LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

 

Home

Librerija

Forum

Arkivju

Links

Ikkuntatjana

 

 

     

 

 

 

IL-KREDU

Riflessjonijiet dwar l-artikli

tal-Kredu tal-Appostli.

 

Jaqra

Tony Micallef.

 

Produzzjoni

Segretarjat tal-Lajċi

Ikklikkja fuq is-silta li tixtieq mil=lista ta' hawn taħt. Inkella idħol hawn ... http://snack.to/acn32nux

 

DOC MP3 ►

JIENA NEMMEN.

DOC MP3 ►

JIENA NEMMEN F’ALLA,IL-MISSIER LI JISTA’ KOLLOX LI ĦALAQ IS-SEMA U L-ART.

DOC MP3 ►

ALLA TRINITÀ.

DOC MP3 ►

NEMMEN F’ĠESÙ KRISTU IBNU WIEĦED SIDNA.

DOC MP3 ►

LI KIEN KONĊEPUT MILL-ISPIRTU S-SANTU U TWIELED MINN MARIJA VERĠNI.

DOC MP3 ►

BATA TAĦT IL-ĦAQQ TA’ PONZJU PILATU, SALLBUH, MIET U DIFNUH.

DOC MP3 ►

ĠESÙ KRISTU NIŻEL FIL-LIMBU U WARA TLIET IJIEM QAM MILL-IMWIET.

DOC MP3 ►

TELA’ FIS-SMEWWIET, QIEGĦED IN-NAĦA TAL-LEMIN T’ALLA L-MISSIER LI JISTA’ KOLLOX.

DOC MP3 ►

MINN HEMM GĦANDU JIĠI BIEX JAGĦMEL ĦAQQ MILL-ĦAJJIN U MILL-MEJTIN.

DOC MP3 ►

NEMMEN FL-ISPIRTU S-SANTU.

DOC MP3 ►

NEMMEN FIL-KNISJA MQADDSA KATTOLIKA.

DOC MP3 ►

NEMMEN FIL-MAĦFRA TAD-DNUBIET.

DOC MP3 ►

NEMMEN FIL-QAWMIEN MILL-IMWIET.

DOC MP3 ►

NEMMEN FIL-ĦAJJA TA’ DEJJEM.

DOC MP3 ►

AMMEN.

Aqra t-test (doc).

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link