L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Lectio Divina

għat--Tieni Ħadd

tar-Randan

 

Matul ir-Randan qed issir Lectio Divina minn Fr Martin Micallef, Kapuċċin. [klikkja]

 

 

 

Il-Vanġelu tat-Tieni Ħadd tar-Randan bi stampi animati, kliem u mużika. [klikkja]

Pastorali

Randan

2015

Pastoral għar- Randan 2015: Sawm: Stennija, Antiċipazzjoni, Wens, Maħfra.  [klikkja]

Pastor Cliff

Bajema

Wara 42 sena bħala Pastor, hu u martu saru kattoliċi għax xtaqu l-Ewkaristija. [klikkja]

It-Tieni Ħadd tar-Randan

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. [klikkja]

Il-Papa Franġisku

Ir-Randan hu żmien ta’ tiġdid għall-Knisja, għall-komunitajiet u għall-fidili individwali.  Fuq kollox, però huwa żmien ta’ grazzja.

 

Fuljett għal kull jum tar-Randan

Fuljett mill-Parroċċa ta’ Pembroke. Fih silta mill-Kelma ta’ Alla,  riflessjoni mill-Papa Franġisku, eżami tal-kuxjenza, u talba.  [klikkja]

It-Triq tas-Salib

Il-Beatu Titu Brandsma, Karmelitan Olandiż, kiteb il-ħsibijiet ta’ din il-Via Sagra fl-1942 meta kien fil-ħabs ta’ Scheveningen, il-Ġermanja. Għal seba’ ġimgħat kien miżmum fiċ-ċella numru 577 li kienet ta’ żewġ metri kobor! Kienu joħorġuh biss biex jinterrogawh. Kien arrestat u maqtul min-Nazi minħabba l-ħidma tiegħu favur il-Knisja Kattolika. F’din il-Via Sagra għandna xhieda ċara tal-għaqda tiegħu mar-rieda ta’ Alla u tal-imħabba li kellu lejn Ommna Marija.

 [klikkja]


It-Teoloġija tal-Ġisem

Minn San Ġwanni Pawlu II

Bejn is-snin 1979 u 1984, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Kien propju fil-bidu ta’ waħda minn dawn l-Udjenzi tiegħu li huwa kien milqut minn tir ta’ pistola sparata lejl minn Mehmet Ali Ağca.  

It-testi kollha ta’ dawn id-diskorsi kienu miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb u tista’ ssibhom miġbura fil-Laikos.  [klikkja]

“Nagħtikom Ragħajja għal Qalbi”

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Frar 2015: F'isem it-tim kollu tal-Laikos, irridu nroddu ħajr lil Alla, li llum wettaq mill-ġdid dan il-patt mal-poplu tiegħu f’pajjiżna, meta fil-persuna tal-Isqof Charles J Scicluna ta lill-Knisja f’Malta, Ragħaj ieħor skont qalbu.  Inwegħduh l-imħabba, il-lealtà, l-ubbidjenza u t-talb tagħna.

▲ Fuq jidher dettal minn ritratt tal-Photocity, Valletta

[klikkja]

Messaġġ tal-Papa għal Jum iż-Żgħażagħ 2015

It-tema tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 jum Dinji taż-Żgħażagħ hija, “Henjin is-safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla”.  Dan il-Jum Dinji jkun ċelebrat f’Ħadd il-Palm, li din is-sena ser jaħbat fid-29 ta’ Marzu.   [klikkja]

 Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan:  Ir-Randan huwa żmien ta’ tiġdid għall-Knisja, ... fuq kollox huwa żmien ta’ grazzja.  Qawwu qalbkom. [klikkja]


 App ġdida mill-Oratorju MSSP bħala kumpann diġitali għall-mixja tar-Randan. Għalissa hi offruta biss għall- Android u tinkludi il-Vanġelu ta’ kuljum, meditazzjoni qasira fuqu u ftit mistoqsijiet li persuna tista' tuża għar-riflessjoni personali. [klikka]


 Ħsibijiet spiritwali għal kull jum tar-Randan 2015 miktuba minn Monsinjur Joe Farrugia (Għawdex).  [klikkja]

Żidiet riċenti ...