreżimandi Għawdxin. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 19/04/2018.


It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Is-Sinjal tal-Fidi Nisranija. 18/04/2018.


Il-ġustizzja u l-verità mhux faċli jekk ikun hemm xibka ta' korruzzjoni. L-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt xahar mill-mewt ta' Daphne Caruana Galizia.


Smigħ, Dixxerniment u Għixien tas-Sejħa tal-Mulej. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet.  Mfakkar fir-4 Ħadd tal-Għid, 22 ta' April 2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fis-Seminarju f'Tal-Virtù. 16/04/2018.


Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f'Malta. 16/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. 15/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta' San Pubilju. Floriana. 15/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Ewkarist Zammit bħala  Kappillan tal-parroċċa ta' San Sebastjan, Qormi. 14/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għeluq il-Festival taż-Żgħażagħ, Encounter, f' Ta' Qali. 14/04/2018.


Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Att li jemenda l-Att dwar il-protezzjoni tal-Embrijuni. 14/04/2018.


Ġabra ta' mistoqsijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate dwar is-sejħa universali għall-qdusija.


Sensiela ta' ħames programmi mill-Isqof Nikol Cauchi dwar il-quddiesa.  Rekordjati fl-2008.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Udjenza Ġenerali. 11/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Charles Cini bħala Arċipriet tal-Floriana. 11/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt Quudiesa Konċelebrata flimkien mal-Missjinarji tal-Ħniena. Bażilika ta' San Pietru, 10/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mas-Saċerdoti ġodda fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.  10/04/2018.


Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew. Ġabra fil-qosor tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa universali għall-qdusija. 19/03/2018 - publikata 09/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja tal-Luzjata, Rabat. 09/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħadd tal-Ħniena Divina. 08/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Ħniena Divina. It-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina. Kappella tal-Isptar Mater Dei. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 08/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina.  Katidral, Mdina. 08/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa bil-Konfirmazzjoni ta' żewġ adulti. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 08/04/2018.


Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/04/2018.


Omelija ta' Mons. Alfred Xuereb, Nunzju tal-Korea u l-Mongolja fl-Ewwel Ġimgħa tal-Qalb ta' Ġesù.  Fontana. 06/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tar-Relikwa ta' San Piju tal-Pjagi.  Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 05/04/2018.


Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Ir-Riti tal-Għelua.  Udjenza Ġenerali. 04/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konsagrazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 04/04/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu. 02/04/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Funeral ta' Dun Ġwann Attard fir-Rotunda tax-Xewkija. 02/04/2018.


Il-Messaġġ Urbi et Orbi  tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. 01/04/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid.  Pjazza San Pietru. 01/04/2018.


Dettalji taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018.


The Church's Youthfulness Renewed. Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat f'The Malta Independent. 01/04/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/04/201/8.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Għid il-Kbir.  Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/04/2018.

 Żidiet eqdem ...

EŻORTAZZJONI ĠDIDA TAL-PAPA

Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew: Eżortazzjoni Appostolika ġdida mill-Papa Franġisku dwar is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum ...

 

IL-FERĦ TAL-IMĦABBA

Amoris Laetitia -

Il-Ferħ tal-Imħabba: Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar l-Imħabba fil-Familja ...

 

IL-FERĦ TAL-VANĠELU

Evangelii Gaudium -

Il-Ferħ tal-Vanġelu: Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-tħabbira tal-Vanġelu lid-dinja tal-lum ...

LAIKOS FOR LIFE

Il-Video Channel tal-Laikos fejn issib filmati favur il-ħajja umana.

Klikkja hawn ...

 

X'INHUWA L-EMBRYO ?

Mhux ċappa laħam mejta.  Lanqas sempliċiment ftit ċelloli. L-embryo hu bniedem fl-ewwel mumenti tal-ħajja tiegħu. Imma allura kif se nibdew niffriżawh?

Ara l-vidjo  

TIFEL JIBKI F'ĦOĠOR IL-PAPA MINĦABBA MISSIERU LI MIET ATEU

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦAJJA

Emanuele tilef lil missieru. U l-Papa Franġisku jagħnillu kuraġġ: “Int veru għandek kuraġġ biex tibki quddiem kulħadd” – “Missieri kien ateu. Il- papà qiegħed fis-sema?”.

Kompli aqra ...

Evangelium Vitae. L-Evangelju tal-Ħajja. Ittra Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar is-siwi  u invjolabbiltà tal-ħajja umana. Publikata 25/03/1995.

Ara t-test bil-Malti ...

KULTURA FAVUR IL-ĦAJJA ►

 

IS-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2018 ►

 

SEGWI STAZZJONIJIET KATTOLIĊI

  Kif tista' tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

  Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-mewt.

  L-Arċisqof Charles dwar il-ħajja fil-ġuf.

  L-isqof Mario dwar soċjetà omiċida.

  Laikos for Life Video Channel.

Aktar ...

  Ittra tal-Papa bit-tema tas-Sinodu.

  Id-Dokument Preparatorju.

 

 

 

Aktar ...

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAT-TALB MATUL APRIL

Biex l-ekonomisti jkollhom il-kuraġġ iwarrbu l-ekonomija tal-esklużjoni u jagħrfu jiftħu toroq ġodda.

Saċerdot maqtul fil-Kongo

Father Etienne Nsengiunva kien maqtul permezz ta’ diversi tiri nhar il-Ħadd li għadda wara li kien għadu kif temm il-quddiesa. Raġel armat daħal fid-dar fejn is-saċerdot kien ma persuni ohra wara l-quddies u sparalu diversi tiri.

Aktar fil-taqsima tal-Aħbarijiet ...

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lætitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test